Δήλωση για την Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Οριστικά Στοιχεία)

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού:

«Τα οριστικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το 1ο εξάμηνο του έτους επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι η όποια λογιστική βελτίωση των μεγεθών του Προϋπολογισμού στηρίζεται σε «πήλινα πόδια».

Ειδικότερα:

1ον. Η υστέρηση εσόδων έναντι των στόχων, παρά τις απανωτές αυξήσεις της φορολογίας, είναι σημαντική.

Τα καθαρά έσοδα το 1ο εξάμηνο του 2010 αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, έναντι, στόχου για αύξηση κατά 13,7%.

Μάλιστα, η αύξηση ήταν μόλις 2,2% τον εφετινό Ιούνιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Μάλιστα, οι επιστροφές φόρων εμφανίζονται μειωμένες κατά 7,4% σε σχέση με πέρυσι (έναντι στόχου για αύξηση κατά 3%).

Έτσι, τα έσοδα χωρίς την επιστροφή φόρων, αυξήθηκαν κατά 5,8% το 1ο εφετινό εξάμηνο σε σχέση με πέρυσι, έναντι στόχου για αύξηση κατά 12,7%.

Ειδικότερα, τα έσοδα από άμεσους φόρους παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% το 1ο εξάμηνο σε σχέση με πέρυσι (-16% τον εφετινό Ιούνιο), ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα, μόλις, κατά 1,5%.

Την τραγική κατάσταση στο σκέλος των εσόδων «σώζουν» οι φόροι κατανάλωσης, και ειδικά τα έσοδα από τον ΕΦΚ στα καύσιμα, μετά φυσικά από τις 3 απανωτές αυξήσεις του, μέσα στο 1ο εξάμηνο του έτους, που είχαν ως αποτέλεσμα να διαθέτουμε πλέον την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη (από 7η φθηνότερη που ήμασταν μέχρι τον Ιανουάριο).

2ον. Οι δαπάνες, πράγματι, εμφανίζονται αισθητά μειωμένες.

Αυτή, όμως, η μείωση είναι εικονική, αφού:

  • Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για αποδοχές και συντάξεις, για ασφάλιση και περίθαλψη, και όχι στον περιορισμό της σπατάλης.
  • Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεών τους.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Ήδη, το Ταμείο, στο 1ο εξάμηνο, απορρόφησε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που η Κυβέρνηση είχε προϋπολογίσει (630 εκατ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων στα 600 εκατ. ευρώ).

Και η Κυβέρνηση τι έκανε; Προχώρησε σε ανακατανομή των επιχορηγήσεων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μειώνοντας πόρους από άλλα και αυξάνοντας κατά 50% τους πόρους προς τον ΟΑΕΕ. Ακόμη, όμως, και με αυτή τη λογιστική ακροβασία, πράξη ομολογίας αποτυχίας, το ποσοστό της χρησιμοποιούμενης επιχορήγησης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό (στο 70%), γεγονός που υποδηλώνει νέα αύξηση μέσα στο έτος.

  • Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς, ήδη, έχουν ανέλθει στο 73,4% των προϋπολογισθέντων λειτουργικών δαπανών τους, στοιχείο που δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει υπέρβαση δαπανών.
  • Οι αποδόσεις εσόδων τρίτων είναι μειωμένες κατά 770 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα, μάλιστα, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μία ακόμα εισπρακτική πρακτική, παρακρατώντας κατά 10% των αποδόσεων υπέρ τρίτων για την περίοδο 2010 – 2014. Πρακτική που μετατρέπει σε δημόσια έσοδα περίπου 350 εκατ. ευρώ πόρων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2010, που το Δημόσιο οφείλει να αποδώσει σε τρίτους και, κυρίως, στους ΟΤΑ 1ου βαθμού. Πρακτική που προσδοκά η Κυβέρνηση να της αποφέρει έσοδα μεταξύ 324 εκατ. ευρώ και 522 εκατ. ευρώ, ανά έτος, την πενταετία.
  • Οι δαπάνες για τόκους εμφανίζονται μειωμένες κατά, περίπου, 900 εκατ. ευρώ (ή 13,3% σε σχέση με πέρυσι, έναντι στόχου για αύξηση κατά 5,6%).
  • Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζονται μειωμένες κατά, περίπου, 2,5 δισ. ευρώ (ή κατά 39,8% σε σχέση με πέρυσι, έναντι στόχου για μείωση μόλις κατά 4%).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο περιορισμός του ελλείμματος, αν λάβουμε υπόψη τις αποκλίσεις από τους στόχους του Μνημονίου, μόνο, για τις επιστροφές φόρων στις επιχειρήσεις, τις δαπάνες για τόκους και τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, διαμορφώνεται περίπου στο 25% το 1ο εξάμηνο του 2010 (και το έλλειμμα στα 13,5 δισ. ευρώ), έναντι 39,5%, που είναι ο στόχος (και 45,4% που ισχυρίζεται ότι επέτυχε η Κυβέρνηση).

Για να μειωθεί, όμως, το συνολικό έλλειμμα, διαρθρωτικό και κυκλικό, πρέπει να συνδυαστούν περιοριστικά μέτρα, όπως αυτά που, ήδη, υλοποιούνται και περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο, αλλά όχι τέτοιας έντασης και σύνθεσης, με μέτρα αντιμετώπισης της ύφεσης που τα ίδια αυτά μέτρα προκαλούν.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της κ. Αντώνης Σαμαράς, πρόσφατα παρουσίασαν ένα συνεκτικό και άμεσα υλοποιήσιμο σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει αντισταθμιστικά μέτρα ανάκαμψης της Οικονομίας, μέτρα ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, πρωτοβουλίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου για τη μείωση, άμεσα, του χρέους.

Ένα σχέδιο ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό.

Ένα σχέδιο Ελπίδας και Προοπτικής.»

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube