Δήλωση σχετικά με την οριστικοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων για το 2010

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την οριστικοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων για το 2010:

«Η οριστικοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση έχει αποτύχει στους στόχους της τόσο για το χρέος όσο και το έλλειμμα.

Το χρέος διαμορφώθηκε στο 142,8% του ΑΕΠ το 2010, υψηλότερο κατά 15,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2009, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 10,5% του ΑΕΠ το 2010, πολύ υψηλότερο από τις Κυβερνητικές εκτιμήσεις.

Αρχικές εκτιμήσεις του «Μνημονίου» για έλλειμμα 8,1% του ΑΕΠ, και αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού για έλλειμμα 9,4% του ΑΕΠ το 2010.

Και αυτό παρά τη λήψη μέτρων εκτός «Μνημονίου», την περαιτέρω περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τη δημιουργία ενός τεράστιου «εσωτερικού χρέους», ύψους 5,4 δισ. ευρώ (μάλιστα ο πρώην Υπουργός κ. Αλ. Παπαδόπουλος εκτιμά ότι το πραγματικό έλλειμμα του 2010 υπερβαίνει το 13% του ΑΕΠ).

Η αναθεώρηση αυτή οφείλεται κυρίως στην κατάρρευση των εσόδων λόγω της φορολογικής επιδρομής σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Έσοδα τα οποία αυξήθηκαν μόλις κατά 5,5% το 2010, έναντι στόχου στο «Μνημόνιο» για αύξηση κατά 13,7% (μάλιστα τα έσοδα έχουν ήδη μειωθεί κατά 8% το πρώτο τρίμηνο του 2011, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%!)

Αυτές οι αποκλίσεις έναντι των στόχων θα οδηγήσουν στη λήψη νέων μέτρων για εφέτος.

Συμπληρωματικών μέτρων ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ προκειμένου να καλυφθεί η νέα «τρύπα» στο έλλειμμα.

Μέτρα τα οποία, εάν προστεθούν στα 14,3 δισ. ευρώ του Προϋπολογισμού και στα 3 δισ. ευρώ του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, ανεβάζουν το συνολικό λογαριασμό περίπου στα 20 δισ. ευρώ για το 2011 (από 9,1 δισ. ευρώ στο «Μνημόνιο»).

Περισσότερα από τα διπλάσια μέτρα έναντι των αρχικών εκτιμήσεων!!!

Είναι προφανές ότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης είναι αδιέξοδη.

Η ύφεση είναι βαθιά και παρατεταμένη, το έλλειμμα δεν μειώνεται με βιώσιμο τρόπο, το χρέος αυξάνει και διατηρεί τη δυναμική του, η παραγωγική βάση συρρικνώνεται, τα «λουκέτα» πολλαπλασιάζονται, η ανεργία καλπάζει, ο κοινωνικός ιστός αποδιοργανώνεται.

Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλονται σε μεγάλες και διευρυνόμενες θυσίες χωρίς αντίκρισμα.

Απαιτείται αλλαγή πολιτικής».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube