Δελτίο Τύπου σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015

Η δημοσιοποίηση των προσωρινών στοιχείων για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 αποτυπώνει ότι η δημόσια οικονομία έχει αποσταθεροποιηθεί.

 Συγκεκριμένα:

1ον. Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν περίπου 4,3 δισ. ευρώ κάτω από το στόχο. Η βασική αιτία είναι η μεγάλη και διευρυνόμενη υστέρηση των φορολογικών εσόδων, η οποία ήδη, κατά το 1ο εξάμηνο του 2015, διαμορφώθηκε στα 2,4 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

2ον. Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται περίπου 4,5 δισ. ευρώ κάτω από το στόχο. Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι χαμηλότερες περίπου 3 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Ενώ, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν μόλις στα 1,2 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 2,6 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι μειωμένες κατά περίπου 53%!

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ουσιαστική και διευρυνόμενη εσωτερική στάση πληρωμών, η οποία έχει οδηγήσει σε «ασφυξία» και «παράλυση» την οικονομία.

Η κατάσταση δε, στην εκτέλεση των δαπανών, μήνα με το μήνα, επιδεινώνεται (η απόκλιση από τους στόχους ήταν -16 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015, -843 εκατ. ευρώ το 1ο δίμηνο του 2015, -1.516 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2015, -2.037 εκατ. ευρώ το 1ο τετράμηνο του 2015, -2.628 εκατ. ευρώ το 1ο πεντάμηνο του 2015, -4.090 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2015 και -4.478 εκατ. ευρώ το επτάμηνο του 2015).

Δεδομένης της μεγάλης υστέρησης των εσόδων, σ’ αυτή την υποεκτέλεση των δαπανών οφείλεται και το «δήθεν» πρωτογενές πλεόνασμα που παρουσιάζει ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

Προφανώς, αν η εκτέλεση των δαπανών ομαλοποιηθεί και αυτές επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του Προϋπολογισμού, όπως δηλώνει το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του, δηλαδή αν οι δαπάνες αυξηθούν κατά 4,5 δισ. ευρώ, το καταγραφόμενο πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους 3,5 δισ. ευρώ σήμερα, μετατρέπεται αυτομάτως σε πρωτογενές έλλειμμα, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Όπως επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο του 3ου Μνημονίου, το οποίο εκτιμά πρωτογενές έλλειμμα για το 2015, παρά τη λήψη πρόσθετων μέτρων ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ.

3ον. Αυτή η υποεκτέλεση των δαπανών του Προϋπολογισμού αποτυπώνεται και στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οι οφειλές ανήλθαν στα 4,6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015, αυξημένες κατά 52% από το τέλος του 2014.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν περίπου 9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012, οπότε και άρχισε η μείωσή τους, περίπου κατά 70% την διετία 2013-2014, και διαμορφώθηκαν στα 3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, ενισχύοντας, ουσιαστικά, τη ρευστότητα στην οικονομία.

Συμπερασματικά, η οικονομία, τους τελευταίους 6 μήνες, έκανε αναστροφή και μπήκε σε «καθοδικό σπιράλ» μεγάλης κλίσης.

Αυτό έχει πλέον μετρήσιμο κόστος, όπως αποτυπώνεται και στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δυστυχώς, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η οικονομία επέστρεψε στην ύφεση και η δημόσια οικονομία στα πρωτογενή ελλείμματα.

Αυτό οφείλεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, στην απουσία καθαρού στρατηγικού προσανατολισμού για τη χώρα και στους ανερμάτιστους, διαχρονικούς και συνεχείς τακτικισμούς των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.

Τα παίγνια όμως τελείωσαν. Η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει στα θολά νερά των κομματικών σκοπιμοτήτων. Η Κυβέρνηση οφείλει να κυβερνήσει.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube