Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου | 10.7.2019

Δείτε το video εδώ:

 

Óõíåäñßáóç ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ ôçí ÔåôÜñôç 10 Éïõëßïõ 2019.
(EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)
Óõíåäñßáóç ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ ôçí ÔåôÜñôç 10 Éïõëßïõ 2019.
(EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube