Δήλωση σχετικά με τις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα:

«Σήμερα, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, εξαιτίας, κυρίως, της κυβερνητικής αβελτηρίας και ανεπάρκειας και της βαθιάς ύφεσης της Οικονομίας, βρίσκεται αντιμέτωπο με πολλές και μεγάλες προκλήσεις.

Προκλήσεις που απορρέουν από την επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, από τις συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των τραπεζών, από τον αποκλεισμό τους από τις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων, από τη συρρίκνωση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης, από την επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, από τη έντονη και συνεχή εκροή των καταθέσεων.

Προκλήσεις με ορατές δυσμενείς συνέπειες στη ρευστότητα, στην αποδοτικότητα, στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Και αυτές, εν αναμονή της αποτίμησης των ζημιών που θα υποστούν οι τράπεζες από τη συμμετοχή τους στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους, αλλά και του διαγνωστικού ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί στα δανειακά χαρτοφυλάκιά τους από την εταιρεία BlackRock Solutions.

Έλεγχος τη χρονική στιγμή που νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εξαιτίας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, “πνίγονται” από ρευστότητα και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, ενώ δεν υπάρχει ενεργή αγορά για να αποτιμηθούν ορθολογικά τα ακίνητα που είναι στα χαρτοφυλάκιά τους.

Αυτή η εικόνα, επιτάσσει την ανάγκη συνετής και διορατικής διαχείρισης της κατάστασης, τόσο από τα πιστωτικά ιδρύματα, όσο και από την Πολιτεία.

Πιστωτικά ιδρύματα τα οποία οφείλουν να διατηρήσουν υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, να συγκρατήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να συνεχίσουν τη στήριξη των διεθνών δραστηριοτήτων τους.

Και Πολιτεία, η οποία οφείλει να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ροής των πιστώσεων στην αγορά και την αναθέρμανση της Οικονομίας.

Πρωτοβουλίες τις οποίες έγκαιρα πρότεινε η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της κ. Αντώνης Σαμαράς, ώστε να αποφευχθεί η πιστωτική συρρίκνωση, η οποία είναι ό,τι χειρότερο σε μια περίοδο βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube