Δήλωση για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το ενδεκάμηνο του 2010 (οριστικά στοιχεία)

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το πρώτο ενδεκάμηνο του 2010:

 

«Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από αστοχίες στις προβλέψεις του και αποκλίσεις από τους στόχους του.

Αποκλίσεις οι οποίες, παρά τις επαναλαμβανόμενες αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών στόχων και τις συνεχείς λογιστικές ακροβασίες, δεν μπορούν να αντισταθμιστούν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία για το πρώτο ενδεκάμηνο του 2010:

 

1ον. Η υστέρηση εσόδων, σε σύγκριση με το νέο αναθεωρημένο στόχο, συνεχίζεται.

Έτσι, τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 4,8% το πρώτο  ενδεκάμηνο του 2010 (λίγο πάνω από το 3% χωρίς την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων), έναντι του νέου αναθεωρημένου στόχου για ετήσια αύξηση κατά 6% (στόχος «Μνημονίου»: +13,7%, στόχος πρώτης αναθεώρησης: +8,7%).

Ειδικότερα:

  • Τα έσοδα από άμεσους φόρους είναι μειωμένα κατά 6% (μάλιστα τα έσοδα από φόρους εισοδήματος είναι μειωμένα κατά 12,9%).
  • Τα έσοδα από ΦΠΑ, παρά τις 2 αυξήσεις του συντελεστή, είναι αυξημένα, μόλις κατά 4,9% το πρώτο ενδεκάμηνο του έτους.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η Κυβέρνηση, μετά τη σύναψη του «Μνημονίου», έχει προβεί σε 2 αναθεωρήσεις του ετήσιου στόχου για τα έσοδα.

Αρχικά, είχε υπολογίσει να εισπράξει 55 δισ. ευρώ, στο Προσχέδιο το ποσό αυτό μειώθηκε στα 52 δισ. ευρώ, και στον Προϋπολογισμό συρρικνώθηκε στα 51,3 δισ. ευρώ.

 

2ον. Οι δαπάνες, αν και μειωμένες κατά 6,4% λόγω, κυρίως, της οριζόντιας περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής και της συρρίκνωσης των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, υπολείπονται του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου για μείωση κατά 7,5%.

Αυτό καταδεικνύει, σε ακόμη μία περίπτωση, την αδυναμία της Κυβέρνησης να περιορίσει τη σπατάλη του Δημόσιου Τομέα.

Επιπρόσθετα, ήδη:

  • Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν χρησιμοποιήσει όλο ή το μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει ήδη απορροφήσει το 100% των πόρων του 2010 και αν δεν υπάρξει νέα χρηματοδότηση θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα τον τελευταίο μήνα του έτους).
  • Το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών δεν έχει χρηματοδοτηθεί.
  • Η έκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία εξαγγέλθηκε, δεν έχει ακόμη χορηγηθεί.
  • Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς, ήδη, έχουν ανέλθει στο 98,9% των προϋπολογισθέντων λειτουργικών δαπανών τους, στοιχείο που δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει υπέρβαση δαπανών.
  • Οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ανέρχονται μόλις στα 604 εκατ. ευρώ το πρώτο ενδεκάμηνο του έτους, έναντι προβλέψεων για 2 δισ. ευρώ στον εφετινό Προϋπολογισμό,  1,8 δισ. ευρώ στο «Μνημόνιο», και 1,5 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμό του 2011.

 

3ον. Η συρρίκνωση των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις συνεχίζεται.

Καθίσταται σαφής η θυσία της αναπτυξιακής δυναμικής προκειμένου να καλυφθούν αστοχίες στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Έτσι, βυθίζεται ακόμα περισσότερο η Οικονομία στην ύφεση και συρρικνώνονται οι προοπτικές ανάταξης της οικονομίας.

Σύμφωνα μάλιστα με το ΙΟΒΕ, η μείωση του εφετινού Προγράμματος ευθύνεται για τη μισή ύφεση.

Και σ’ όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος.

Ουσιαστικά, το κράτος, μέσα στη χώρα, έχει κηρύξει στάση πληρωμών στους πιστωτές του.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ.

Τέλος, η Κυβέρνηση έχει αδρανοποιήσει τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία.

Το ΕΣΠΑ έχει βαλτώσει, το ΤΕΜΠΜΕ αδρανεί, οι πρωτοβουλίες για ΣΔΙΤ και συμβάσεις παραχώρησης είναι ανύπαρκτες, επενδυτικός νόμος τώρα διαμορφώνεται.

Αποτέλεσμα; Η συρρίκνωση της ρευστότητας, η αύξηση των «λουκέτων», η μετανάστευση επιχειρήσεων.

 

4ον. Οι παραπάνω αστοχίες στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού έχουν ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη – για τέταρτο συνεχή μήνα – και διευρυνόμενη απόκλιση από τον αναθεωρημένο στόχο για τη μείωση του ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του πρώτου ενδεκάμηνου του 2010, η λογιστική μείωση του ελλείμματος που επιτυγχάνεται ανέρχεται στο 27,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, έναντι του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου για μείωση κατά 33,2% (το εξάμηνο η μείωση ήταν 45,4%, το επτάμηνο 39,7%, το οκτάμηνο 32,3%, το εννεάμηνο 30,9%, το δεκάμηνο 30,2%).

 

Συμπερασματικά, σε ακόμη μία περίπτωση, οι εξελίξεις στην Οικονομία δεν «υπακούουν» στις προσδοκίες και στις εκτιμήσεις της Κυβένησης του ΠΑΣΟΚ.

Προσδοκίες και εκτιμήσεις έωλες, αβάσιμες και υπεραισιόδοξες, οι οποίες και επαναλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2011.

Ένας Προϋπολογισμός μιας «εικονικής πραγματικότητας», που δύναται να χαρακτηριστεί ως ο πρώτος «προσωρινός» Προϋπολογισμός για το 2011, αφού πολύ γρήγορα θα αναθεωρηθεί, όπως, άλλωστε έγινε και με το Προσχέδιό του, καταδεικνύοντας ξεκάθαρα τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Για ακόμα μια φορά, λοιπόν, καλούμε την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να απεγκλωβίσει την οικονομία και την χώρα από τα αδιέξοδα στα οποία την οδηγεί με την πολιτική της και να προχωρήσει στην αλλαγή του μείγματος οικονομικής πολιτικής, ώστε να πιάσουν τόπο οι μεγάλες και διευρυνόμενες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube