Επιλύεται το ζήτημα της καταβολής αποζημιώσεων στους πρώην εργαζομένους της ΕΛΒΟ | 19.3.2021

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021

 

Δελτίο Τύπου – Επιλύεται το ζήτημα της καταβολής αποζημιώσεων στους πρώην εργαζομένους της ΕΛΒΟ Α.Ε.

 

 

Με τροπολογία, που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων», επιλύεται το ζήτημα της καταβολής στους πρώην εργαζομένους της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) Α.Ε. των αποζημιώσεων που δικαιούνται κατόπιν της αποχώρησής τους, λόγω συνταξιοδότησης, και οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης της ΕΛΒΟ Α.Ε.

 

Το συγκεκριμένο ζήτημα διευθετείται με την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς αφορά σε βασικά εργασιακά δικαιώματα και με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία εμπράκτως στηρίζει εν γένει την εργασία και τα απορρέοντα εξ αυτής δικαιώματα.

 

Η καταβολή γίνεται άμεσα, κατόπιν υποβολής αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση αυτή αποδεικνύει την ειδική μέριμνα του Κράτους για την αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων προσώπων, τα οποία τύγχαναν εργαζόμενα σε εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση.

 

ΔΤ_ΕΛΒΟ_Αποζημιώσεις_190321

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube