Δήλωση σχετικά με την 5η Επικαιροποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής («Μνημόνιο») από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την 5η Επικαιροποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής («Μνημόνιο») από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ):

«Η Έκθεση του ΔΝΤ, μετά και από την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβεβαιώνει ότι το 2011 δεν προχώρησε η αναγκαία δημοσιονομική και διαρθρωτική προσαρμογή, παρά τις τεράστιες θυσίες των πολιτών.

Τα δυσμενή αποτελέσματα της Κυβέρνησης Παπανδρέου, τόσο από τις πράξεις, όσο και από τις παραλείψεις της, τα βιώνουμε όλοι, κυρίως οι οικονομικά ασθενέστεροι.

Υποστηρίζουμε σταθερά τη θέση ότι απαιτείται τροποποίηση των πολιτικών, που έχουν αποδειχθεί λανθασμένες και βεβαίως τη συμπλήρωσή τους με πολιτικές που θα πυροδοτήσουν την Επανεκίννηση της Οικονομίας και την αναπτυξιακή διαδικασία.

Συγκεκριμένα, από την έκθεση του ΔΝΤ, προκύπτει ότι:

  • Η ύφεση είναι ακόμη βαθύτερη και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 6,0% το 2011, έναντι προηγούμενης εκτίμησης του ΔΝΤ, τον Ιούλιο, για 3,9%.

Να θυμίσουμε ότι ο περυσινός Προϋπολογισμός εκτιμούσε ύφεση 3,0%, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 3,5% και ο εφετινός Προϋπολογισμός 5,5%.

Να σημειωθεί, όπως αναφέρει και η Έκθεση, ότι -σύμφωνα και με το αρχικό Μνημόνιο- το σημείο αναστροφής της ύφεσης και επαναφοράς σε τροχιά ανάκαμψης τοποθετείτο στο τέλος του 2011, στόχος ο οποίος δεν επετεύχθη.

  • Η ανεργία εκτιμάται στο 17% για το 2011 (19% για το 2012, και 19,5% για το 2013), έναντι πρόβλεψης στον εφετινό Προϋπολογισμό για 15,4%.
  • Οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν θα επιτευχθούν, οι διαρθρωτικές αλλαγές είτε δεν πραγματοποιούνται, είτε δεν υλοποιούνται, είτε προχωρούν με πολύ αργό ρυθμό.
  • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κράτους προς τους ιδιώτες διογκώνονται.
  • Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι αμυντικές προμήθειες περικόπτονται, προκειμένου να καλυφθούν κάποιες από τις «μαύρες τρύπες» της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.
  • Αποκρατικοποιήσεις δεν πραγματοποιούνται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν έγινε καμία το 3ο τρίμηνο, με αποτέλεσμα τα έσοδα του προγράμματος να διαμορφωθούν στα 390 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο (όλα από την πώληση του ποσοστού του ΟΤΕ), έναντι στόχου για 1,7 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός στόχος για έσοδα 50 δισ. ευρώ από τις αποκρατικοποιήσεις, αν και διατηρείται, εκτιμάται, πλέον, ότι θα επιτευχθεί με δύο χρόνια καθυστέρηση, δηλαδή το 2017.

  • Οι εξωτερικοί κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι, όπως είναι, για παράδειγμα, η υποχώρηση των αναπτυξιακών προσδοκιών στην Ευρώπη, κάτι που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη χώρα, κυρίως με την κατάρρευση των εξαγωγών, που αποτελούν τη μόνη πηγή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας βραχυπρόθεσμα.
  • Η προηγούμενη Συμφωνία της 21ης Ιουλίου δεν διασφάλιζε τη βιωσιμότητα του χρέους.

Να θυμίσουμε ότι ήταν μια συμφωνία για την οποία η Κυβέρνηση Παπανδρέου θριαμβολογούσε, στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, ότι «διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους».

  • Η έξοδος στις αγορές διαρκώς μετατίθεται. Τα spreads των δεκαετών ομολόγων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, θα διαμορφωθούν σε επίπεδα κάτω των 300 μονάδων βάσης μόνον μετά το 2019 (να θυμίσουμε οτι αυτά ήταν στις 130 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο του 2009, ενώ σήμερα κυμαίνονται στiς 3.000 μονάδες βάσης).
  • Οι παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων κατά την περίοδο 2013-2014 θα εξειδικευθούν μέχρι τα μέσα του 2012, από μια νέα Κυβέρνηση αφού, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν προς το τέλος του 1ου τριμήνου του 2012.

Η προσαρμογή, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει ως Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να προέλθει από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την περιστολή των δαπανών, εξαιρουμένων των δημοσίων επενδύσεων, και όχι από την περαιτέρω αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και τις οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων.

Έχει καταστεί, πλέον, σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν εάν δεν αρχίσει άμεσα η ανάκαμψη της Οικονομίας και υψηλότεροι ρυθμοί μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube