Εισήγηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση του κατεπείγοντος Νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών – 12.01.2013

Κυρίες και κύριοι,

Συζητούμε σήμερα το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές ρυθμίσεις, οι οποίες σχετίζονται με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Ρυθμίσεις αναγκαίες, όπως άλλωστε πλέον έχει αποδειχθεί και ήδη έχει επιβεβαιωθεί για τη συνέχιση των χρηματοδοτικών όρων του μηχανισμού στήριξης και την εκταμίευση της δόσης. Δόσεις συνολικού ύψους 52,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 49,1 δισ. ευρώ από τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Τα 34,3 δισ. ευρώ που ήδη δόθηκαν, αποτελούν την πρώτη ανάσα για τη χώρα έπειτα από ένα εξάμηνο ξηρασίας στη διάρκεια του οποίου είχε διακοπεί η χρηματοδότηση προς τη χώρα μας και οι συνθήκες είχαν γίνει ιδιαίτερα πιεστικές.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης ανταποκρίθηκε στην κρισιμότητα της κατάστασης, με υπευθυνότητα, σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα, κάτι που αναγνωρίστηκε και από τους εταίρους. Κάτι που αναγνωρίστηκε και από την ελληνική κοινωνία, που βλέπει ότι οι θυσίες της αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Αυτή η στάση συνέπειας από την Κυβέρνηση συνεχίζεται, συνεχίζεται και με την υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα νομοθετικό εγχείρημα που περιλαμβάνει ρυθμίσεις και διατάξεις που αφορούν όλο το εύρος κυβερνητικής πολιτικής. Βασικές ρυθμίσεις που αφορούν συνταξιοδοτικά ζητήματα, πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων, επιτάχυνση διαδικασιών αξιοποίησης κοινοτικών πόρων, φορολογικές παρεμβάσεις και μια σειρά από άλλα ζητήματα.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, πρώτον, ρυθμίζονται συνταξιοδοτικά θέματα του δημόσιου, επιδιώκοντας αφενός την εδραίωση της ίσης αντιμετώπισης των υπαλλήλων του δημοσίου και αφετέρου την ενδυνάμωση του αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτό το τελευταίο επιτυγχάνεται με την εξαίρεση από την προσαρμογή του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των συνταξιούχων συμπολιτών μας με υψηλά ποσοστά αναπηρίας.

Δεύτερον, διευθετούνται θέματα που αφορούν το ΤΑΥΠΕΔ ορίζοντας ότι τα μερίσματα που εισπράττει το ταμείο από τη συμμετοχή τους σε ανώνυμες προς αποκρατικοποίηση εταιρίες αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Τρίτον, επιταχύνονται οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ μέσω κυρίως της υποχρεωτικής χρήσης του πληροφοριακού συστήματος συσσώρευσης κρατικών ενισχύσεων, της διευκόλυνσης των πληρωμών των έργων μέσω της τράπεζας Ελλάδας, της …. σε διαγωνισμούς χρηματοδοτούμενων έργων και της άρσης φαινομένων διακριτικής μεταχείρισης.

Τέταρτον, διευρύνονται οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΕΤΕΑΝ στοχεύοντας στην σημαντική διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα ρευστότητας. Πέμπτον, εισάγονται φορολογικές διατάξεις στο πλαίσιο της ίσης κατανομής της φορολογικής επιβάρυνσης. Θεσπίζεται ετήσια εισφορά για την περίοδο 2012 -2015 στα γραφεία ή υποκαταστήματα επιχειρήσεων του εξωτερικού  που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένα πεδία του τομέα της ναυτιλίας.

Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων δεξαμενών κολύμβησης. Έκτον, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο σύναψης συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΠΥ και των παροχών υγείας με σκοπό την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς ασφαλισμένους, τον εξορθολογισμό της δαπάνης και τον καθορισμό ενός σαφούς νομικού πλαισίου μεταξύ των συμβαλλομένων μελών.

Έβδομο, βελτιώνεται το περιβάλλον και οι συνθήκες για την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, διευθετώντας παράλληλα μια σειρά από εκκρεμότητες αναφορικά με τη συμβατότητα, με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις μέσα στο νομοσχέδιο, ο ΟΔΙΕ και ο ΟΣΕ. Πρόκειται για ρυθμίσεις που καταδεικνύουν την πρόθεση της Κυβέρνησης να προωθήσει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων το ταχύτερο δυνατόν και να εναρμονίσει τη χώρα με τις συμβατικές υποχρεώσεις.

Και τέλος, υπάρχουν και οι συμβάσεις τροποποίησης, οι σύμβασης δηλαδή επί των οποίων πραγματοποιήθηκε η πρόσφατη επιτυχημένη διαδικασία επαναγοράς ελληνικού χρέους και αποδέσμευση της δόσης. Δόση και εδώ θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι που υπερβαίνει σε ύψος το σύνολο των χρηματοδοτικών όρων του προγράμματος μέχρι το τέλος του, μετά από ενάμιση χρόνο. Δόση που αντιστοιχεί στο 27% του Α.Ε.Π. της χώρας, δόση  που είναι μεγαλύτερη από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 153 χωρών παγκοσμίως, στις οποίες περιλαμβάνονται και 7 κράτη-μέλη της της Ε.Ε..

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην υπό συζήτηση νομοσχέδιο εμπεριέχεται μια σημαντική, θεσμική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στην κατεύθυνση ενίσχυσης της προσπάθειας που καταβάλλεται για την εδραίωση και διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας. Πρόκειται για πρωτοβουλία στο πεδίο της αυστηρής παρακολούθησης του ελέγχου και της αξιολόγησης των δημοσίων οικονομικών, η οποία θα επιτρέψει την εδραίωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η έλλειψη άλλωστε επί δεκαετίες στη χώρα μας τέτοιων σύγχρονων δημοσιονομικών κανόνων, οδήγησε κατά μεγάλο ποσοστό στη σημερινή δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση.

Η Κυβέρνηση, και το επαναλαμβάνω, η Κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα, αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης των κανόνων αυτών, παρενέβη με τις προτεινόμενες διατάξεις για την αλλαγή του πλαισίου ως προς τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που διαχειρίζονται πόρους του ελληνικού δημοσίου, πόρους ελληνικού λαού. Συγκεκριμένα και κωδικοποιημένα,  σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις πρακτικές προβλέπεται, πρώτον, η σύναψη μεταξύ του Υπουργείο Οικονομικών και των υπόλοιπων Υπουργείων ξεχωριστά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους μνημονίων συνεργασίας με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Η διαδικασία για το φετινό οικονομικό έτος, πρώτο έτος εφαρμογής αυτών των  κανόνων ολοκληρώνεται. Δεύτερον, η σύναψη αντίστοιχων μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του κάθε Υπουργείου και των υπευθύνων των εποπτευομένων φορέων, το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται από το οικείο Υπουργείο και η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει. Τρίτον, η υποχρέωση όλων των νομικών προσώπων, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε έτους μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Τέταρτον, η υποχρέωση μέχρι την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου να υποβάλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, τόσο για τα έσοδα όσο και για τις υποχρεώσεις του. Στη βάση αυτού, καθορίζονται στόχοι, τριμηνιαία οι στόχοι, οι οποίοι μετά τη συμφωνία τους με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους περιλαμβάνονται στα μνημόνια συνεργασίας, η διαδικασία ολοκληρώνεται. Πέμπτον, η υποβολή ομοίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και μέσω αυτού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από όλα τα νομικά πρόσωπα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Έκτον, η περικοπή πιστώσεων ποσό ύψους, ίσου με το ποσό της υπέρβασης, στην περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των Προϋπολογισμών των Υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους.

Τέλος, ο ορισμός Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών σε εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στην περίπτωση που για δύο συνεχόμενα τρίμηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν ληφθεί διορθωτικές παρεμβάσεις.

Οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες εξειδικεύονται για Ο.Τ.Α. και για Δ.Ε.Κ.Ο. αποτελούν ένα συγκροτημένο, ένα συνεκτικό πλέγμα δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών, που θα συμβάλει στο νοικοκύρεμα του Κράτους και των οικονομικών του. Νοικοκύρεμα, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αναγκαίας ανασυγκρότησης της χώρας και όλων των  συστημάτων της.

Άκουσα και σήμερα πολιτικά φληναφήματα ως προς τη διαδικασία και το κόστος του της επαναγοράς του χρέους. Και άκουσα τον κ. Μαριά, να λέει, ότι ήταν πολύ υψηλό το κόστος που δόθηκε στους συμβούλους. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να ρωτήσω, και δέχομαι παρέμβαση, πώς κρίνετε ότι ήταν υψηλό το κόστος; Θα είμαι ξεκάθαρος και σαφής. Η επαναγορά δημοσίου χρέος κρίνεται ως, εξαιρετικά, επιτυχής συναλλαγή για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία χαιρετίστηκε, τόσο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσο και από υπερεθνικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (I.I.F.) και από τη διεθνή χρηματοοικονομική κοινότητα για τους παρακάτω λόγους.

Πρώτον, αγοράστηκε χρέος, ύψους 31,9 δις ευρώ, επιτυγχάνοντας καθαρή μείωση χρέους 21,1 δισ. ευρώ, σε μέση τιμή 33,8% της ονομαστικής αξίας του ομολόγου, ώστε το εναπομείναν χρέος να επανέλθει εντός των ορίων, που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ορίσει επαρκή, προκειμένου να θεωρήσει το δημόσιο χρέος, ως βιώσιμο. Χάρη στην επαναγορά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνέχισε τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Προγράμματος.

Δεύτερον, ο εθελοντικός χαρακτήρας της επαναγοράς διαφύλαξε τα αποθεματικά των Ταμείων και, περίπου, διπλασίασε την παρούσα αξία των ομολόγων, που κρατούνται από ιδιώτες ομολογιούχους, ύστερα από το PSI.

Τρίτον, η απόδοση των ελληνικών ομολόγων που έχουν μείνει, έπεσε από το 15-17%, προ επαναγοράς, στο 9-10%, φέρνοντας πλησιέστερα το χρόνο επιστροφής της Ελληνικής Δημοκρατίας στην απευθείας χρηματοδότηση από τις αγορές και καθιστώντας τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία ελκυστικότερες, είτε με τη μορφή αποκρατικοποιήσεων, είτε με τη μορφή απευθείας επενδύσεων.

Τέταρτον, η ταχύτητα, η ακρίβεια και ο επαγγελματισμός, με τον οποίο διαπράχθηκε η συναλλαγή και το επιτυχές της αποτέλεσμα, ενίσχυσε την αξιοπιστία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η συνολική αμοιβή που καταβλήθηκε στους διαχειριστές συναλλαγής ήταν χαμηλή, με όποιο κριτήριο και αν χρησιμοποιήσει κανείς και, σε κάθε περίπτωση, πολλή χαμηλότερη από αμοιβές, που έχουν καταβληθεί σε συναλλαγές παρόμοιας φύσεως διεθνώς. Πράγματι, το σύστημα αμοιβής των διαχειριστών της συναλλαγής, όπως επιβάλλει η διεθνής πρακτική, ήταν διαρθρωμένο με κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η αμοιβή να εξαρτάται από την επιτυχία της συναλλαγής. Η αμοιβή αυξάνει κλιμακωτά, όσο το ποσό των επαναγορασθέντων τίτλων αυξάνει. Η συνολική δαπάνη παροχής των ανωτέρω έφτασε στα 9.815.929,12 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών και βοηθητικών εξόδων. Το ποσό αυτό εκφραζόμενο ως ποσοστό επί του ονομαστικού ποσού των ομολόγων που επαναγοράστηκαν, αντιπροσωπεύει προμήθεια 0,03%. Συγκρατήστε αυτό το ποσοστό.

Να δούμε τώρα τα μέτρα σύγκρισης, γιατί ακούω πολύ αυτά τα πολιτικά φληναφήματα. Ποιες είναι οι προμήθειες που πλήρωνε η Ελληνική Δημοκρατία, προκειμένου να εκδώσει ομόλογα, όταν είχε πρόσβαση στις αγορές, οπότε και η υψηλότερη πιστοληπτική της ικανότητα, σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα που επικρατούσε στις αγορές, ωθούσαν, τότε, τις προμήθειες σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα; Αξίζει, να σημειωθεί, ότι η συναλλαγή της έκδοσης ομολόγων είναι συνήθης πρακτική και πολύ λιγότερο απαιτητική για ένα διαχειριστή, από την, ακριβώς, αντίθετη διαδικασία, την επαναγορά, δηλαδή, τόσο σε ό,τι αφορά τους πόρους που χρησιμοποιεί, όσο και το χρόνο που καταναλώνει. Παρόλα αυτά, και εξηγούμαι στο πρώτο σημείο, οι αμοιβές που κατέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο για τις συναλλαγές, είναι 7-8 φορές υψηλότερες, τότε, από σήμερα.

Δεύτερον, ένα άλλο ενδιαφέρον συγκριτικό κριτήριο, είναι οι προμήθειες που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υπερεθνικό πιστωτικό ίδρυμα, με την ανώτατη δυνατή πιστοληπτική ικανότητα-διαβάθμιση, πληρώνει αυτήν την στιγμή, όταν προβαίνει σε έκδοση ομολόγων για τη δική της χρηματοδότηση και οι οποίες χρησιμοποιούνται από τη διεθνή πρακτική, ως δείκτες για παράνομες συναλλαγές. Γι’ αυτό σας είπα συγκράτησε το ποσοστό του 0,03%. Για εκδόσεις επταετίας η προμήθεια είναι 0,15%, για εκδόσεις δεκαετίας η προμήθεια είναι 0,175%, για εκδόσεις τριακονταετίας η προμήθεια είναι 0,25%. Και σε αυτήν την περίπτωση οι προμήθειες που η Ελληνική Δημοκρατία καταβάλλει για την επαναγορά, είναι τέσσερις με πέντε φορές χαμηλότερες.

Θέλετε κι άλλο κριτήριο; Θα σας πω και άλλο. Η προηγούμενη επαναγορά χρέους, που έλαβε χώρα στην Αργεντινή, η οποία έχει ως στόχο επαναγορά 85 δισ. δολλάρια, κατέβαλε 60 εκατ. δολλάρια στις τρεις τράπεζες που εκτέλεσαν τη συναλλαγή. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube