Δήλωση για τη Συζήτηση και Ενημέρωση επί Μνημονίων, Συμφωνιών και Συμβάσεων

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με τη Συζήτηση και Ενημέρωση επί Μνημονίων, Συμφωνιών και Συμβάσεων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Οι κυβερνητικές παλινωδίες και αντιφάσεις σχετικά με τη διαδικασία Κύρωσης, Συζήτησης και Ενημέρωσης επί Μνημονίων, Συμφωνιών και Συμβάσεων, που υπογράφονται από τη χώρα στo πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης δεν έχουν τελειωμό.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ο Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65, 6 Μαΐου 2010), και πιο συγκεκριμένα το 1ο Άρθρο (Παρ. 4) αναφέρει:

“Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της προηγούμενης παραγράφου [ο μηχανισμός στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας]. Τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, εισάγονται στη Βουλή για κύρωση”..

  • Μία ημέρα αργότερα, στις 7 Μαΐου 2010, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου δεσμεύονταν στην Ολομέλεια της Βουλής ότι “προφανώς οι συμβάσεις αυτές θα έρθουν στη συνέχεια και στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και κύρωση. Όμως, για να μπορέσει να γίνει η εκταμίευση στην ώρα τους, το διευκρινίζουμε αυτό με μερικές νομοτεχνικές αλλαγές που γίνονται στο κείμενο”.
  • Έτσι, πέντε (5) ημέρες αργότερα, ο Ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67, 11 Μαΐου 2010), και πιο συγκεκριμένα η Παρ. 9, τροποποιεί τον προηγούμενο Νόμο (Ν. 3845/2010):

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του Ν. 3845/2010, αντί της λέξης ‘’κύρωση’’ τίθενται οι λέξεις ‘’συζήτηση και ενημέρωση’’.  Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους.

  • Λίγο αργότερα, στις 3 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Κύρωση της από 8 Μαΐου 2010 Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ αφ’ ενός της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δανειολήπτη και αφ’ ετέρου των κρατών-μελών της Ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών, καθώς και του από 10 Μαΐου 2010 διακανονισμού χρηματοδότησης άμεσου ετοιμότητας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης”.

Η Εισηγητική Έκθεση μάλιστα αναφέρει:

“Με το Προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου πραγματοποιείται η πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης να φέρει για συζήτηση και κύρωση στην Εθνική Αντιπροσωπεία όλα τα συμβατικά κείμενα…” (βέβαια, ο τελευταίος νόμος [Ν. 3847/2010] αναφέρεται σε “συζήτηση και ενημέρωση”).

Το Άρθρο 2 μάλιστα αναφέρει:

“Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ή Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης) (European Facility of Financial StabilityEFSF) και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε νομικά πρόσωπα και φορείς που συστήνονται για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης”.

  • Αύριο, Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010, συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων το Σχέδιο Νόμου με Τίτλο ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά, Προληπτική Αξιολόγηση Προτάσεων Απόκτησης Συμμετοχής σε Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Άλλες Διατάξεις’’.

Στις “Άλλες Διατάξεις”, και πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 93, είναι το προηγούμενο Άρθρο 2  του Σχεδίου Νόμου, που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών για την Κύρωση της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης.

Συνεπώς, εύλογα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

1η. Η κυβέρνηση, σε διάστημα 5 ημερών (6 με 11 Μαΐου), μεταβάλλει την “κύρωση των Μνημονίων, Συμφωνιών και Συμβάσεων, αρχικά σε “κύρωση και συζήτηση’’ και στη συνέχεια σε ‘’συζήτηση και ενημέρωση’’.

2η. Σύμφωνα και με την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων κα. Β. Παπανδρέου, ‘’πράγματι υπήρχε πρόβλημα όταν είχε κατατεθεί για Κύρωση να φέρουμε εδώ στην Επιτροπή, μία σύμβαση, τη δανειακή σύμβαση συγκεκριμένα, για να την κυρώσει η Βουλή, γιατί η Βουλή, σύμφωνα με το νόμο, όταν κυρώνει μια σύμβαση έχει το δικαίωμα, είτε να την κυρώσει, είτε να την απορρίψει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με βάση το νόμο ο οποίος ισχύει, δεν έχει το δικαίωμα να την απορρίψει. Δηλαδή η ψήφος των μελών του Κοινοβουλίου δεν έχει καμία σημασία, είτε ψηφίσει υπέρ, είτε ψηφίσει κατά. Γι’ αυτό και εγώ είπα ότι θα πρέπει να έρθει ως ενημέρωση σύμφωνα με το νόμο εκτός και αν θέλουμε να αλλάξουμε το νόμο”.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όμως, άλλα εισηγείται προς ψήφιση στη Βουλή και η κυβερνητική πλειοψηφία ψηφίζει, και άλλα πράττει.

3η. Αυτή η κυβερνητική διγλωσσία κατεδείχθη με την παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών για τη συμμετοχή της Ελλάδος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Όχι μόνο η σχετική Διάταξη μεταφέρθηκε, αυτούσια, από τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης σε άσχετο Σχέδιο Νόμου, αλλά δεν υπάρχει και καμία αναφορά σε κύρωση, συζήτηση ή έστω ενημέρωση όπως ισχύει για τον Ελληνικό Μηχανισμό Στήριξης.

 

Από τα παραπάνω εγείρεται μείζον θέμα κοινοβουλευτικής και πολιτικής τάξης και ο υπουργός Οικονομικών οφείλει, ενόψει και της αυριανής συζήτησης στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να αναλάβει τις ευθύνες του. Η κυβερνητική υποκρισία έχει και τα όριά της».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube