Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση του ESM | 17.6.2021

 

Η δήλωση στα αγγλικά:

“Europe’s response to the COVID-19 crisis has been prompt, effective and dynamic.

Thus, Europe is recovering.

However, challenges still lie ahead.

We have to tackle them collectively.

We have to proceed and complete the hard work we have started in order to present an ambitious plan for the completion of the Banking Union, with solidarity.

We have to reform the Stability and Growth Pact, towards a more effective EU Fiscal Framework.

And, at the same time, we have to proceed fast with the disbursement of the “Next Generation EU” funds.

I am delighted that today the European Commission has approved the Greek Recovery and Resilience Plan “Greece 2.0”.

Based on these priorities, we will manage to achieve strong and sustainable growth, we will create many good jobs and we will enhance social cohesion.”

 

Η δήλωση μεταφρασμένη στα ελληνικά:

«Η Ευρώπη αντέδρασε στην κρίση του κορονοϊού έγκαιρα, αποτελεσματικά και δυναμικά.

Έτσι, η Ευρώπη ανακάμπτει.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις μπροστά μας.

Καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε συλλογικά.

Πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη σκληρή δουλειά που έχουμε ξεκινήσει, ώστε να παρουσιάσουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, με αλληλεγγύη.

Πρέπει να αναμορφώσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προς ένα πιο αποτελεσματικό Δημοσιονομικό Πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και, ταυτόχρονα, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Είμαι ευτυχής που σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Με βάση τις προτεραιότητες αυτές, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, θα δημιουργήσουμε πολλές καλές θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube