Ερώτηση σχετικά με τη Διοίκηση και Λειτουργία της ΠΕΛ | 14.7.2016

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ), η οποία και διορίσθηκε – με μεγάλη καθυστέρηση – πολύ πρόσφατα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 127/09.03.2016), υπέβαλε λίγους μήνες αργότερα, στις 11 Ιουλίου, την παραίτησή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτήθηκε σύσσωμο, δηλαδή τόσο τα μέλη που είχαν τοποθετηθεί από την Κυβέρνηση όσο και τα μέλη που ήταν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορέων της περιοχής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Έκθεσης, «μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας δεν υπάρχει επίλυση των προβλημάτων μας και αφού εξαντλήσαμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο ρόλο που μας ανέθεσαν, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και δεν υπάρχει η βούληση να συνεχίσουμε να διοικούμε την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας υπό τις παρούσες συνθήκες».

Κατόπιν τούτου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Ποια ήταν η απάντηση του Υπουργείου στην επιστολή της 6ης Απριλίου 2016 που επικαλείται ότι απέστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΛ; Υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από πλευράς Υπουργείου για την επίλυση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προβλημάτων της Έκθεσης;

2ον. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο σε ότι αφορά τη Διοίκηση της ΠΕΛ; Υπενθυμίζεται ότι και σε αυτή την περίπτωση (όπως και σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. Διοίκηση Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας), οι καθυστερήσεις στελέχωσης των διοικήσεων, είχαν κόστος για τους φορείς.

3ον. Πως προτίθεται το Υπουργείο να αξιοποιήσει την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της ΠΕΛ, που έγινε το 2014 (Ν. 4314/2014, ΦΕΚ Α’ 265, 23.12.2014) και η οποία προβλέπει διεύρυνση των δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων της Έκθεσης;

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το Νόμο της προηγούμενης Κυβέρνησης (Νόμο για τον οποίο μίλησαν με ιδιαίτερα θετικά λόγια οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Φορέων της περιοχής κατά τα εγκαίνια της 50ης ΠΕΛ, στις 11 Ιουνίου 2016), η ΠΕΛ μπορεί, μεταξύ άλλων, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί μόνιμο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, να προβαίνει σε εκσυγχρονισμό και επέκταση όλων των υποδομών της, να διοργανώνει εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια και συναντήσεις με θέματα οικονομικού, τεχνολογικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

 

2016-07-14 ΔΤ Ερώτηση για ΠΕΛ

2016-07-14 Ερώτηση

Απάντηση κ. Σταθάκη

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube