Δήλωση σχετικά με τις εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία

Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν βασικές, σταθερές, διαπιστώσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:

1η. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα χρέους, κοινό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

2η. Το «θεραπευτικό σχήμα» που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας δεν είναι κατάλληλο. Οι εναλλακτικές επιλογές που συζητούνται σήμερα αποτελούν ομολογία αποτυχίας του «Μνημονίου».

Απαιτούνται, συνεπώς, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πειστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του χρέους και σε εθνικό επίπεδο, ολοκληρωμένες και συνεκτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του χρέους, του ελλείμματος και της ύφεσης.

Αναθεωρήσεις, Αποκλίσεις και Αστοχίες των Οικονομικών Εκτιμήσεων του 2010

Προϋπολογισμός 2010 Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Αναθεώρηση ΠΣΑ (Μάρτιος) «Μνημόνιο» Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2011 Προϋπολογισμός 2011 Πραγματοποιήσεις Δεκ-2010

Αναθεώρησεις και Αποκλίσεις Δημοσιονομικών Στόχων Προϋπολογισμού 2010

Καθαρά Έσοδα +9,0% +11,7% +11,7% +13,7% +8,7% +6,0% +5,5%
Έσοδα ΦΠΑ (1) +5,3% (1) +5,7% (1) +10,5% (2) +14,7% (2) +5,8% (2) +6,6% +4,8%
Δαπάνες ΠΔΕ +8,4% +7,4% +1,2% -4,0% -6,1% -11,3% -11,9%

Αστοχίες Εκτιμήσεων για τα Μακροοικονομικά Μεγέθη του 2010

ΑΕΠ (%) -0,3% -0,3% ≥-1,2% -4,0% -4,0% -4,2% -4,6% (Q3) ή

-3,77 (9Μ)

Ανεργία (%) 9,7% 9,6% 9,6% 11,8% 11,6% 12,1% 13,9% (Νοε-2010)
Πληθωρισμός (%) 1,4% 1,4% 1,4% 1,9% 4,6%

(ΔΝΤ: 4,75%)

4,6% 5,2% (Ιαν-2011)

(1) και (2): Με βάση τα στοιχεία των Προϋπολογισμών του 2010 και του 2011 για το 2009

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube