ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Φθιώτιδας, κ. Χρήστο Σταϊκούρα:

 

Η Έκθεση Προόδου του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνει τους φόβους που είχαμε εκφράσει, ως Νέα Δημοκρατία, για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων του, τόσο λόγω της υποεκτίμησης των κινδύνων, όσο και λόγω της ανεπάρκειας των μέτρων.

Οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν, τόσο από την Έκθεση, όσο και από τη δέσμη των σκληρών και επώδυνων μέτρων που η Κυβέρνηση αναγκάστηκε μεταγενέστερα να λάβει.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την Έκθεση:

  • Η ύφεση εκτιμάται, για πρώτη φορά από την ίδια την Κυβέρνηση, ότι θα είναι βαθύτερη ακόμη και από το δυσμενές σενάριο που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 1,2% (από 0,3% στο Πρόγραμμα), αν και οι ενδείξεις είναι για ακόμη μεγαλύτερη ύφεση.
  • Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 2,8% το Φεβρουάριο του 2010, έναντι εκτίμησης για 1,4% το 2010 (όπως καταγράφεται στο Πρόγραμμα). Αν ο πληθωρισμός «σκαρφαλώσει» πάνω από το 3% (το πλέον πιθανό σενάριο μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση των πρόσθετων Κυβερνητικών μέτρων) τότε υπάρχουν έντονοι φόβοι για την είσοδο σε περίοδο στασιμοπληθωρισμού, με ολέθριες συνέπειες για τη χώρα.
  • Το κόστος εξυπηρέτησης των δανειακών αναγκών της χώρας θα υπερβεί τις προβλέψεις του Προγράμματος (αυτό ήδη καταγράφεται στα 18,6 δισ. ευρώ, που έχουμε δανειστεί για το 2010), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πιθανή αύξηση στα Ευρωπαϊκά διατραπεζικά επιτόκια.
  • Τα έσοδα, το πρώτο δίμηνο του 2010, αυξήθηκαν κατά 7,9%, παρουσιάζοντας υστέρηση έναντι του στόχου του Προγράμματος (Το Φεβρουάριο, μάλιστα, τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 4,5%). Η υστέρηση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε η πρώτη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ποτά, στα τσιγάρα και στα καύσιμα, η επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και η μείωση (και τελικά πάγωμα μέχρι 31.05.2010) της επιστροφής φόρων. Αν αυτή η εικόνα συνδυαστεί με το τελευταίο τρίμηνο του 2009 (όπου η υστέρηση των εσόδων κάλυψε τα 2/3 της συνολικής υστέρησης του έτους), τότε επιβεβαιώνεται η πλήρης κατάρρευση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού, τους τελευταίους πέντε μήνες.

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, απόρροια και της αβουλίας και ολιγωρίας της Κυβέρνησης, την οδήγησαν στη λήψη επιπλέον μέτρων (χωρίς καν να υλοποιηθούν αυτά που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα) της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του ελλείμματος κατά 4% του ΑΕΠ.

Μέτρων, όμως, που οδηγούν σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.

Μέτρων που, αν δεν συνδυαστούν με άμεσες δράσεις τόνωσης της Οικονομίας -για τις οποίες έχουμε, ως Νέα Δημοκρατία, καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις- θα κριθούν και πάλι ανεπαρκή.

Η Νέα Δημοκρατία έχει, ήδη, εισηγηθεί διαφορετικό μείγμα πολιτικής, με έμφαση στα μέτρα τόνωσης της αγοράς, για δύο κρίσιμους λόγους:

Πρώτον, για να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της συσταλτικής πολιτικής. Για να μην πνίξουμε την Οικονομία, προκειμένου να «εξυγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά». Και για να μη διαλύσουμε την Κοινωνία, προκειμένου να τη …«σώσουμε»!

Δεύτερον, για να γίνουν αποτελεσματικά τα μέτρα περιστολής του ελλείμματος που έχουν ήδη ληφθεί. Διότι για να εισπράξεις από φόρους πρέπει να υπάρξουν τζίροι στην αγορά και εισοδήματα για να φορολογηθούν. Αν δεν υπάρξουν μέτρα τόνωσης της αγοράς, η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας θα καταστήσει τα μέτρα αναποτελεσματικά. Κι υπάρχει ο κίνδυνος, παρά τις μεγάλες θυσίες, τα δημοσιονομικά ελλείμματα να παραμείνουν πολύ υψηλά και να χρειαστούν κι άλλα μέτρα, που δεν τα αντέχει η οικονομία και η Κοινωνία, έτσι κι αλλιώς.

Τα μέτρα τόνωσης είναι, όχι μόνο απαραίτητα, αλλά χρειάζονται άμεσα. Διότι, ακόμα κι αν ληφθούν σήμερα, θέλουν κάποιο χρόνο για να εφαρμοστούν και να αποδώσουν. Άρα, όσο αργούμε, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουμε να αργήσουν και οι απαραίτητες «ανάσες». Η κυβέρνηση καθυστερεί στη λήψη τους, όπως καθυστέρησε στην αντιμετώπιση του ελλείμματος.

Ήδη από τα 23 μέτρα που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση υιοθέτησε το ένα (αξιοποίηση ΤΕΜΠΜΕ για πληρωμή οφειλών επιχειρήσεων) και συζητά ένα ακόμα (πρόγραμμα βιοκλιματικής βελτίωσης οικιών).

Χρειάζεται, άμεσα, λήψη όλων των μέτρων τόνωσης.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube