Δήλωση με αφορμή τη συζήτηση επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής για την «επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθμιση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων, την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών»

20063387_EV_AA2_211114_STAIKOYRAS2_PROYPOLOGISMOS1.limghandlerΜε αφορμή τη σημερινή συζήτηση επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής για την «επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθμιση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων, την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών», ο Βουλευτής Φθιώτιδας και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι Γερμανικές αποζημιώσεις, επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο συνιστούν ζητήματα με σημαντικές ανθρωπιστικές, εθνικές, οικονομικές, κοινωνικές και ιστορικές παραμέτρους.

Για το λόγο αυτό όλοι μας οφείλουμε να τα προσεγγίζουμε με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια, με την προσήκουσα σοβαρότητα και, βεβαίως, πάντα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Από το 2012, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), αντιμετωπίσαμε, για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της βούλησης της τότε Κυβέρνησης, με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, τόσο το θέμα της τακτοποίησης των αρχείων που αφορούν στις περιόδους του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όσο και του ποσοτικού προσδιορισμού των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Συγκεκριμένα:

1ον. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/65610/004/10.09.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας από ανώτερους υπαλλήλους του ΓΛΚ με σκοπό την έρευνα των αρχείων της Υπηρεσίας, που αφορούν στους Α’ και Β’ Παγκοσμίους Πολέμους, και την καταγραφή, ταξινόμηση και προστασία του σχετικού αρχειακού υλικού. Η συνταχθείσα πορισματική Έκθεση παραδόθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών το Μάρτιο του 2013, ενώ το ανευρεθέν υλικό που καταγράφηκε και ταξινομήθηκε, τοποθετήθηκε σε ειδικά φυλασσόμενο χώρο στο κτίριο του ΓΛΚ (761 φάκελοι και δερματόδετοι τόμοι). Την επόμενη της παράδοσης της Έκθεσης από την Ομάδα Εργασίας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών διαβίβασε αυτή, ως όφειλε, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση του θέματος.

2ον. Η Έκθεση αυτή, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΣ564/08.04.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, διαβιβάστηκε στο ΝΣΚ, προκειμένου αυτό να προβεί στη νομική επεξεργασία, αξιολόγηση και στοιχειοθέτηση των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Το ΝΣΚ, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ26/13.02.2014 έγγραφό του, διαβίβασε, προς τον Υπουργό Οικονομικών, το πόρισμά του.

3ον. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ39/13.02.2014 έγγραφό του, ο τότε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών τον αριθμητικό-ποσοστικό προσδιορισμό των αξιώσεων εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, ενέργεια η οποία κρίθηκε απαραίτητη από το ΝΣΚ, προκειμένου αυτό να διατυπώσει, όπως προβλέπει το Άρθρο 100Α του Συντάγματος και η Νομοθεσία περί ΝΣΚ, με σχετική γνωμοδότηση της Ολομέλειάς του, πρόταση χειρισμού της υπόθεσης, λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, πολιτικού και νομικού ενδιαφέροντός της.

4ον. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/43090/0004/29.05.2014 Απόφασή του, μετά από επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, προέβη στην σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό του ποσού των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Η προθεσμία για την παράδοση του έργου της Επιτροπής είχε οριστεί στις 31.10.2014. Η  προθεσμία παρατάθηκε μέχρι στις 30.12.2014. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εν λόγω Επιτροπής, το πόρισμα υποβλήθηκε από τον Συντονιστή της στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε στον Υπουργό Οικονομικών.

Συνεπώς, σε σχέση με το εν λόγω θέμα, την περίοδο 2012-2014, στο ΓΛΚ, έγινε, με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, μακριά από επικοινωνιακή διαχείριση, σοβαρό έργο.

Το έργο αυτό προσδοκώ ότι θα αποβεί χρήσιμο στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube