Δρομολογείται η έξοδος της Ελλάδας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας | 8.4.2022

Ένας ακόμη εθνικός στόχος στο πεδίο της οικονομίας φαίνεται να επιτυγχάνεται.
Μετά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, την πρόωρη εξόφληση των δανείων του Δ.Ν.Τ, τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, την πιστοληπτική αναβάθμιση, την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και επενδύσεων, την συρρίκνωση της ανεργίας, την ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας, δρομολογείται η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, για το καλοκαίρι.
Όλα τα παραπάνω συνιστούν ακόμα μία αναγνώριση της σκληρής και μεθοδικής δουλειάς όλων μας – πολιτών και Πολιτείας – στο πεδίο της οικονομίας, μέσα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον συνεχιζόμενων προκλήσεων.
Δουλειά που συνεχίζεται χωρίς εφησυχασμό, αλλά με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, με σχέδιο, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στις δυνατότητες της χώρας, ώστε να καταστήσουμε την Ελλάδα ολόπλευρα πιο ισχυρή και την οικονομία της πιο δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή και κοινωνικά δίκαιη.
Συνεχίζουμε!
Δείτε σχετικά: 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube