Δήλωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση της Τριμηνιαίας Έκθεσης του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά τη δημοσιοποίηση της Τριμηνιαίας Έκθεσης του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία:

«Η τελευταία Τριμηναία Έκθεση του ΙΟΒΕ αποτυπώνει την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας τα τελευταία δύο έτη.
Αναδεικνύει τις αστοχίες στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής και στην εφαρμογή της από την Κυβέρνηση Παπανδρέου.
Και επιβεβαιώνει, όπως σταθερά υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, την ανάγκη ανάταξης της Οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Έκθεση:
  • Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
  • Παγιώνονται και διευρύνονται οι αποκλίσεις του Προϋπολογισμού από τους στόχους για το 2011. Και αυτό παρά τη χαλάρωση του στόχου για το έλλειμμα, τη συνεχιζόμενη υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την υιοθέτηση και εφαρμογή πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων. Μάλιστα, το 2011, το καθαρό έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με το 2010 και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10,5% του ΑΕΠ, περίπου 2 δισ. ευρώ υψηλότερο από το αρχικά προϋπολογισθέν.
  • Η υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα τελευταία δύο χρόνια, καθιερώνεται προκειμένου να καλυφθούν υστερήσεις και αποκλίσεις στη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μέχρι το Νοέμβριο, έχει εκτελεστεί το 62% του αναθεωρημένου στόχου για το Πρόγραμμα. Μάλιστα, ενώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είχε προγραμματιστεί το 2011 να είναι περί τα 500 εκατ. ευρώυψηλότερο του 2010, περικόπηκε στη συνέχεια, στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, για να υπάρξει περαιτέρω περικοπή της τάξης των 650 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Επιλογή με αρνητικό αντίκτυπο στην υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δεν ξεκινούν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, και με δυσμενείς συνέπειες στο ισοζύγιο πληρωμών.
  • Η ύφεση ενδέχεται να είναι και μεγαλύτερη του 3,0% για το 2012, υψηλότερη και από την αναθεωρημένη πρόβλεψη του Προϋπολογισμού (2,8%).
  • Η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 17,3% το 2011, σχεδόν 5 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από ό,τι το 2010.
  • Η οικονομική δραστηριότητα επιδεινώνεται. Απουσιάζουν οι προσδοκίες. Η απαισιοδοξία, η ανασφάλεια και ο φόβος των νοικοκυριών είναι διάχυτα σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
  • Το χρέος εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της μη ύπαρξης πρωτογενών πλεονασμάτων και της μεγάλης διαφοράς μεταξύ επιτοκίου και ονομαστικού ρυθμού μεγέθυνσης. Η έλλειψη εσόδων από αποκρατικοποιήσεις και η συσσώρευση υποχρεώσεων εκτός ελλείμματος επιδεινώνουν την κατάσταση.
Αυτή την αποτυχία της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής παραδέχθηκε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις – ορισμένες φορές στο διπλάσιο – σεβασικές υποθέσεις που αφορούν την πορεία μακροοικονομικών μεγεθών.
Αποκλίσεις”, όπως τόνισε, “που μπορεί να οφείλονται εν μέρει και στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής το οποίο ακολουθούμε”.
Η Νέα Δημοκρατία σταθερά υποστηρίζει ότι απαιτείται, τόσο η τροποποίηση των πολιτικών που έχουν αποδειχθεί λανθασμένες, όσο και η συμπλήρωσή τους με πολιτικές που θα πυροδοτήσουν την επανεκκίνηση της Οικονομίας και την αναπτυξιακή διαδικασία.
Προς την κατεύθυνση αυτή η Έκθεση του ΙΟΒΕ επιβεβαιώνει ότι το τετράπτυχο πόροι ΕΣΠΑ μαζί με ιδιωτικές επενδύσεις, αξιοποίηση κρατικής περιουσίας και ιδιωτικοποιήσεις, δημοσιονομική πειθαρχία με περαιτέρω μείωση των δημοσίων δαπανών και απελευθέρωση αγορών, επαγγελμάτων και άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα, παρέχει ένα επαρκές πλαίσιο για την ανάταξη της Οικονομίας».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube