Συνέντευξη στην Εφημερίδα “Free Sunday”: Έρχεται φοροεπιδρομή σε στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

Μόλις ψηφίστηκε ο νέος Προϋπολογισμός, με τις ψήφους της Συμπολίτευσης, και θα ήθελα να μου πείτε, κ. Σταϊκούρα, γιατί ο Προϋπολογισμός αυτός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών;

Διότι, κε. Παπαδημητρίου, αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η Ελληνική οικονομία είναι η λήψη, άμεσα, μόνιμων μέτρων στα πλαίσια ενός συγκροτημένου και ρεαλιστικού σχεδίου με στόχο τη δημοσιονομική προσαρμογή και την ανάπτυξη. Αντί όμως για τη λήψη τέτοιων μέτρων, η Κυβέρνηση εξαγγέλλει, στο εσωτερικό, διάλογο, και περιγράφει, στο εξωτερικό, το πρόβλημα.

Επίσης θεωρώ ότι οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού είναι μάλλον αισιόδοξες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων σε σχέση με την μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ εκτιμάται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 4,1 για το 2010, όταν την περίοδο 1995-2008 ποτέ δεν ξεπέρασε το 1,9, με μέσο όρο στο 1,1. Πως θα γίνει αυτό; Μόνο με φοβερή φοροεπιδρομή στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο απεύχομαι…

…Συγκράτησα επίσης και μια άλλη χαρακτηριστική φράση που είπατε. Κάνατε λόγο για «λογιστικές ακροβασίες». Σε τι αναφέρεστε, μπορείτε να μας φέρετε δυο –τρία τέτοια παραδείγματα που να ενισχύουν τον ισχυρισμό σας;

Πράγματι στην Εισήγησή μου μίλησα για «λογιστικές ακροβασίες» που αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό, με άμεσο δημοσιονομικό στόχο την τεχνητή αύξηση του ελλείμματος το 2009 και τη μείωσή του κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2010. Να αναφέρω, ενδεικτικά, ορισμένες:

  1. Η εξόφληση, το 2008 και το 2009, ενός μεγάλου μέρους των παλαιών οφειλών των νοσοκομείων (3 δις. ευρώ το 2008 και 2,2 δις. ευρώ το 2009), ενισχύοντας το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης του τρέχοντος έτους. Όμως, οι δαπάνες για προμήθειες των νοσοκομείων εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,4 δις. ευρώ το 2010, περιορίζοντας αισθητά το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης του 2010.
  2. Η μείωση των δαπανών για παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 500 εκατ. ευρώ το 2010, περιορίζοντας το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης του 2010. 
  3. Η αύξηση, και σημαντική υπέρβαση κατά 760 εκατ. ευρώ έναντι των προϋπολογισθέντων, της επιχορήγησης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), και ο περιορισμός της κατά 480 εκατ. ευρώ το 2010, όταν οι ανάγκες σε κεφάλαια εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες.

Στην ομιλία σας στη Βουλή επισημάνατε και κάτι ακόμη: ότι από τις 5 Νοεμβρίου, με την κατάθεση του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού, η κυβέρνηση άλλαξε τρεις φορές την πρόβλεψή της για το ύψος του ελλείμματος. Η επισήμανση αυτή καταδεικνύει και τον ισχυρισμό της ΝΔ για …φούσκωμα του ελλείμματος;

Όχι κε. Παπαδημητρίου, υποδηλώνει την απουσία στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Στις 5 Νοεμβρίου, με την κατάθεση του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού, το έλλειμμα προβλεπόταν να περιορισθεί στο 9,4% του ΑΕΠ το 2010. Στις 20 Νοεμβρίου, με την κατάθεση του Προϋπολογισμού, ο στόχος διαμορφώθηκε στο 9,1% του ΑΕΠ. Στις 16 Δεκεμβρίου, στη συνάντηση του κ. Υπουργού Οικονομικών με διεθνείς επενδυτικούς οίκους, ο στόχος έγινε 8,7% του ΑΕΠ. Σε χρονικό διάστημα δηλαδή 40 ημερών η Κυβέρνηση βρίσκει επιπλέον 1,7 δις. ευρώ για να μειώσει το έλλειμμα του 2010. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο σχέδιο για το οποίο μιλούσε το ΠΑΣΟΚ πριν και μετά τις εκλογές, εντός και εκτός χώρας;

Ήταν, πράγματι, τόσο καθοριστικό το διάστημα από τις εκλογές και μετά, για τη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών; Είναι τόσο πολύ υπεύθυνη η σημερινή κυβέρνηση για το ύψος των spreads;

Κε. Παπαδημητρίου, ο στόχος που είχε τεθεί, στην αρχή της χρονιάς, για τον περιορισμό του ελλείμματος δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Η διεύρυνση του ελλείμματος οφείλεται, κυρίως, στη μείωση της συνολικής ζήτησης, στην αύξηση των δαπανών για τόκους, στην αύξηση των επιχορηγήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία και στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού.

Αυτή η επιδείνωση όμως των δημόσιων οικονομικών της χώρας μας, δεν σημαίνει ότι η Κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στις ανέφικτες προεκλογικές της υποσχέσεις, έπρεπε να καταφύγει σε «λογιστικές ακροβασίες» επιζήμιες για τη χώρα. Αυτό, σε συνδυασμό με την αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα της Κυβέρνησης, στέλνουν διεθνώς τα λάθος μηνύματα και οδηγούν στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και στην αύξηση του κόστους δανεισμού της.

Ενδεικτικά, η Standard & Poor’s υποβάθμισε την Ελληνική οικονομία επειδή τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι ελληνικές αρχές για τη μείωση του ελλείμματος είναι απίθανο να οδηγήσουν σε βιώσιμη μείωση του ελλείμματος, ενώ διατήρησε τις αρνητικές προοπτικές λόγω της μη ποσοτικοποίησης των κυβερνητικών μέτρων.

Το ίδιο παρατηρούμε όμως και στην αγορά ομολόγων. Η μέση ημερήσια διαφορά απόδοσης μεταξύ του 10ετούς ελληνικού και του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου αναφοράς διευρύνθηκε κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, ή 1%, τον τελευταίο μήνα, λόγω της κυβερνητικής απραξίας και αδράνειας. Στοιχείο που φάνηκε ξεκάθαρα και την επομένη της Ομιλίας του κ. Πρωθυπουργού στο Ζάππειο.

Συνεπώς, η Κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί τάχιστα, με συγκεκριμένα και κοστολογημένα μέτρα και με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Βασικοί άξονες αυτού του σχεδίου πρέπει να είναι η μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος, κυρίως, μέσω της περιστολής των δαπανών και της βελτίωσης της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών, η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, η τόνωση των μη φορολογικών εσόδων, η συνέχιση και επιτάχυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας με επίκεντρο τους νέους συντελεστές ανάπτυξης (παιδεία, έρευνα και καινοτομία, επιχειρηματικότητα, λειτουργία αγορών και κράτους).

Ένα στοιχείο πάντως που έχει επισημανθεί στις ομιλίες των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η παντελής απουσία ή, έστω, η ελάχιστη δυνατή αναφορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησής σας. Θα συμφωνήσετε, υποθέτω, ότι δεν παραδώσατε μια… ανθηρή οικονομία;

Θα διαφωνήσω μαζί σας στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας διότι πολλοί από εμάς αναφερθήκαμε στο έργο της προηγούμενης Κυβέρνησης. Ο ίδιος, στην Εισήγησή μου, κατέθεσα τις σημαντικότερες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες των Κυβερνήσεων της Ν.Δ., όπως είναι η πρώτη φάση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η πώληση της Ολυμπιακής, οι στρατηγικές οικονομικές συμμαχίες, το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, οι ενεργειακές συμφωνίες, η προώθηση ενός εκτεταμένου προγράμματος κατασκευής υποδομών.

Είναι όμως αλήθεια ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υψηλά και αλληλοτροφοδοτούμενα «δίδυμα» ελλείμματα και χρέη, είναι πολύ σοβαρή. Κατάσταση η οποία οφείλεται στις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, στις εγχώριες μακροοικονομικές ανισορροπίες και στα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που δεν μπορέσαμε, ως χώρα, να αντιμετωπίσουμε, υπό καλύτερες οικονομικές συνθήκες, στο παρελθόν. Και σ’ αυτό το σημείο υπήρξαν ολιγωρίες, καθυστερήσεις και υστερήσεις και από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Πάντως, τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο υπουργός Οικονομικών, απηύθυναν μια βαρύτατη μομφή στη ΝΔ ότι εγκατέλειψε στη μέση του ωκεανού το καράβι, το καράβι της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, ότι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες δεν ήταν παρά ένα τέχνασμα για εκχώρηση της διοίκησης του τόπου σε κάποιον άλλον, σε μια συγκυρία όμως με τεράστιες δυσκολίες. Τι απαντάτε;

Κε. Παπαδημητρίου, αυτή η Παράταξη, σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, δεν λειτούργησε ανεύθυνα και δημαγωγικά, δεν έπαιξε με τους θεσμούς, δεν μοίρασε ψεύτικες υποσχέσεις. Υποσχέσεις που τώρα «ανακαλύπτει» η Κυβέρνηση, αν και γνώριζε την κατάσταση, ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει. Οι πολίτες όμως αποφάσισαν. Και εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να ασκήσουμε συνετή, δυναμική και συνεπή αντιπολίτευση. Με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας και όλων των πολιτών της.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube