Δήλωση σχετικά με τη βαθιά ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«H Ελληνική Οικονομία έχει εισέλθει σε «μακροχρόνιο παγετώνα», βυθιζόμενη όλο και πιο βαθιά στην ύφεση.

Συνεχίζει την αδιέξοδη πορεία της, χωρίς προοπτική, εξαιτίας της ασκούμενης Κυβερνητικής πολιτικής.

Κυβερνητική πολιτική που έχει οδηγήσει την Οικονομία σε παράλυση και την κοινωνία σε απελπισία.

Συγκεκριμένα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), κατά το 4ο τρίμηνο του 2010, παρουσίασε μείωση κατά 6,6% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2009.

Ύφεση η οποία θα υπερβεί το 4,5% σε ετήσια βάση, έναντι αρχικού στόχου για 4% (και αναθεωρημένου για 4,2%).

Πρόκειται για πρωτοφανή, σε ένταση και έκταση, συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας, τη μεγαλύτερη από το 1975.

Συρρίκνωση η οποία πλήττει την κατανάλωση και, κυρίως, τις επενδύσεις, μειώνοντας τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας.

Ύφεση με άμεσες και έντονες δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση και την ανεργία.

Ύφεση η οποία είναι βαθύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, αφού έχουν αναθεωρηθεί επί το δυσμενέστερο όλα τα στοιχεία για το 2010 (ενδεικτικά, για το 3ο τρίμηνο, η ύφεση διαμορφώνεται στο 5,7%, από 4,6% που είχε αρχικώς εκτιμηθεί).

Ύφεση που θα συνεχισθεί και το 2011, χρονιά στην οποία η συρρίκνωση της οικονομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 3% (το ΚΕΠΕ, στο Ενημερωτικό Δελτίο του Ιανουαρίου, εκτιμά πως θα ανέλθει στο 3,5%).

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη διαπίστωση της Νέας Δημοκρατίας ότι το «θεραπευτικό σχήμα» που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας δεν είναι κατάλληλο.

Οι εναλλακτικές επιλογές που συζητούνται σήμερα δεν αποτελούν παρά ομολογία αποτυχίας του «Μνημονίου».

Απαιτείται συνεπώς μια συνολική και συνεκτική λύση με πειστικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του χρέους, του ελλείμματος και της ύφεσης.

Πρωτοβουλίες που έγκαιρα πρότεινε η Νέα Δημοκρατία για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Πρωτοβουλίες τις οποίες η Κυβέρνηση αγνοεί και διαστρεβλώνει».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube