Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Τύπος της Κυριακής” – “Στο ασφυκτικό πλαίσιο που υφίσταται, προσπαθούμε για το καλύτερο”

1. Τα 11,5 δισ. ευρώ που θα γίνουν και παραπάνω, αν το θελήσει η Τρόικα, και το μεγαλύτερο τμήμα με τα πιο επώδυνα μέτρα θα προέλθει από τα γνωστά θύματα, μισθωτούς και συνταξιούχους…

Η αλήθεια είναι ότι, από τη στιγμή που η χώρα προσέφυγε στο Μηχανισμό Στήριξης και λαμβανομένων υπόψη των εσωτερικών χρόνιων αδυναμιών μας, ο χώρος σχεδιασμού πολιτικών και δράσης είναι αυστηρά περιορισμένος.

Είναι γνωστό ότι έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

Μία από αυτές είναι η εξειδίκευση μέτρων ύψους περίπου 11,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2013-2014.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πακέτο των μέτρων αυτών είναι επώδυνο για τους πολίτες και βασανιστικό για την Κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις που τη στηρίζουν.

Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζετε ότι περίπου το 78% των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης αφορά μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα.

Οπότε, αναπόφευκτα, η όποια περιστολή δαπανών θα πρέπει να προέλθει και από αυτούς τους τομείς.

Ωστόσο, επιδίωξή μας είναι, και αυτό καθίσταται εμφανές από την προσπάθεια που καταβάλλεται, το βάρος του πακέτου να επιμεριστεί όσο γίνεται πιο δίκαια.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι προσπαθούμε το μίγμα να πλήξει όσο λιγότερο γίνεται τους οικονομικά ασθενέστερους συμπατριώτες μας.

2. Προεκλογικά στο Ζάππειο είχατε παρουσιάσει ισοδύναμα πολλών δισ. ευρώ, τα οποία τώρα απέρριψε η Τρόικα. Οπότε, είτε δεν ξέρατε τι λέγατε τότε, είτε τα λέγατε για προεκλογικούς λόγους…

Στο Ζάππειο είχαμε παρουσιάσει, σε τρεις χρονικές στιγμές, την δική μας πρόταση με βάση τα δεδομένα της κάθε περιόδου. Και δεν ήταν μόνο τα δημοσιονομικά ισοδύναμα. Άλλωστε αυτά αξιολογούνται και αξιοποιούνται έναντι συμφωνημένων μέτρων. Τα 11,5 δισ. ευρώ δεν είχαν καν ξεκινήσει να αναζητούνται μέχρι τον Ιούνιο…

Τώρα, με δεδομένη την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και την ακαμψία των εταίρων και δανειστών μας λόγω της αναποτελεσματικότητας κατά την εφαρμογή του Προγράμματος μέχρι σήμερα, καταβάλλεται προσπάθεια για να λυθεί η άσκηση συνέπειας προς τις προεκλογικές δεσμεύσεις.

Η άσκηση είναι πολύ δύσκολη. Κάνουμε βήματα επίλυσης όπως π.χ. είναι η επαναφορά της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εντός στόχων, η απόδοση της εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους, η δυνατότητα αποπληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων του 2011 σε περισσότερες δόσεις κ.α.

Προσπαθούμε σε όλα τα πεδία. Θα έχουμε επιτυχίες. Υπάρχουν αχνές ενδείξεις αλλαγής του κλίματος. Όμως, δεν βιάζομαι για ανακοινώσεις συλλογικών προσπαθειών. Η πρακτική αυτή που κυριαρχεί στη χώρα μας μόνο σύγχυση και αβεβαιότητα προκαλεί.

3. Γίνεται μεγάλη συζήτηση τον τελευταίο καιρό, με τα αλλεπάλληλα κρούσματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, για τις συντάξεις «μαϊμού». Τι πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;

Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η εξακρίβωση των πραγματικά δικαιούχων. Μέχρι την 20η Αυγούστου δεν είχαν απογραφεί 6.972 άτομα, ενώ για τις περιπτώσεις που δεν θα απογραφούν μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους από την 24η Σεπτεμβρίου και αρχίζει άμεσα η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και η παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων με δόλο εισέπρατταν τις συντάξεις αυτές. Προετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία και διαδικτυακή πύλη. Μέσω αυτών θα διασφαλισθεί η διαφάνεια στη διαδικασία χορήγησης των συντάξεων.

4. Πολλοί λένε ότι δεν κάνετε τίποτα για να πληρώσουν και άλλοι, δεν κάνετε τίποτα π.χ. για τη φοροδιαφυγή…

Όσον αφορά στη φοροδιαφυγή, πρόκειται για ένα έντονο και διαχρονικό πρόβλημα το οποίο έχει οικονομικές αλλά και κοινωνικές διαστάσεις.

Εξαιτίας αυτού, αλλά και ευρύτερα της υστέρησης στο σκέλος των εσόδων, είμαστε αναγκασμένοι να λάβουμε τα επιπλέον μέτρα περιστολής των δαπανών.

Προσδοκούμε ότι θα καλυφθούν οι υστερήσεις προκειμένου εν πορεία να αποσυμπιεσθεί το σκέλος των δαπανών.

Το βέβαιο είναι ότι οι προσπάθειες εντείνονται. Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά τις επόμενες μέρες σε έλεγχο και διασταυρώσεις στοιχείων σε 54.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει χρηματικά εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2012, ενώ για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από το ΣΔΟΕ προβλέπονται δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, επιβολή υψηλών προστίμων και απόδοση στο Δημόσιο των φόρων που αναλογούν στα μη δηλωθέντα ποσά.

Παράλληλα, επανενεργοποιείται η διαδικασία διαπραγμάτευσης της σύμβασης για τις καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία και ποινικοποιείται η φοροδιαφυγή για μεγάλα ποσά άσχετα από τυχόν συμβιβασμό που θα γίνει με την εφορία.

5. Με τα ειδικά μισθολόγια τι θα κάνετε τελικά; Γιατί και εδώ προεκλογικά λέγατε άλλα και μάλιστα στις εκλογές οι ένστολοι στήριξαν τη ΝΔ με την ψήφο τους…

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι, από τη στιγμή που έχουμε ακόμη πρωτογενή δημοσιονομικά ελλείμματα, η δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους εταίρους και δανειστές μας είναι περιορισμένη.

Αυτή, δυστυχώς, είναι η αλήθεια. Πικρή αλλά αυτή είναι.

Βεβαίως, στο ασφυκτικό πλαίσιο που υφίσταται, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε για το καλύτερο για τους συμπατριώτες μας που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Να σημειώσω ακόμη ότι στη διαδικασία διαβούλευσης για την εξειδίκευση των μέτρων επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν και μισθολογικές στρεβλώσεις που εντοπίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικών μισθολογίων, καθώς και ανάγκες που θα προκύψουν τα επόμενα έτη για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Επιδιώκεται, πέραν των άλλων κριτηρίων, να ληφθούν υπόψη ο συγκερασμός θέσεων των διαφόρων κατηγοριών και κυρίως το περί δικαίου αίσθημα των Ελλήνων πολιτών.

6. Ήδη η Τρόικα ανοίγει και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα τα εργασιακά στον ιδιωτικό τομέα. Πως θα το χειριστείτε αυτό;

Δεν γνωρίζω από ποιές πηγές αντλείτε την πληροφόρησή σας, αλλά σύμφωνα με όσα είμαι εγώ σε θέση να γνωρίζω δεν προκύπτει υποεκτίμηση της απόδοσης των 11,5 δισ. ευρώ.

Όπως προανέφερα, υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα για την επίτευξη των δημοσιονομικών, και όχι μόνο, στόχων του Προγράμματος.

Αποτελεί άλλωστε και εκπεφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει η δημοσιονομική εξυγίανση, οι διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας και αγαθών και οι αποκρατικοποιήσεις.

7. Στη Βουλή αποκαλύψατε πριν λίγες μέρες πως οι τράπεζες χρωστούν στο Δημόσιο 500 εκατ. ευρώ. Να υποθέσω ότι είναι δανεικά και αγύριστα;

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να υπογραμμίσω την πάγια θέση μου, ότι στην πατρίδα μας οι Νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται από όλους και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.

Πράγματι, υπάρχει ζήτημα με την εφαρμογή από τις τράπεζες του Ν. 3723/2008.

Από τις 28 Αυγούστου, στο Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας, θέσαμε το θέμα της εφαρμογής του Νόμου. Ενημερώσαμε με προσεκτικές διατυπώσεις τη Βουλή. Η εφαρμογή του αντανακλάται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Βεβαίως, στην ρευστή περίοδο που διανύουμε και με δεδομένη την πολυπλοκότητα του προβλήματος, πρέπει να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα, σοβαρότητα και μεθοδικότητα.

Αυτό κάνουμε. Δεν παρασυρόμαστε σε επικοινωνιακή αντιμετώπιση του προβλήματος. Προχωρούμε ουσιαστικά. Γνώμονας για μας είναι το δημόσιο συμφέρον και η πορεία της πατρίδας.

Καλένδες για μας δεν υπάρχουν. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα κριθούμε τελικά από τις αποφάσεις και τις πράξεις μας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube