- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Δήλωση για το Δανεισμό του Δημοσίου

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για το δανεισμό του Δημοσίου:  

 

«Οι επιθυμίες του κ. Πρωθυπουργού για βελτίωση του αισθήματος εμπιστοσύνης προς την Ελληνική Οικονομία ούτε σήμερα «εισακούστηκαν» από τις Αγορές.

Το επιτόκιο της έκδοσης των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων διαμορφώθηκε στο 4,82%, όταν στις τελευταίες δημοπρασίες τέτοιας διάρκειας, πριν και μετά την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης, τα επιτόκια ήταν 4,55% (13 Απριλίου) και 4,65% (13 Ιουλίου) αντίστοιχα.

Ο συντελεστής κάλυψης (ύψος προσφορών / δημοπρατούμενο ποσό) διαμορφώθηκε στο 4,54, σε σχέση με υπερκάλυψη, πριν και μετά την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης  7,67 και 3,64 αντίστοιχα.

Από αυτά τα στοιχεία, αλλά και από τη διατήρηση των spreads σε υψηλά επίπεδα (το 10ετές υπερβαίνει τις 900 μονάδες βάσης) συνάγεται ότι παρά την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης, το κόστος δανεισμού παραμένει εξαιρετικά υψηλό, υψηλότερο απ’ ό,τι πριν την προσφυγή σε αυτόν.

Υψηλό κόστος δανεισμού, που καταδεικνύει τη δυσπιστία των Αγορών στο μείγμα οικονομικής πολιτικής, που υλοποιεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ».

Share