Δήλωση σχετικά με την Έκθεση του ΔΝΤ

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου:  

 

«Η πρόσφατη Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας («Μνημόνιο») επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Διαπιστώσεις που σχετίζονται με τις αποκλίσεις βασικών μεγεθών από τους ποσοτικούς στόχους που έχουν τεθεί, αλλά και με τους κινδύνους που απορρέουν από τη μη πιστή υλοποίηση του Προγράμματος.

Κίνδυνοι υλοποίησης που καταγράφονται και στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αύγουστος 2010).

Κίνδυνοι όπως είναι:

  • Η διατήρηση της ύφεσης σε υψηλά επίπεδα.
  • Τα χαμηλά έσοδα (ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα καθαρά έσοδα, χωρίς την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων, διαμορφώθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους στα περυσινά επίπεδα παρά την υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων).
  • Η αναποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
  • Οι χαμηλές οικονομικές επιδόσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ασφαλιστικών Ταμείων.
  • Η συσσώρευση πληρωτέων λογαριασμών και ληξιπρόθεσμων οφειλών, κυρίως στα νοσοκομεία και στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Η ελλειμματική λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων.
  • Οι αποκλίσεις από πιθανές καταπτώσεις εγγυήσεων στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς (οι εγγυήσεις ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, μπορεί όμως να αυξηθούν στο 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους).
  • Η επιδείνωση του ρυθμού μείωσης των δαπανών στο δεύτερο εξάμηνο του έτους (κυρίως στις στρατιωτικές δαπάνες).

 

Αυτοί οι κίνδυνοι υλοποίησης του Προγράμματος, η αναποτελεσματικότητα του μείγματος οικονομικής πολιτικής και οι αλληλοτροφοδοτούμενες υφεσιακές επιπτώσεις έχουν οδηγήσει την Κυβέρνηση σε λογιστικές ακροβασίες και την «Τρόικα» στην επιβολή περαιτέρω περικοπών στις δαπάνες.

Η Κυβέρνηση προκειμένου να παρουσιάσει μικρότερες αποκλίσεις, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, καταφεύγει σε συνεχείς μεταβολές των εκτιμήσεων, ακόμη και κάθε μήνα.

Μάλιστα, για πρώτη φορά, ομολογεί ότι τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα στο τέλος του έτους θα είναι περίπου 1,4 δισ. ευρώ λιγότερα απ΄ όσα προβλέπονταν στο «Μνημόνιο», και θα διαμορφωθούν στα 53,7 δισ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων στο «Μνημόνιο» για 55,1 δισ. ευρώ (βλέπετε συνημμένο Πίνακα).

 

  (ποσά σε εκατ. ευρώ)   (μεταβολή σε %)
  2009 Εκτ. Ιουλίου Εκτ. Αυγούστου Διαφορά Πραγματοποίηση Διαφορά Ιουλ./2009 Αυγ./2009 2010/2009
  (Α) (Β) (Γ) (Γ)-(Β) (Δ) (Δ)-(Γ) (Β):(Α) (Γ):(Α) (Δ):(Α)
1ο Οκτάμηνο 31.333 34.595 33.835 -760 32.357 -1.478 10,4% 8,0% 3,3%
                   
  2009 Εκτ. Ιουλίου Εκτ. Αυγούστου Διαφορά Μνημόνιο Διαφορά Ιουλ./2009 Αυγ./2009 2010/2009
  (Α) (Β) (Γ) (Γ)-(Β) (Δ) (Δ)-(Γ) (Β):(Α) (Γ):(Α) (Δ):(Α)
Σύνολο έτους 48.468 55.124 53.763 -1.361 55.124 1.361 13,7% 10,9% 13,7%

 

Ήδη, κατά το πρώτο οκτάμηνο, η υστέρηση ήταν 1,5 δισ. ευρώ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις και 2,2 δισ. ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Ιουλίου.

Αυτή η υστέρηση των εσόδων και οι αποκλίσεις στις δαπάνες τομέων της Κυβέρνησης «αναγκάζουν» το Οικονομικό της Επιτελείο, έπειτα και από τις συστάσεις της «Τρόικας», να προχωρήσει σε περαιτέρω περικοπές ύψους 4 δισ. ευρώ των συνολικών κρατικών δαπανών εφέτος, μέσα κυρίως από τη μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (είναι ήδη μειωμένο κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ή κατά 32%) και των στρατιωτικών δαπανών (περίπου κατά 900 εκατ. ευρώ).

Η Κυβέρνηση, όμως, έτσι προσεγγίζει ελλειμματικά την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, αντί να συγκεράσει πολιτικές μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος και ενίσχυσης της ανάπτυξης, επιλέγει μονομερώς τη λογιστική μείωση του ελλείμματος.

Δική της αποκλειστικά η επιλογή, δική της αποκλειστικά και η ευθύνη».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube