Δήλωση για την Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (τελικά στοιχεία επταμήνου)

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού:

 ————————————————————————————————————–

«Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης συνεχίζει την προσφιλή τακτική του.

Προκειμένου να παρουσιάσει μικρότερες αποκλίσεις κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού καταφεύγει σε λογιστικές ακροβασίες, σε συνεχείς μεταβολές των εκτιμήσεων και σε πολιτικές πρακτικές επιζήμιες για την πραγματική Οικονομία.

Η Κυβέρνηση αντί του συγκερασμού της μείωσης του ελλείμματος και της ενίσχυσης της ανάπτυξης, επιλέγει μονομερώς τη λογιστική μείωση του ελλείμματος.»

 ——————————————————————————————————–

« Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης συνεχίζει την προσφιλή τακτική του.

Προκειμένου να παρουσιάσει μικρότερες αποκλίσεις κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού καταφεύγει σε λογιστικές ακροβασίες, σε συνεχείς μεταβολές των εκτιμήσεων και σε πολιτικές πρακτικές επιζήμιες για την πραγματική Οικονομία.

Ενδεικτικά, αλλά χαρακτηριστικά, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών, στις 14 Ιουλίου, στην Ενημέρωση της Επιτροπής της Βουλής, παρουσίαζε τις εκτιμήσεις για τα τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού στα 30.013 εκατ. ευρώ για το 1ο επτάμηνο του έτους, σήμερα, ένα μήνα μετά, η πρόβλεψη μεταβάλλεται στα 29.439 εκατ. ευρώ, με προφανή στόχο να παρουσιάσει μικρότερη υστέρηση στα έσοδα.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική και δεν κρύβεται.

 

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Πορείας Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το 1ο επτάμηνο του έτους:

 

1ον. Η υστέρηση εσόδων έναντι των στόχων, παρά τις απανωτές αυξήσεις της φορολογίας, διευρύνεται συνεχώς.

Τα καθαρά έσοδα, το 1ο επτάμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2009, αυξήθηκαν κατά 4,1%, έναντι στόχου για αύξηση κατά 13,7%.

Μάλιστα, για πρώτη φορά εφέτος, το μήνα Ιούλιο παρατηρείται μείωση των εσόδων, της τάξεως του 9% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009.

Ειδικότερα, τα έσοδα από ΦΠΑ, το 1ο επτάμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι, είναι αυξημένα, μόλις, κατά 0,5%.

Μάλιστα, κατά τον μήνα Ιούλιο είναι μειωμένα κατά 4% σε σχέση με πέρυσι.

Επιπροσθέτως, οι επιστροφές φόρων προς τις επιχειρήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 4,1% σε σχέση με πέρυσι (έναντι στόχου για αύξηση κατά 3%).

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η Κυβέρνηση, στην πράξη, δεν προωθεί την επιχειρηματικότητα.

 

2ον. Οι δαπάνες, πράγματι, εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με πέρυσι κυρίως λόγω της οριζόντιας περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής.

Όμως:

α) Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει υπερβεί τις προϋπολογισθείσες επιχορηγήσεις).

β) Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς, ήδη, έχουν ανέλθει στο 84,9% των προϋπολογισθέντων λειτουργικών δαπανών τους, στοιχείο που δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει υπέρβαση δαπανών.

γ) Οι δαπάνες για τόκους των δανείων του Δημοσίου εμφανίζονται μειωμένες κατά, περίπου, 500 εκατ. ευρώ έναντι των προϋπολογισθέντων.

 

3ον. Η Κυβέρνηση καθηλώνει την ανάπτυξη.

Κατά το 1ο επτάμηνο του έτους, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζονται μειωμένες κατά 2,4 δισ. ευρώ ή 36,3% σε σχέση με πέρυσι.

Συνεπώς, ο στόχος για μείωση των δημοσίων επενδύσεων κατά 4% το 2010 σε σχέση με το 2009 προφανώς εγκαταλείπεται.

Η Κυβέρνηση αντί του συγκερασμού της μείωσης του ελλείμματος και της ενίσχυσης της ανάπτυξης, επιλέγει μονομερώς τη λογιστική μείωση του ελλείμματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube