Δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το 1ο πεντάμηνο του 2011 (οριστικά στοιχεία)

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού:

«Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού αναδεικνύει τις αστοχίες στις προβλέψεις της Κυβέρνησης και τις αποκλίσεις από τους στόχους του «Μνημονίου».

Καταδεικνύει την αποτυχία της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής και επιβεβαιώνει το δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας.

Τα έσοδα καταρρέουν, οι πρωτογενείς δαπάνες διογκώνονται, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων βουλιάζει, το έλλειμμα διευρύνεται.

Συγκεκριμένα:

1ον. Τα έσοδα καταρρέουν:

Τα καθαρά έσοδα του πενταμήνου Ιανουαρίου – Μαΐου 2011, αποκλίνουν σταθερά από τον προβλεπόμενο στον Προϋπολογισμό στόχο κατά 2,16 δισ. ευρώ, ή 11,8%!

Επιπλέον, η μείωση των εσόδων για το πεντάμηνο του 2011, σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2010, διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ, ή 7,1%, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%!

Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους μειώθηκαν κατά 7,1% (τα έσοδα από φόρο εισοδήματος μειώθηκαν κατά 13,5%).

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους μειώθηκαν κατά 7,1% (τα έσοδα από τον ΕΦΚ για τα καύσιμα μειώθηκαν κατά 20,3%).

2ον. Οι δαπάνες διογκώνονται:

Οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 6,4%, ή κατά 1,7 δισ. ευρώ, το πρώτο πεντάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω των, αναμενόμενα, υψηλότερων τόκων (περίπου 450 εκατ. ευρώ) και της αδυναμίας αντιμετώπισης της σπατάλης.

Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,3% το πρώτο πεντάμηνο του 2011, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 1,9%.

Και αυτό κυρίως λόγω των πολύ υψηλότερων δαπανών για επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων (+25,4%).

Μάλιστα, το Μάιο, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 28,4% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα!!!

Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ έχουν ήδη απορροφήσει, από τον πρώτο πεντάμηνο του έτους, το 76% και το 66% αντίστοιχα των πόρων του 2011) και αν δεν υπάρξει νέα χρηματοδότηση θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα μέσα στο έτος.

Η επιχορήγηση δε στον ΟΑΕΔ έχει καλύψει το 82% της ετήσιας χρηματοδότησης.

3ον. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) βουλιάζει:

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι μειωμένες κατά 47,3% το πρώτο πεντάμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για οριακή αύξηση κατά 0,6%!!!

Ενώ, επίσης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους, τον Απρίλιο, ανήλθαν στα 6,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 800 εκατ. ευρώ περίπου από το τέλος του έτους, αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος και επιτείνοντας την ήδη επιβαρυμένη εσωτερική αγορά.

Και να σημειωθεί ότι αυτές οι οφειλές περιλαμβάνουν μόνο όσες δεν έχουν πληρωθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Αυτό σημαίνει ότι οι συνολικές οφειλές είναι πολύ περισσότερες.

Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να στερεί πόρους από την Οικονομία, για να καλύψει μέρος από τη μεγάλη και διευρυνόμενη υστέρηση των εσόδων, στερώντας έτσι κάθε ίχνος αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα.

4ον. Το έλλειμμα διευρύνεται δραματικά:

Το έλλειμμα είναι αυξημένο κατά 12,7% το πρώτο πεντάμηνο του 2011, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 3,9%.

Μάλιστα, το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού (εκτός δηλαδή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) είναι αυξημένο κατά 49% το πρώτο πεντάμηνο του έτους (ή κατά 43% εάν δεν συμπεριλάβουμε την επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους)!!!

Ειδικότερα, το μήνα Μάιο, το έλλειμμα είναι αυξημένο κατά 10,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ότι χωρίς τη λήψη επιπλέον μέτρων, τα ελλείμματα θα διατηρηθούν στο επίπεδο του 10,4% – 14,4% του ΑΕΠ μέχρι το 2015 και το χρέος θα διαμορφωθεί κοντά στο 200% του ΑΕΠ το 2015.

Και όμως, η Κυβέρνηση συνεχίζει, μέσα και από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, να υιοθετεί την ίδια αποτυχημένη συνταγή.

Και μάλιστα αυξάνει και τη δοσολογία της.

Αποδεικνύεται έτσι ότι έχει πάρει «διαζύγιο» με το χρόνο και την πραγματικότητα».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube