Δήλωση για την Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το πρώτο 9μηνο (τελικά στοιχεία)

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση, μετά τη δημοσιοποίηση των τελικών στοιχείων για την Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2010:

 

«Τα τελικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, επιβεβαιώνουν την αναποτελεσματικότητα του ακολουθούμενου μείγματος οικονομικής πολιτικής.

Παρά τις συνεχείς αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών στόχων, οι αποκλίσεις συνεχίζονται και διευρύνονται.

Η Κυβέρνηση, για να καλύψει τις αποκλίσεις και από τους «νέους» στόχους για το έτος 2010, συνεχίζει να προβαίνει σε λογιστικές ακροβασίες, που αποδυναμώνουν τη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής και συρρικνώνουν τις προοπτικές ανάταξης της Οικονομίας.

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Η υστέρηση εσόδων έναντι, ακόμη και των «νέων» αναθεωρημένων, στόχων συνεχίζεται.

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 3,6% το πρώτο  εννεάμηνο του έτους, σε σχέση με πέρυσι, έναντι αναθεωρημένου στόχου για ετήσια αύξηση κατά 8,7% (βέβαια, υπενθυμίζουμε, ότι μέχρι πρόσφατα ο στόχος ήταν για ετήσια αύξηση 13,7%).

Είναι τέτοια, μάλιστα, η απόκλιση μεταξύ προβλέψεων και πραγματικότητας, που τα έσοδα εμφανίζουν υστέρηση, περίπου, 1,6 δισ. ευρώ, ακόμη και από τις πρόσφατες, νέες, εκτιμήσεις του Αυγούστου.

Συνεπώς, η επίτευξη ακόμα και του αναθεωρημένου στόχου δεν φαίνεται ρεαλιστική, καθώς προϋποθέτει μηνιαία, κατά μέσο όρο, έσοδα ύψους 5,4 δισ. ευρώ για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος, όταν το μέσο ύψος εσόδων του πρώτου εννεαμήνου του έτους διαμορφώθηκε στα 4,1 δισ. ευρώ (η περαίωση, εκτιμάται ότι θα αποφέρει συνολικά στο εν λόγω χρονικό διάστημα 700 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα:

 • Τα τακτικά έσοδα είναι αυξημένα το πρώτο εννεάμηνο μόλις κατά 1,9% σε σχέση με πέρυσι.
 • Τα έσοδα από άμεσους φόρους είναι μειωμένα κατά 7,8% (μάλιστα οι φόροι εισοδήματος είναι μειωμένοι κατά 11,5%), ενώ για το μήνα Σεπτέμβριο οι άμεσοι φόροι ήταν μειωμένοι κατά 14,1%, σε σχέση με τον περυσινό Σεπτέμβριο (και οι φόροι εισοδήματος κατά 13,7%).
 • Τα έσοδα από ΦΠΑ, παρά τις 2 αυξήσεις του συντελεστή, είναι αυξημένα, μόλις κατά 2,9% το πρώτο εννεάμηνο του έτους.

 

2ον. Οι επιστροφές φόρων προς τις επιχειρήσεις, κυρίως τις εξαγωγικές, εμφανίζονται μειωμένες κατά 5,9% το πρώτο εννεάμηνο του έτους, σε σχέση με πέρυσι (έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 3%).

Μάλιστα, το μήνα Σεπτέμβριο, οι επιστροφές φόρων είναι μειωμένες κατά 34%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

Η τακτική αυτή, σε συνδυασμό με το διευρυνόμενο φαινόμενο καθυστερήσεων στις πληρωμές του Δημοσίου προς διαφόρους προμηθευτές, επιβαρύνει σημαντικά την ήδη περιορισμένη ρευστότητα του ιδιωτικού τομέα και οδηγεί σε περισσότερα “λουκέτα”.

 

3ον. Οι δαπάνες, πράγματι, εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, κυρίως, λόγω της οριζόντιας περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής και της συρρίκνωσης των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, οι αποδοχές είναι μειωμένες κατά 9,3% και οι δαπάνες για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 13,4%.

Εντούτοις, οι δαπάνες μειώθηκαν, το πρώτο εννεάμηνο, κατά 7% έναντι ετήσιου στόχου για μείωση 7,8%, καταδεικνύοντας, έτσι, την αδυναμία του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης να περιορίσει την σπατάλη του δημόσιου τομέα.

Μάλιστα, ήδη:

 • Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. ο ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ έχουν αντλήσει το 94,1% και το 79,3% της ετήσιας επιχορήγησης αντίστοιχα).
 • Το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών δεν έχει χρηματοδοτηθεί (μάλιστα ο ετήσιος προγραμματισμός για 630 εκατ. ευρώ μειώθηκε στα 560 εκατ. ευρώ στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2011).
 • Η έκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης δεν χορηγήθηκε (μάλιστα ακόμη και τα 100 εκατ. ευρώ που υπήρχαν στο «Μνημόνιο» μειώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2011).
 • Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς, ήδη, έχουν ανέλθει στο 91,3% των προϋπολογισθέντων λειτουργικών δαπανών τους, στοιχείο που δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει υπέρβαση δαπανών.
 • Οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ανέρχονται μόλις στα 247 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του έτους, έναντι προβλέψεων για 2 δισ. ευρώ στον εφετινό Προϋπολογισμό,  1,8 δισ. ευρώ στο «Μνημόνιο», και 1,5 δισ. ευρώ στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2011.

 

4ον. Η συρρίκνωση των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις είναι δραματική.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι μειωμένες κατά 30,3% το πρώτο εννεάμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή συρρικνωμένες κατά 2,4 δισ. ευρώ.

Αναρωτιέται, μάλιστα, κανείς πως η Κυβέρνηση θα επιτύχει σε 3 μήνες αυτό που έχει εγκαταλείψει εδώ και 9 μήνες: να αυξήσει τις δαπάνες του ΠΔΕ τους επόμενους μήνες του έτους, κατά μέσο όρο, 1,2 δισ. ευρώ ανά μήνα, όταν ο μέσος μηνιαίος όρος των πρώτων εννέα μηνών ήταν 600 εκατ. ευρώ, ώστε να επιτύχει, έστω τον αναθεωρημένο στόχο για μείωση του Προγράμματος κατά 6,1% εφέτος (από -4% που ήταν ο στόχος μέχρι πρόσφατα).

Ο Πίνακας που ακολουθεί καταδεικνύει την αδυναμία της Κυβέρνησης να επιτύχει τους στόχους της, όχι μόνο σε σχέση με πέρυσι, αλλά και σε σχέση με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της.

Αποδεικνύεται, έτσι, ότι το Πρόγραμμα χρησιμοποιείται από την Κυβέρνηση, όχι για αναπτυξιακές δράσεις, αλλά ως αντιστάθμισμα της υστέρησης των εσόδων, ώστε να μην υπάρξει απόκλιση από το στόχο του ελλείμματος.

  Ιαν 2/μηνο 3/μηνο 4/μηνο 5/μηνο 6/μηνο 7/μηνο 8/μηνο 9/μηνο
Δαπάνες ΠΔΕ 2009

(πραγματοποιήσεις)

829 1.900 2.927 3.791 4.590 6.140 6.593 6.958 7.805
Δαπάνες ΠΔΕ 2010

(πραγματοποιήσεις)

130 793 1.516 2.308 3.230 3.695 4.201 4.675 5.438
Δαπάνες ΠΔΕ 2010

(προβλέψεις)

130 793 1.516 2.426 3.335 4.244 5.154 6.063 6.847
Μείωση Δαπανών ΠΔΕ

(2010 / 2009)

84,3% 58,3% 48,2% 39,1% 29,6% 39,8% 36,3% 32,8% 30,3%

5ον. Το έλλειμμα του Προϋπολογισμού του πρώτου εννεαμήνου κινείται εκτός στόχου.

Η μείωση του ελλείμματος, παρά τα πρωτοφανή και επώδυνα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, ανέρχεται στο 30,9% κατά το πρώτο εννεάμηνο, έναντι του αναθεωρημένου στόχου για μείωση κατά 36,9% (ο στόχος στο «Μνημόνιο» ήταν για μείωση του ελλείμματος κατά 39,5%).

Το Διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει ότι η εφετινή μείωση του ελλείμματος συρρικνώνεται τους τελευταίους 4 μήνες και ειδικά τους 2 τελευταίους μήνες, υπολείπεται ακόμη και του αναθεωρημένου στόχου.

 

 6ον. Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για να καλύψει αυτή την απόκλιση έναντι του στόχου και για να αντισταθμίσει την τεράστια, έναντι των στόχων, υστέρηση στα έσοδα προχωρά – σύμφωνα με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2011- στη λήψη νέων μέτρων και σε περαιτέρω περικοπές σε σχέση με αυτές που προβλέπονται στο «Μνημόνιο».

Μέτρα όπως είναι:

 • Η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων, η οποία προσδοκάται να αποφέρει επιπλέον 700 εκατ. ευρώ.
 • Η περαιτέρω μείωση των αποδοχών και συντάξεων κατά 381 εκατ. ευρώ.
 • Η περαιτέρω συρρίκνωση των δαπανών για κοινωνική προστασία κατά 295 εκατ. ευρώ (145 εκατ. ευρώ από το ΕΚΑΣ, 70 εκατ. ευρώ από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, 89 εκατ. ευρώ από τα υπόλοιπα της έκτακτης ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης).
 • Η περαιτέρω μείωση των δαπανών για επιχορηγήσεις φορέων κατά 196 εκατ. ευρώ.
 • Η περαιτέρω συρρίκνωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 200 εκατ. ευρώ.
 • Η μείωση των δαπανών για παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 1,6 δισ. ευρώ, επιβαρύνοντας -αφού μιλάμε για παραλαβές-  μελλοντικούς Προϋπολογισμούς.

Η σύγκριση, συνεπώς των εκτιμήσεων του «Μνημονίου» με αυτές του Προσχεδίου αποκαλύπτει νέα μέτρα και περικοπές ύψους, περίπου, 3,4 δισ. ευρώ για το 2010.

 

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι οι αισιόδοξες Κυβερνητικές διαβεβαιώσεις δεν διαμορφώνουν Οικονομική πολιτική, ούτε οδηγούν στην επίτευξη των στόχων.

Τα ανεπίτρεπτα λάθη στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής και η ατολμία, αλλά και οι καθυστερήσεις, στην προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών, καθιστούν το μείγμα Οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης αναποτελεσματικό και επιζήμιο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η Κυβέρνηση, συνεπώς, είναι αντιμέτωπη με την ανάγκη αλλαγής του μείγματος Οικονομικής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συγκερασμός βιώσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής και ανάταξης και ανάπτυξης της Οικονομίας.

Δυστυχώς, όμως, τέτοια δείγματα γραφής δεν υπάρχουν ούτε στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2011.

Προσχέδιο που περιλαμβάνει πρόσθετους φόρους και νέες περικοπές.

Μεγαλύτερες θυσίες, ακόμη και από εκείνες του 2010, για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Θυσίες οι οποίες αναμένεται να γίνουν πιο οδυνηρές, ανάλογα με το εύρος των αποκλίσεων από τους στόχους του Προϋπολογισμού για το 2010».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube