Δήλωση Υπουργού Οικονομικών κατά την προσέλευσή του στο Eurogroup | 21.5.2021

 

«Η Ευρώπη αντιμετώπισε τις οικονομικές επιπτώσεις της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης έγκαιρα και αποτελεσματικά.
Αυτό επιβεβαιώθηκε από τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ωστόσο, έχουμε προκλήσεις μπροστά μας.
Καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε συλλογικά:
1. Πρέπει να συνεχίσουμε την ευθυγράμμιση της δημοσιονομικής με τη νομισματική πολιτική.
2. Πρέπει να μετατοπίσουμε τα προσωρινά μέτρα στήριξης προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης.
3. Πρέπει να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά το Ταμείο Ανάκαμψης (NextGen EU), το ταχύτερο δυνατό, μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.
4. Πρέπει να επανεξετάσουμε το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης.
Εάν εφαρμόσουμε όλες αυτές τις πολιτικές, θα πετύχουμε υψηλή, ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, θα δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή».
Η δήλωση στα αγγλικά:
“Europe dealt with the economic consequences of the unprecedented health crisis promptly and efficiently.
This has been confirmed by the latest forecasts of the European Commission.
However, challenges lie ahead.
We have to tackle them, collectively:
1. We should continue aligning the fiscal with the monetary policy.
2. We should shift the temporary support measures towards recovery.
3. We should efficiently implement the NextGen EU, the soonest possible, through reforms and investments.
4. We should review the economic governance framework.
If we implement all these policies, we will achieve high, strong and sustainable growth, we will create many new jobs and we will enhance social cohesion.”

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube