Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στη Στυλίδα του Ν. Φθιώτιδας

Στο γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΚΥΑ 6877/4872/3-7-2008, αρθ. 6, προβλέπεται η δημιουργία, κατά προτεραιότητα και με τη συνδρομή του Κράτους, οργανωμένων υποδομών (Εμπορευματικά Κέντρα), για την εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων και συναφών υπηρεσιών.

Οι υποδομές αυτές οφείλουν:

  • Είτε να βρίσκονται σε άμεση επαφή με δύο τουλάχιστον βασικούς μεταφορικούς άξονες και παράλληλα να βρίσκονται σε λειτουργική επαφή με δυναμικά αστικά κέντρα.
  • Είτε να δημιουργούνται ως προέκταση θαλασσίων λιμένων στην ενδοχώρα, με απ’ ευθείας σιδηροδρομική σύνδεση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η περιοχή της Φθιώτιδας που βρίσκεται μεταξύ της Στυλίδας και της Λαμίας, συγκεντρώνει όλες της παραπάνω προϋποθέσεις, για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου, ήτοι:

  • Το λιμάνι της Στυλίδας.
  • Τους αυτοκινητόδρομους ΠΑΘΕ και Ε-65.
  • Τη σιδηροδρομική γραμμή Στυλίδας – Λαμίας – Λιανοκλαδίου.
  • Την κατάλληλη έκταση, 800 στρ., η οποία είναι εποικιστική και ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο επενδυτικό έργο;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube