Πολιτικό Γραφείο Λαμία

Ορλάνδου και Ταϋγέτου, Τ.Κ. 35133, Λαμία

(+30) 22310 30200 / 22310 34250

(+30) 22310 30250

cstaik@parliament.gr

Πολιτικό Γραφείο Αθήνα

Νέστου 7, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

(+30) 2103238511, 2107784054

(+30) 2107758511

cstaik@parliament.gr