Δήλωση για την κατάσταση στην ΕΛΣΤΑΤ

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης προς το ΥΠ.ΟΙΚ.  για την κατάσταση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ:

 

« Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιβεβαιώνει καθημερινά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ανεπάρκεια που έχει επιδείξει, από την ανάληψη των καθηκόντων της έως ακόμα και σήμερα, στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού. Καθυστέρηση και ανεπάρκεια οι οποίες έχουν δυσμενείς συνέπειες και στην αποτύπωση και παρακολούθηση κρίσιμων μεγεθών της οικονομίας.

 

Πιο συγκεκριμένα, εννέα μήνες μετά τις εκλογές, και παρά τις διθυραμβικές ανακοινώσεις που προηγήθηκαν, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

 

Από την 9η Μαρτίου 2010, οπότε και η Γενική Γραμματεία της Ε.Σ.Υ.Ε με το Νόμο 3832/9.3.2010 (ΦΕΚ 38 Α’) μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Αρχή λαμβάνοντας την ονομασία Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), το μόνο που ανακοινώθηκε ήταν η δημοσίευση της προκήρυξης για τις θέσεις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με όριο υποβολής υποψηφιοτήτων την 26η Μαρτίου 2010. Παράλληλα, από την 9η Μαρτίου 2010, έχει αναλάβει προσωρινά, ως μεταβατικός Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Ηλ. Πλασκοβίτης, ο οποίος μέχρι και σήμερα (03.06.2010) διοικεί εξ’ αποστάσεως.

 

Άμεση συνέπεια της «μεταβατικής» κατάστασης που επικρατεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., είναι να παρατηρούνται εκτεταμένες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις, καθώς πέραν του μη ορισμού Προέδρου και Διοίκησης:

 

  1. Δεν έχει καν συσταθεί το προβλεπόμενο από το νέο νόμο Στατιστικό Συμβούλιο, το οποίο έχει κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό των διαδικασιών ελέγχου, παραλαβής και επιστροφής των πρωτογενών στοιχείων που αποστέλλουν οι διάφοροι φορείς.
  2. Δεν έχει ξεκινήσει, μέχρι την ημέρα υποβολής της Ερώτησης, η Γενική Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, σύμφωνα με τον κανονισμό της EUROSTAT, η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2009, δημιουργώντας κίνδυνο επιβολής προστίμου για τη χώρα μας.
  3. Δεν έχει πραγματοποιηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων για την έναρξη των εργασιών της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού–Κατοικιών (Μάρτιος 2011 καθώς διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια σε συγκεκριμένη ημερομηνία), θέτοντας σε κίνδυνο τη διενέργειά της.

 

Προκύπτουν, επίσης, σημαντικά ερωτήματα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα Νοσοκομεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου και παρατηρούνται μεγάλα προβλήματα σχετικά με την καταγραφή τους.

 

Για όλα τα παραπάνω, κατέθεσα σήμερα σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών ζητώντας να γνωστοποιηθούν το χρονοδιάγραμμα για τον ορισμό Διοίκησης στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι λόγοι για τους οποίους καθυστερεί ο ορισμός της και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες δυσλειτουργίες στο έργο της και τα χρόνια ζητήματα καταγραφής των στοιχείων από τα Νοσοκομεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube