Δήλωση για το δανεισμό του Δημοσίου

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για το δανεισμό του Δημοσίου:  

 

«Η Κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις δύο (2) εκδόσεις εντόκων γραμματίων, που πραγματοποιήθηκαν μετά την προσφυγή της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης, λόγω της υπερκάλυψής τους.

 

Λησμονεί, όμως, ή μάλλον αποσιωπά ότι:

 

1ον. Τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων 26 και 13 εβδομάδων διαμορφώθηκαν στο 4,65% και 4,05% αντίστοιχα, όταν στις τελευταίες δημοπρασίες τέτοιας διάρκειας, πριν την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης, τα επιτόκια ήταν 4,55% (13 Απριλίου) και 3,65% (20 Απριλίου) αντίστοιχα.

 

2ον. Ο συντελεστής κάλυψης (ύψος προσφορών / δημοπρατούμενο ποσό) για τα έντοκα γραμμάτια 26 και 13 εβδομάδων διαμορφώθηκε στο 3,64 και 3,85 αντίστοιχα, σε σχέση με υπερκάλυψη, πριν την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης, 7,67 και 4,61 αντίστοιχα.

 

Από τα παραπάνω, καθώς και από την ακύρωση της έκδοσης εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας λόγω υψηλού κόστους, αλλά και από τη διατήρηση των spreads σε υψηλά επίπεδα (το 10ετές διαμορφώνεται στις 800 μονάδες βάσης) συνάγεται ότι, παρά την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης, το κόστος δανεισμού παραμένει εξαιρετικά υψηλό, υψηλότερο απ’ ό,τι πριν την προσφυγή σε αυτόν.

Υψηλό κόστος δανεισμού, που καταδεικνύει τη δυσπιστία των Αγορών στο μείγμα οικονομικής πολιτικής, που υλοποιεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Καλό θα ήταν, συνεπώς, η Κυβέρνηση να σταματήσει τις θριαμβολογίες, που τόσο έχουν στοιχίσει στην Ελληνική Οικονομία και να υιοθετήσει το Σχέδιο που η Ν.Δ. και ο Πρόεδρός της κ. Αντώνης Σαμαράς έχουν, πρόσφατα, καταθέσει στον Ελληνικό λαό.

Ένα σχέδιο ολοκληρωμένο και άμεσα υλοποιήσιμο. Σχέδιο που μπορεί να εξασφαλίσει την έξοδο της χώρας στις Αγορές νωρίτερα και με χαμηλότερο κόστος».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube