Συνέντευξη στην Εφημερίδα “Μακεδονία” – “Ναι υπό όρους σε κλειστά επαγγέλματα και ΔΕΚΟ”

1η. Από την Κυβέρνηση σημειώνουν πως το «φως στο τούνελ» θα φανεί στο τέλος του 2011. Ενστερνίζεστε αυτή την εκτίμηση;

Κύριε Πλάκα, μέχρι σήμερα, οι εκτιμήσεις της Κυβέρνησης σπανίως επιβεβαιώνονται.

Σας θυμίζω, για το 2010, τις αστοχίες στις προβλέψεις για βασικά μεγέθη της Οικονομίας, όπως είναι η ύφεση, ο πληθωρισμός και η ανεργία, καθώς και τις αποκλίσεις από στόχους όπως είναι τα δημόσια έσοδα και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αυτές οι αστοχίες και αποκλίσεις έχουν οδηγήσει σε συνεχείς αναθεωρήσεις των στόχων και στη λήψη νέων, επώδυνων, μέτρων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και το 2011.

Και αυτό διότι ο Προϋπολογισμός, και όχι μόνο, εδράζονται σε έωλες παραδοχές και ενσωματώνουν μη ρεαλιστικές προβλέψεις.

Συνεπώς, εκτιμάται βασίμως ότι ο Προϋπολογισμός θα είναι προσωρινός και γρήγορα, θα αναθεωρηθεί, όπως άλλωστε έγινε και με το Προσχέδιό του.

Όμως, μπορεί κανείς να μιλήσει για «φως στο τούνελ», ακόμη και με τις εκτιμήσεις της Κυβέρνησης, όταν η ύφεση αναμένεται στο 3%, η ανεργία στο 14,6% και το δημόσιο χρέος στο 159% του ΑΕΠ στο τέλος του 2011;   

Μπορεί κανείς να μιλήσει για «φως στο τούνελ» όταν σήμερα τα spreads ξεπερνούν τις 900 μονάδες βάσης, τον Οκτώβριο του 2009 ήταν στις 130 και σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναμένεται να μειωθούν στις 300 στα μέσα του 2013;

Και τέλος, μπορεί κανείς να μιλήσει για «φως στο τούνελ» όταν, σύμφωνα με την ίδια Έκθεση, η δανειακή επιβάρυνση της χώρας, παρά τις τεράστιες θυσίες του Ελληνικού λαού, αυξάνεται κατά 30% του ΑΕΠ την περίοδο 2009-2013, ενώ αναμένεται το 2020 να είμαστε ακόμα πιο υπερχρεωμένοι από το 2009;

 

2η. “Ναι” ή “όχι” στην παράταση αποπληρωμής του δανείου;

Σαφέστατα «ναι», και για το σύνολο του δανείου από το Μηχανισμό Στήριξης, αρκεί αυτή η προσδοκόμενη επιμήκυνση της αποπληρωμής του να μην συνοδευθεί από νέους, δυσμενείς, όρους και προϋποθέσεις.

Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω ορισμένες, συναφείς, επισημάνσεις.

Όλοι γνώριζαν, και λόγω του «Μνημονίου», ότι η χώρα μας, προκειμένου να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες, θα χρειάζονταν 200 δισ. ευρώ την περίοδο 2013-2015.

Εμείς το είχαμε επισημάνει. Το είχαμε αναδείξει.

Ουδείς όμως από τους εμπλεκόμενους έκανε κάτι γι’ αυτό.

Και ήρθε η Ιρλανδία, με την προσφυγή της στο Μηχανισμό Στήριξης, να ανοίξει το δρόμο για την επιμήκυνση. Είναι και αυτό ένα δείγμα της απουσίας διαπραγμάτευσης από τη χώρα μας κατά την υπογραφή του «Μνημονίου».

 

3η. Από τα πρώτα θέματα στην κυβερνητική ατζέντα για το 2011 είναι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Συμφωνεί η Ν.Δ.;

Η Ν.Δ. συμφωνεί με το «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων και την άρση περιορισμών στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ως δυνητικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τόνωσης του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που επί δεκαετίες, πελαγοδρομώντας άλλοτε στον τρίτο και άλλοτε στον τέταρτο δρόμο προς το σοσιαλισμό, έλεγε έμπρακτα «όχι» και σε αυτή τη μεταρρύθμιση.

Σήμερα την προωθεί, χωρίς να την πιστεύει, υπό το βάρος των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας.

Θα πρέπει όμως να μην προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, σε οριζόντιες ρυθμίσεις χωρίς να ορισθούν τα πραγματικά «κλειστά» επαγγέλματα, χωρίς να θεσπιστούν εποπτικοί μηχανισμοί για να καλυφθούν οι περιπτώσεις “συγκέντρωσης” ή και μείωσης του ανταγωνισμού, χωρίς να παρουσιασθούν μελέτες με ασφαλή συμπεράσματα.

 

4η. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης των ΔΕΚΟ θα συμφωνούσατε με μειώσεις μισθών και απολύσεις; Ποια μέτρα σας βρίσκουν σύμφωνους και θα στηρίξει το κόμμα σας;

Η Ν.Δ. υποστηρίζει τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση των δημόσιων οργανισμών, με την αναμόρφωση του πλαισίου εποπτείας και εσωτερικού ελέγχου, την άμεση και ανταποδοτική εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, την ορθολογικότερη οργάνωση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρήσεων, το λειτουργικό και μισθολογικό εκσυγχρονισμό τους.

Με τη μείωση του μέσου μισθολογικού κόστους, όπου υπάρχουν υπερβολές και ανά ΔΕΚΟ, με περικοπές στις προκλητικές αμοιβές και με προστασία στις χαμηλές, χωρίς απολύσεις προσωπικού.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε ως Κυβέρνηση, με το σύστημα ΠΑΣΟΚ δογματικά απέναντι. Αυτήν την πολιτική συνεχίζουμε να υπηρετούμε.

 

5η. Ποια είναι η πρότασή σας για την οικονομία και πως μπορεί να επιτευχθεί ο μηδενισμός του ελλείμματος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, όπως ισχυρίζεστε;

Εμείς πιστεύουμε, και το είχαμε υποστηρίξει από τον Ιούλιο, ότι απαιτείται η αλλαγή της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής και η επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.

Υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται η εφαρμογή νέου μείγματος πολιτικής το οποίο θα περιλαμβάνει, από τη μία πλευρά, τα παραδοσιακά συσταλτικά δημοσιονομικά «εργαλεία» προκειμένου να συρρικνωθεί το «διαρθρωτικό» έλλειμμα και, από την άλλη, αντισταθμιστικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας ώστε να αντιμετωπισθεί η ύφεση.

Επιπροσθέτως, πιστεύουμε ότι για να αντιμετωπίσει η χώρα το δημόσιο χρέος χρειάζονται δημοσιονομικά πλεονάσματα. Και αυτό διότι σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, με την υιοθέτηση των νέων κανόνων της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν αρκούν. Μετά το 2013, θα απαιτείται δημοσιονομικό πλεόνασμα τουλάχιστον 1% κάθε χρόνο για τα επόμενα 20 χρόνια. Για να μπορέσουμε, όμως, από το 2014 και μετά να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, πρέπει το ταχύτερο δυνατό να ισοσκελίσουμε τον Προϋπολογισμό μας.

 

6η. Περιμένετε λόγω της οικονομίας πρόωρες εκλογές με λίστα;

Η απόφαση για τυχόν διεξαγωγή πρόωρων εκλογών είναι αποκλειστικό προνόμιο και ευθύνη του Πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να γνωρίζω τις προθέσεις του.

Άλλωστε, ο κ. Παπανδρέου, τόσο ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης όσο και ως Πρωθυπουργός, έχει αποδείξει ότι χρησιμοποιεί το «χαρτί» των εκλογών με γνώμονα τις προσωπικές του επιδιώξεις.

Εκείνο που πιστεύω είναι ότι η εκλογολογία βλάπτει σοβαρά την οικονομία.

Και η εκλογολογία από τη στιγμή που ανοίγει, δύσκολα κλείνει…

 

7η. Συζητείται “ανασχηματισμός” στη Ν.Δ. Προς ποια κατεύθυνση χρειάζεται αλλαγές και ενίσχυση η Ν.Δ. ώστε να πείσει την κοινωνία;

Η Ν.Δ. συγκροτεί, μέρα με τη μέρα, τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Προχωρά συντεταγμένα και δυναμικά. Κερδίζει, όλο και περισσότερο, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Χρέος μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος κ. Σαμαράς θα κάνει τις κινήσεις που κρίνει αναγκαίες.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube