Δήλωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση του πρώτου Μηνιαίου Δημοσιονομικού Δελτίου από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά τη δημοσιοποίηση του πρώτου Μηνιαίου Δημοσιονομικού Δελτίου από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων:

«Η σημερινή δημοσιοποίηση του πρώτου Μηνιαίου Δημοσιονομικού Δελτίου από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων, επιβεβαιώνει την πλήρη κατάρρευση του Κρατικού Προϋπολογισμού, το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δελτίο:

  • Το έλλειμμα, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, είναι αυξημένο κατά 27,7%, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 3,9%!!! Διαμορφώθηκε στο 5,6% του ΑΕΠ έναντι ελλείμματος 4,3% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, λόγω, κυρίως, της υστέρησης των εσόδων αλλά και της υπέρβασης των δαπανών.

  • Το πρωτογενές έλλειμμα είναι, ήδη, σημαντικά μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο για όλο το έτος (1,7% του ΑΕΠ)!!! Διαμορφώθηκε στο 2,5% του ΑΕΠ έναντι περυσινού ελλείμματος 1,9% του ΑΕΠ.

  • Το έλλειμμα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο εάν δεν είχαν συγκρατηθεί οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1,6 δισ. ευρώ περίπου (0,8% του ΑΕΠ). Το Δελτίο, μάλιστα, σημειώνει ότι «η μείωση των δαπανών για επενδύσεις δεν ενδείκνυται σε περιόδους ύφεσης, μιας και συμβάλλει στην επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και των επιχειρηματικών προσδοκιών».

  • Το εσωτερικό χρέος -οι ληξιπρόθεσμες, δηλαδή, οφειλές του Δημοσίου προς τους Ιδιώτες- έχει διογκωθεί. Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου έχουν συσσωρευτεί ανεξόφλητες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 6,5 δισ. ευρώ, η εξόφληση των οποίων θα επιδράσει ανοδικά στις ήδη αυξημένες πρωτογενείς δαπάνες.

  • Η δυναμική του χρέους προς το ΑΕΠ παραμένει ανεξέλεγκτη, καθώς οι παράγοντες που το προσδιορίζουν εξελίσσονται αρνητικά.

Αυτά τα στοιχεία είχαν ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι του Μνημονίου.

Η κυβέρνηση επέλεξε, κατά πρωτοφανή τρόπο, ως περίοδο αναφοράς το πρώτο επτάμηνο και όχι το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Για να εμφανίσει, μάλιστα, τεχνητή βελτίωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, η κυβέρνηση προχώρησε -όπως αποκάλυψε προ ημερών η Νέα Δημοκρατία- στη «λογιστική αλχημεία» της αναβολής μετά την 1η Αυγούστου των πληρωμών ορισμένων υποχρεώσεων του Δημοσίου!!!

Τα παραπάνω κατέστησαν, όμως, αναπόφευκτη τη λήψη και επιβολή νέων, οδυνηρών μέτρων για το 2011 στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Ενός Προγράμματος που δεν αποτελεί όμως, ρεαλιστική επιλογή, τόσο γιατί στηρίζεται στη ίδια αποτυχημένη «θεραπευτική αγωγή» όσο και γιατί, σύμφωνα με το Δελτίο, εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι στην υλοποίησή του λόγω:

  • «του περιορισμένου χρόνου που απομένει για την εφαρμογή του»,
  • «της αρνητικής επίπτωσης των φορολογικών μέτρων στην οικονομική δραστηριότητα»,
  • «της αυξημένης αναποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, και»
  • «της αλλαγής των μακροοικονομικών δεδομένων (αύξηση επιτοκίου ΕΚΤ)».

Συμπερασματικά:

Το πρώτο Μηνιαίο Δημοσιονομικό Δελτίο του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής αποτελεί την πιο έμπρακτη απόδειξη αποτυχίας της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής.

Αποτυχία με δυσμενείς επιπτώσεις για την Κοινωνία και την Οικονομία.

Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνεται σήμερα, τόσο για την ορθότητα της κριτικής της, όσο και για το ρεαλισμό των θέσεών της».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube