Δήλωση σχετικά με την 3η Επικαιροποίηση του “Μνημονίου” από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

«Η 3η Επικαιροποίηση του «Μνημονίου» από το ΔΝΤ αποτυπώνει τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής, αναδεικνύει τις αστοχίες της και επιβεβαιώνει τις ανησυχίες και ενστάσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Ενσωματώνει νέα, πρόσθετα, μέτρα για την περίοδο 2011-2014.

Μέτρα που η Κυβέρνηση έχει ήδη προσδιορίσει και κοστολογήσει παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις της, καταδεικνύοντας έτσι ότι ο επιδιωκόμενος διάλογος ήταν και είναι προσχηματικός.

Συγκεκριμένα, από την έκθεση του Δ.Ν.Τ., προκύπτει ότι:

 • Η ύφεση βαθαίνει περισσότερο και διαμορφώθηκε σε υψηλότερα από τα προσδοκώμενα επίπεδα (στο 4,5% για το 2010 έναντι στόχου για 4%).
 • Η ανεργία είναι πολύ υψηλότερη από τις προβλέψεις (ήδη στο 14,8% το Δεκέμβριο του 2010 έναντι στόχου για 12,1% για όλο το προηγούμενο έτος).
 • Εμφανίζονται αδυναμίες στην είσπραξη εσόδων και στον έλεγχο των δαπανών, κυρίως στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Απουσιάζουν στοιχεία για πλήθος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αφού το 50% αυτών δεν έχει αποστείλει έγκαιρα και πλήρη στοιχεία.
 • Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών.
 • Απαιτείται αναθεώρηση του, όποιου, Κυβερνητικού σχεδιασμού για την πραγματοποίηση αποκρατικοποιήσεων και την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου. Μάλιστα αυτό επιβάλλεται να γίνει («ισχυρή Κυβερνητική δέσμευση») ώστε “να προστατευθούν οι πολίτες από περαιτέρω περικοπές και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη”. Η διαπίστωση αυτή του Δ.Ν.Τ. αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη αποτυχίας της Κυβερνητικής πολιτικής.

Έτσι, η Κυβέρνηση προσδοκά να αντλήσει 15 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου την περίοδο 2011-2012.

Να θυμίσουμε ότι είναι η ίδια Κυβέρνηση η οποία προσδοκούσε τον περυσινό Ιούνιο να εισπράξει 3 δισ. ευρώ και το Δεκέμβριο 7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2013.

Είναι η ίδια Κυβέρνηση η οποία προσδοκούσε να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις μέσα στο 2010, και τελικά δεν πραγματοποίησε καμία!

 • Εξακολουθούν να υφίστανται, και μάλιστα πιο έντονα, σημαντικοί κίνδυνοι για την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, όπως είναι οι καθυστερήσεις στη δημοσιονομική προσαρμογή και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, το ενδεχόμενο να μην αποκτήσει η Ελλάδα πρόσβαση στις αγορές, η πιθανότητα οι τράπεζες να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τη χορήγηση δανείων. Ενδεικτικά μάλιστα να αναφέρουμε ότι:
  • Τα spreads των δεκαετών ομολόγων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, θα διαμορφωθούν σε επίπεδα κάτω των 300 μονάδων βάσης μόνον μετά το 2018 (να θυμίσουμε οτι αυτά ήταν στις 130 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο του 2009).
  • Ο κ. Παπακωνσταντίνου, στην τελευταία Συνέντευξη Τύπου, μόλις προχθές, υπογράμμιζε ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής «θα λειτουργήσουν ώστε να αλλάξει σταδιακά η αίσθηση των αγορών και, έτσι, να ανοίξουν οι διεθνείς αγορές μια ώρα αρχύτερα για την Ελλάδα.» Επιβεβαιώνεται έτσι, ότι χωρίς αυτές τις αποφάσεις, οι πολιτικές του «Μνημονίου» δεν θα πετύχαιναν την επιδιωκώμενη πρόσβαση στις αγορές το 2011. Οι αποφάσεις συνεπώς για τη χώρα μας συνιστούν διόρθωση σφάλματος και -το χειρότερο- δεν εξασφαλίζουν, και πάλι, την πρόσβαση στις αγορές, όπως, άλλωστε, φαίνεται από την πορεία των spreads τις ημέρες αυτές.
 • Υπάρχει ήδη, στους 2 πρώτους μήνες του έτους, δημοσιονομική υστέρηση της τάξεως του 0,75% του ΑΕΠ για το 2011, εξαιτίας χαμηλότερων προβλέψεων για τα έσοδα και αναθεωρημένων εκτιμήσεων για την απόδοση κάποιων δημοσιονομικών μέτρων. Θα απαιτηθούν μέτρα συνολικού ύψους 3,5% του ΑΕΠ για να επιτεχθεί ο δημοσιονομικός στόχος του 2011.
 • Θα απαιτηθούν επίσης νέα μέτρα ύψους 8% του ΑΕΠ για το 2012-2014. Από αυτά, το 6% του ΑΕΠ είναι «μη-καθορισμένα» μέτρα. Να θυμίσουμε ότι, τόσο στο Μνημόνιο, όσο και στις αναθεωρήσεις του αυτά ήταν πολύ λιγότερα.

Μέτρα Δημοσιονομικής Προσαρμογής

(εκατ. ευρώ)

Καθορισμένα

Μέτρα

“Μνημονίου”

(Μαι-2010)

(1)

Μη-καθορισμένα

Μέτρα

“Μνημονίου”

(Μαι-2010)

(2)

Σύνολο

Μέτρων

“Μνημονίου”

(Μαι-2010)

(3)=(1)+(2)

Καθορισμένα

Μέτρα

“Επικ. Μνημονίου”

(Φεβ-2011)

(4)

Μη-καθορισμένα

Μέτρα

“Επικ. Μνημονίου”

(Φεβ-2011)

(5)

Σύνολο Μέτρων

“Επικ. Μνημονίου”

(Φεβ-2011)

(6)=(4)+(5)

2012 4.675 900 5.575 5.575 3.770 9.345
2013 575 4.200 4.775 575 5.161 5.736
2014 -1.050 5.750 4.700 -1.050 5.573 4.523
Σύνολο 4.200 10.850 15.050 5.100 14.504 19.604

Μάλιστα, ήδη η Κυβέρνηση, παρά τα πολιτικά φληναφήματα περί «συλλογικής διαδικασίας διαβούλευσης» με κοινωνικούς φορείς και πολιτικά κόμματα, έχει καταλήξει σε μέτρα και σε αριθμητικούς στόχους για την επίπτωση αυτών (σύμφωνα με την Επικαιροποίηση, the authorities specified in more detail the broad options they would consider”, the authorities already have some numerical targets in mind in specific areas, the authorities are also ready to define additional contingency actions, should the targets be missed).

Μέτρα όπως είναι η αύξηση των τιμολογίων των δημόσιων επιχειρήσεων, η κατάργηση φοροαπαλλαγών και κινήτρων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο περιορισμός του μισθολογικού κόστους, οι νέες περικοπές στα εισοδήματα του Δημοσίου, η περικοπή των κοινωνικών επιδομάτων, η περικοπή του δημοσίων επενδύσεων, η μείωση των αμυντικών δαπανών.

Συνεπώς, η Κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα της πολιτικής και της λειτουργίας της.

Οφείλει να κάνει, επιτέλους, τις κατάλληλες αλλαγές, απαλλασσόμενη από το σύνδρομο κατοχής της μοναδικής αλήθειας, για τη θεραπεία των μακροχρόνιων παθογενειών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, για τις οποίες, άλλωστε, φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube