Συνέντευξη στην εφημερίδα METRO – “Χρειάζεται επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο για τους οίκους αξιολόγησης”

Η Οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και όλα δείχνουν ότι στη Σύνοδο Κορυφής δεν πρόκειται να δρομολογηθούν θετικές εξελίξεις. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση;

Η κακή πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κυρίως λόγω της συνεχούς και διευρυνόμενης υστέρησης των εσόδων, η διεύρυνση του δημοσίου χρέους και η διατήρηση της δυναμικής του, και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ολοένα και βαθύτερης ύφεσης και υψηλότερης ανεργίας επιβεβαιώνουν τη διαπίστωσή σας.

Καταδεικνύουν ότι το «θεραπευτικό σχήμα» που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας δεν είναι κατάλληλο.

Άλλωστε, οι εναλλακτικές επιλογές που συζητούνται σήμερα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη χώρα μας, όπως η επιμήκυνση αποπληρωμής, η μείωση του επιτοκίου δανεισμού και η επαναγορά ομολόγων αποτελούν ομολογία αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής.

Ας ευχηθούμε τελικά, αυτές οι επιλογές, χωρίς να συνοδεύονται από πρόσθετα μέτρα, να υιοθετηθούν στη Σύνοδο Κορυφής.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και η βέλτιστη Ευρωπαϊκή λύση θα «ανακουφίσει» τη χώρα, χωρίς όμως να λύνει το πρόβλημα.

Και αυτό γιατί η αντιμετώπιση του χρέους απαιτεί τη δημιουργία πλεονασματικών προϋπολογισμών, την υιοθέτηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και την ορθολογική διαχείριση και διαφανή αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.

Πρωτοβουλίες που απουσιάζουν από την Κυβερνητική ατζέντα.

Η άσκηση του βέτο είναι επωφελής κίνηση ή θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα σε βάρος της χώρας;

Η χρήση τέτοιων «εργαλείων» πρέπει να γίνεται με σύνεση και διορατικότητα, την κατάλληλη στιγμή, και αφού πρώτα έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης.

Η εκ προοιμίου αναφορά στη χρήση τέτοιων «όπλων», από μία Κυβέρνηση που δεν μας έχει συνηθίσει να διαπραγματεύεται, μόνο ζημιογόνα μπορεί να είναι για τη χώρα μας.

Και ας μην λησμονούμε ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, τα «γεμάτα πιστόλια στο τραπέζι» του κ. Πρωθυπουργού στράφηκαν εναντίον μας με τα γνωστά αποτελέσματα.

Ας υποθέσουμε ότι θα αλλάξει Κυβέρνηση η χώρα και έρθει στην εξουσία η Ν.Δ. Τι παραπάνω θα κάνετε από την στιγμή που το κουμάντο και το γενικό πρόσταγμα το έχει η τρόικα;

Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όρους του Μνημονίου.

Και αυτό γιατί ενώ συμφωνούμε με την αναγκαιότητα δημοσιονομικής προσαρμογής, θεωρούμε ότι αυτή είναι αποτελεσματική και βιώσιμη όταν συνδυάζεται με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Ανάπτυξη για την οποία δεν έχει κάνει τίποτα η Κυβέρνηση και η οποία, για να επιτευχθεί, χρειάζεται άλλο μείγμα πολιτικής.

Συμμερίζεστε την εκτίμηση ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα προσφύγει σε πρόωρες εκλογές;

Η Κυβέρνηση, σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα της πολιτικής της και τις αδυναμίες στη λειτουργία της.

Κάθε μέρα που περνά αυτά αναδεικνύονται με μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερη έκταση.

Σε αυτή την περίπτωση οι εκλογές είναι μία διέξοδος.

Πάντως, όταν ανοίγει η εκλογολογία στη χώρα μας, και αυτό έγινε με ευθύνη του κ. Πρωθυπουργού, πολύ δύσκολα κλείνει.

Και πάντως αποδεικνύεται επιζήμια για τη χώρα και την Οικονομία της.

Είστε υπέρ της κατάθεσης μηνύσεων εναντίον των οίκων αξιολόγησης;

Το περιεχόμενο των αξιολογήσεων επιβεβαιώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Η χρονική όμως συγκυρία δημοσιοποίησης των αξιολογήσεων εγείρει σοβαρά ερωτηματικά.

Και αυτό γιατί η λειτουργία των οίκων χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανταγωνισμού, απουσία μεθοδολογικών κανόνων, σύγκρουση συμφερόντων.

Στοιχεία που επιβάλλουν την προώθηση ενός επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία τους και καθιστούν χρήσιμη τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube