Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κατά την προσέλευσή του στο Eurogroup | 7.11.2022

«Συζητάμε σήμερα στο Eurogroup για τις εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο λίγο πριν τη δημοσιοποίηση των νέων προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία των ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλά και κάποιες πρώτες, σημαντικές, προτάσεις, για ένα νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο.

 

Ως προς το 1ο, οι εκτιμήσεις φαίνεται να είναι δυσμενέστερες, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Φαίνεται οι οικονομίες της Ευρώπης να έχουν χαμηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης – ή ακόμα και ύφεση – μέσα στο 2023 και υψηλό, επίμονο πληθωρισμό.

Η Ελλάδα θα τα καταφέρει και θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδεικνύοντας πολύ υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης απ’ ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος και πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ως προς το 2ο σκέλος, που αφορά το δημοσιονομικό σύμφωνο, η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική θα πρέπει να διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Παράλληλα όμως, θα πρέπει να διέπεται από ευελιξία ως προς τον οικονομικό κύκλο, από ρεαλισμό ως προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, από ιδιαίτερες πρόνοιες για δαπάνες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της Ευρώπης και από ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το μέλλον της Ευρώπης, με την επίτευξη υψηλού και διατηρήσιμου ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης».

Δείτε στιγμιότυπα από το Eurogroup:
Δείτε στιγμιότυπα από το Ecofin της 8-11-2022:

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube