Συνέντευξη στο “Newscode.gr” – “Ο Προϋπολογισμός του 2011 περικλείει μη ρεαλιστικές προβλέψεις”

1. Η Ν.Δ. θεωρεί τον Προϋπολογισμό της Κυβέρνησης ρεαλιστικό;

 

Ο Προϋπολογισμός του 2011, σκληρότερος από τον Προσχέδιό του, εδράζεται σε αβάσιμες παραδοχές και περικλείει μη ρεαλιστικές προβλέψεις.

Περιλαμβάνει πρόσθετα, εντός και εκτός «Μνημονίου», περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα.

Περιέχει, σε περιβάλλον βαθύτερης και παρατεταμένης, πρόσθετους φόρους και περαιτέρω περικοπές.

Νέες, ακόμη μεγαλύτερες και από εκείνες του 2010, θυσίες.

Θυσίες που γίνονται πιο οδυνηρές λόγω του διαφαινόμενου εκτροχιασμού του Προϋπολογισμού για το τρέχον έτος, όπως αποτυπώνεται και στις αποκλίσεις των προβλέψεων για βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας.

Θυσίες που, όμως,δεν εξασφαλίζεται πως θα πιάσουν τόπο, καθώς:

  • οι αβεβαιότητες για την εκπλήρωση των στόχων του Οικονομικού Προγράμματος για το 2010 και το 2011 διατηρούνται.
  • η δημοσιονομική προσαρμογή είναι εξαιρετικά φιλόδοξη και οικονομικά αναποτελεσματική, αφού λαμβάνονται μέτρα συνολικού ύψους 14 δισ. ευρώ προκειμένου το έλλειμμα να μειωθεί κατά 5 δισ. ευρώ.
  • η αναγκαιότητα αντιμετώπισης του δημοσίου χρέους αγνοείται.

 

2. Ποιο είναι το σχόλιο σας για το μείγμα αναπτυξιακών και δημοσιονομικών μέτρων του εν λόγω προυπολογισμού;

 

Το μείγμα των μέτρων που περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός του 2011 δεν έχει αναπτυξιακή διάσταση, καθώς, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι μειωμένες, όπως και του 2010, στα χαμηλότερα επίπεδα – τουλάχιστον – των τελευταίων δώδεκα ετών.

Πρόκειται, λοιπόν, για έναν Προϋπολογισμό που δεν αποτρέπει την περαιτέρω βύθιση της οικονομίας και τη δραματική διόγκωση της ανεργίας, υπονομεύοντας, την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής.

Συνεπώς, πολύ γρήγορα, και ο δεύτερος Προϋπολογισμός της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως και ο πρώτος, θα αναθεωρηθεί επί το δυσμενέστερο.

Όπως, άλλωστε, έγινε και με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, η ριζική αναθεώρηση του οποίου αποτελεί για την Κυβέρνηση ξεκάθαρη παραδοχή αποτυχίας του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Αποτελεί άλλη μία ισχυρή ένδειξη της αναγκαιότητας αλλαγής του μείγματος οικονομικής πολιτικής.

Αναγκαία αλλαγή για να πιάσουν τόπο οι μεγάλες και διευρυνόμενες θυσίες των Ελλήνων πολιτών.

 

3. Πως σχολιάζει η Ν.Δ. την περίπτωση αναδιάρθρωσης του χρέους;

 

Από την πρώτη στιγμή έχουμε καταστήσει με σαφήνεια τη θέση μας, ότι η αναδιάρθρωση του χρέους δεν αποτελεί επιλογή για τη χώρα μας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube