Συνέντευξη στην εφημερίδα “Κεφάλαιο” – “Αξιοποιώ σημαίνει δίνω αξία σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο που έως τώρα παραμένει ανενεργό ή απαξιώνεται”

Τι πρέπει να αποκρατικοποιηθεί;

Η Ν.Δ. πιστεύει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, μέσω πώλησης, συμβάσεων παραχώρησης, εισόδου στρατηγικού επενδυτή, μετοχοποίησης και δημιουργίας εταιρειών συμμετοχών.

Εκτιμά ότι μπορούν να υλοποιηθούν «ώριμες» αποκρατικοποιήσεις που είχαν σχεδιαστεί και δρομολογηθεί επί της διακυβέρνησής της.

Και με τις οποίες η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση διαφωνούσε και αντιδρούσε, και τις οποίες, στη συνέχεια, ως Κυβέρνηση, αρχικώς «πάγωσε» και σήμερα τις περιλαμβάνει στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεών της (π.χ. αξιοποίηση συμμετοχής σε ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και Ελληνικές Αλυκές, είσοδος στρατηγικών επενδυτών στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μέσω συμβάσεων παραχώρησης, αξιοποίηση της συμμετοχής του δημοσίου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κ.ά.).

Απομένει η Κυβέρνηση να περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

Και σε αυτό το σημείο, πέραν της απουσίας ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου, εστιάζουμε την κριτική μας.

Ας μην λησμονούμε άλλωστε το γεγονός ότι ενώ η Κυβέρνηση, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εκτιμούσε ότι θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις μέσα στο 2010, τελικά δεν πραγματοποίησε καμία.

Και τι να αξιοποιηθεί;

«Αξιοποιώ» σημαίνει δίνω αξία σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο που έως τώρα παραμένει ανενεργό ή απαξιώνεται.

Μετατρέπω δηλαδή αδρανείς πόρους σε τμήμα του εθνικού ενεργητικού.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αξιοποιήσει η Κυβέρνηση αυτούς τους πόρους, χωρίς να χάσει την κυριότητά τους, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την τήρηση των κανόνων και την αποδοτικότητα.

Με μακροχρόνιες μισθώσεις, με leasing, με ΣΔΙΤ, με συμβάσεις παραχώρησης, με χρήση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων (τιτλοποιήσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, δημιουργία ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, δημιουργία εταιρειών συμμετοχών, τεχνικές μίσθωσης και επαναμίσθωσης κ.ά.).

Μιλήσατε για μορφές προ-χρηματοδότησης, το bridge financing, που θα οδηγήσουν στα ρευστά κεφάλαια των 50 δισ. ευρώ. Παράδειγμα;

Το bridge financing επιτρέπει να διαχωριστεί ο χρόνος είσπραξης ρευστού (με προείσπραξη εσόδων και υπεραξιών) από το μεταγενέστερο χρόνο αξιοποίησης της περιουσίας (ακόμη και εμπορικής, χωρίς όμως την πώλησή της).

Για παράδειγμα, στην πιο απλή μορφή, «προεισπράττει» έσοδα το Κράτος από την ενοικίαση ενός ακινήτου του μέσω τραπεζικού δανεισμού, και τα μελλοντικά έσοδα από το ακίνητο αποπληρώνουν το πιστωτικό ίδρυμα.

Σε πιο σύνθετη μορφή, «προεισπράττει» έσοδα το Κράτος μέσω δημιουργίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σύστασης εταιριών συμμετοχών έναντι μελλοντικών εσόδων από εκμετάλλευση και υπεραξίες.

Και όταν το Κράτος πουλήσει μερίδια ή μετοχές εκχωρεί δικαιώματα εκμετάλλευσης και μελλοντικών υπεραξιών, όχι όμως και την κυριότητα των ακινήτων.

Βέβαια, για να γίνουν με αποδοτικό τρόπο αυτές οι ενέργειες, πρέπει να αρθούν, με νομοθετικές παρεμβάσεις, οι πολλαπλοί περιορισμοί σε τίτλους, χρήσεις και όρους δόμησης.

Επιμείνατε στην αξιοποίηση μαρίνων και λιμανιών.
Αναφερθήκαμε στη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης για τα λιμάνια και τους περιφερειακούς λιμένες (μαρίνες).

Πρωτοβουλίες που μπορούν να δώσουν πνοή στο νησιωτικό τουρισμό και ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Πρωτοβουλίες που μπορούν να συμπληρωθούν με τη δημιουργία νέων μαρίνων, ώστε μέσα από τις αναμενόμενες συνέργειες (προσβασιμότητας, κόστους και απόστασης), να αναπτυχθούν πολλαπλοί ελκυστικοί προορισμοί και να καλλιεργηθεί ο «αρχιπελαγικός τουρισμός».

Ο ορυκτός πλούτος πωλείται ή αξιοποιείται;

Δεν πωλείται και δεν είναι προς συνεκμετάλλευση.

Σίγουρα όμως αξιοποιείται.

Με επωφελείς δράσεις τόσο, και κυρίως, για το δημόσιο συμφέρον όσο και για τους δυνητικούς επενδυτές.

Στον χώρο της ενέργειας;

Η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας, ασφάλειας και ισορροπίας της χώρας μας επιβάλλεται να αντιμετωπισθεί με υπευθυνότητα, έγκαιρο προγραμματισμό, αποτελεσματικό σχεδιασμό, συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ν.Δ. έχει προτείνει τη διάθεση των νέων λιγνιτικών πεδίων, με δημόσιο διαγωνισμό, σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ ανέλαβε πρωτοβουλίες για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις για να καταστήσει τη χώρα ενεργειακό κόμβο.

Σε όλα αυτά, η παρούσα Κυβέρνηση αντιδρά αμήχανα και σπασμωδικά, παλινωδεί και υπονομεύει διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες, ματαιώνει επενδυτικά έργα, μοιράζει έωλες υποσχέσεις, όπως οι τελευταίες προς τους αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Στο Ελληνικό τι πρέπει να γίνει;

Πρώτα απ’ όλα είναι να ξεκαθαρίσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης, και να προσδιορίσουμε χρήσεις γης και όρους εκμετάλλευσης.

Ασφαλώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου, του οποίου το κόστος κατασκευής, συντήρησης και ασφάλειας θα καλύπτεται από την εμπορική αξιοποίηση μικρού μέρους της συνολικής έκτασης.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube