Συνέντευξη στο Περιοδικό Επίκαιρα

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, μετά από αμφιταλαντεύσεις μηνών, μία σειρά από επώδυνα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος, που είναι σε αντίθεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες του. Η αλλαγή αυτή υποδηλώνει λανθασμένη εκτίμηση των περιθωρίων που υπήρχαν στην οικονομία ή δικαιολογείται από νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τις εκλογές;

Κε. Χαραλαμπίδη, οι βαθμοί ελευθερίας της Ελληνικής οικονομίας ήταν γνωστοί στην Κυβέρνηση και πριν από τις εκλογές.

Άλλωστε η κρίση, έστω και με χρονική υστέρηση, πλήττει και την Ελληνική οικονομία από το 3ο τρίμηνο του 2008.

Τότε όμως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είτε δεν κατάλαβε, είτε δεν θέλησε να ακούσει και, πάντως, έταξε στους πάντες τα πάντα.

Το χειρότερο όμως σήμερα δεν είναι ότι αναιρεί τις προεκλογικές του υποσχέσεις (κάτι βέβαια που στηλιτεύεται και από μερίδα στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., π.χ. κ. Παναγιωτακόπουλος).

Είναι ότι η Κυβέρνηση ανατρέπει προγραμματικές εξαγγελίες και ακυρώνει βασικούς άξονες πολιτικής δράσης που ενσωματώνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η αναδίπλωση και λήψη σκληρότερων μέτρων οφείλονται στην αδράνεια και στην ολιγωρία της.

Και κάτι ακόμη.

Κατά την Κυβέρνηση, τους 3 πρώτους μήνες, έφταιγε η Ν.Δ. με το δημοσιονομικό έλλειμμα που άφησε, για τα μέτρα που συμπεριλήφθηκαν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Τον τελευταίο μήνα φταίνε οι κερδοσκόποι για τα σκληρά μέτρα που ελήφθησαν.

Η Κυβέρνηση δεν φταίει για τίποτα;

Ας μην ψάχνει για δαίμονες προκειμένου να δικαιολογήσει τη δική της ανεπάρκεια και αβελτηρία.

 

Για να φτάσει το έλλειμμα στο 12,7% του ΑΕΠ το 2009, δεν υπάρχουν ευθύνες και στη Ν.Δ. για το ότι δεν έλαβε έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα;

Σαφώς και η Ν.Δ. έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Όμως η Ν.Δ. είχε προτείνει μέτρα που θα περιόριζαν το δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Αντίθετα, η παρούσα Κυβέρνηση αποφάσισε να παρουσιάσει μια υπερβολική εικόνα για το δημοσιονομικό έλλειμμα ακυρώνοντας αποφάσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης (π.χ. ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους χώρους) και προβαίνοντας σε λογιστικές ακροβασίες επιζήμιες για τη χώρα.

Λογιστικές πρακτικές που πρόσφατα αναγνώρισε και ο Επίτροπος κ. Αλμούνια, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να αυξήσει το έλλειμμα του 2009 με ορισμένες μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που αντιστοιχούν περίπου σε 1,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ».

Επίσης, η καθυστέρηση στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού είχε δυσμενείς συνέπειες στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Έτσι, η υστέρηση στα τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ είναι υπερτετραπλάσια της αντίστοιχης που είχε σημειωθεί κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2009.

Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. είπε ότι θα στηρίξει την Κυβέρνηση στα μέτρα που είναι σωστά για τον τόπο. Δεν έχετε δώσει, ωστόσο, ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο της πολιτικής που θεωρείτε σωστή, πέρα από τις γενικές κατευθύνσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της κρατικής σπατάλης. Δεν πρέπει να γίνετε πιο συγκεκριμένοι;

Κε. Χαραλαμπίδη, είμαστε συγκεκριμένοι. Έχουμε καταθέτει τις προτάσεις μας, έχουμε αντιπροτείνει ρεαλιστικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις.

Ενδεικτικά, προτείνουμε, μεταξύ άλλων, στο σκέλος των εσόδων, την υιοθέτηση, δίκαιων και λογικών, τεκμηρίων κατανάλωσης, την εφαρμογή κριτηρίων φορολόγησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, την πύκνωση και καλύτερη οργάνωση των ηλεκτρονικών συγκρίσεων και επαληθεύσεων των στοιχείων, την ενίσχυση των μη φορολογικών εσόδων (π.χ. με την αξιοποίηση, αλλά όχι την εκποίηση, της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου).

Στο σκέλος των δαπανών προτείνουμε την κατάρτιση του Προϋπολογισμού από μηδενική βάση, τη δραστική περιστολή των δαπανών από το μη μισθολογικό κόστος του Δημοσίου, τον ορισμό ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, τη δραστική περικοπή στις σπατάλες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όμως, δεν αρκεί η δημοσιονομική εξυγίανση για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Απαιτούνται και αναπτυξιακές ανάσες, ειδικά με τη λήψη μέτρων μηδενικού ή χαμηλού δημοσιονομικού κόστους.

Σε αυτό το σκέλος, που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιμελώς παραμελεί, η Ν.Δ. προτείνει την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και των κοινοτικών κονδυλίων με εμπροσθοβαρείς κοινοτικές πληρωμές, την επανεργοποίηση των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, την προώθηση των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, την αξιοποίηση εγγυήσεων από το πακέτο ρευστότητας για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση παρεμβάσεων που αλλάζουν τη διάρθρωση των αγορών, καταπολεμούν τις στρεβλώσεις και περιορίζουν το εξωγενές κόστος των επιχειρήσεων.

 

Πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο μέτρων για την εισοδηματική πολιτική, τη φορολογική πολιτική και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ενώ έφερε άμεσα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αύξηση του φόρου στα καύσιμα. Ποιο είναι το σχόλιο σας;

Το πλέγμα των κυβερνητικών ανακοινώσεων για την εισοδηματική και φορολογική πολιτική, και για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα δημιουργεί ένα εκρηκτικό υφεσιακό μίγμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η καθολική περιοριστική εισοδηματική πολιτική και η φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα οδηγήσουν σε συμπίεση των εισοδημάτων και αύξηση της ανεργίας. Σ’ αυτή την περίπτωση το κοινωνικοοικονομικό κόστος ενδέχεται να υπερβεί το επιδιωκόμενο δημοσιονομικό όφελος.

Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία για την αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα είναι το πρώτο σαφές δείγμα αυτής της πολιτικής, επιφέροντας δυσμενείς πρωτογενείς και δευτερογενείς επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η αύξησή του οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης και σε δυσανάλογα μεγαλύτερη μείωση συναλλαγών λόγω της επίπτωσης στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Παράλληλα επηρεάζει τις εγχώριες παραγωγικές διαδικασίες μέσω της αύξησης του κόστους και των τιμών πώλησης σε όλο το πλέγμα της οικονομικής δραστηριότητας, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία. 

Καλούμε άμεσα την Κυβέρνηση, τουλάχιστον, να εμπλουτίσει αυτές τις πολιτικές με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Να προχωρήσει άμεσα σε αυτό που ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς χαρακτηρίζει ως “αναπτυξιακές ανάσες” για την τόνωση της οικονομίας.

 

Θα δώσετε τη συναίνεσή σας στο οικονομικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα μέτρα του;

Η Ν.Δ., όπως ήδη έχει ξεκαθαρίσει και ο Πρόεδρός της κ. Σαμαράς, θα ασκεί συνεπή, συνετή και δυναμική αντιπολίτευση.

Θα συναινεί και θα στηρίζει ορθές κυβερνητικές πρωτοβουλίες, χωρίς να δίνει «λευκή επιταγή» στην Κυβέρνηση.

Θα εναντιώνεται σε κάθε λανθασμένη κίνηση της Κυβέρνησης, θα καυτηριάζει άδικες πρωτοβουλίες.

Ενδεικτικά, τοποθετηθήκαμε αρνητικά στην ανεξέλεγκτη φοροεπιδρομή κατά της ακίνητης περιουσίας, η οποία πλήττει, κυρίως, τη μεσαία τάξη και τη μικρομεσαία ιδιοκτησία.

Από την άλλη πλευρά, υπερψηφίσαμε την αναπροσαρμογή της φορολόγησης στα ποτά και στα τσιγάρα, για να ενισχυθούν τα τακτικά έσοδα, ως έκτακτο μέτρο σε έκτακτες περιστάσεις.

Συνεπώς η συναίνεση θα δίνεται κατά περίπτωση.

Παράλληλα όμως καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει και αντισταθμιστικά μέτρα ενίσχυσης της ενεργού ζήτησης και πρωτοβουλίες τόνωσης της απασχόλησης.

Χωρίς αυτά η χώρα θα εισέλθει σε βαθιά ύφεση, η οποία θα ανακυκλώσει το πρόβλημα του ελλείμματος και θα οδηγήσει σε φαύλο κύκλο αυξανόμενης ανεργίας και μείωσης του εισοδήματος.

 

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για μακρές απεργιακές κινητοποιήσεις. Συμφωνείτε;

Η Κυβέρνηση συνειδητοποιεί, σταδιακά, τις οδυνηρές συνέπειες του ελλείμματος αξιοπιστίας που έχει δημιουργήσει στο εσωτερικό της χώρας λόγω της απόκλισης προεκλογικών δεσμεύσεων και μετεκλογικών πρωτοβουλιών.

Όπως προανέφερα, η σφιχτή εισοδηματική πολιτική, σε συνδυασμό με την αύξηση του φορολογικού βάρους, θα συμπιέσει αναμφισβήτητα το εισόδημα πολλών κοινωνικών ομάδων. Ενδέχεται, συνεπώς, το προσδοκώμενο δημοσιονομικό όφελος να είναι τελικά μικρότερο από το κοινωνικοοικονομικό κόστος, το οποίο θα αποτυπωθεί μέσα από την εκδήλωση απεργιακών κινητοποιήσεων.

Για το λόγο αυτό απαιτείται ένας γόνιμος, ειλικρινής και ανοικτός διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς, χωρίς παρωπίδες και εκβιασμούς από τη μία πλευρά, και μαξιμαλιστικές απαιτήσεις από την άλλη.

Ένας διάλογος χωρίς αιφνιδιασμούς, μακριά από επικοινωνιακές μεθοδεύσεις.

Ένας διάλογος που, όπως απεδείχθη, δεν υπήρξε με τους αγρότες, και ακυρώνεται στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις του κ. Πρωθυπουργού, παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

 

Εκτιμάτε ότι με τα μέχρι τώρα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί θα υπάρξει η μείωση του ελλείμματος κατά 4 μονάδες του ΑΕΠ φέτος, σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί ή θα χρειασθούν και άλλα επώδυνα μέτρα που θα μεγαλώσουν την ύφεση στην οικονομία;

Αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια κρίση «κρατικού χρέους» στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, με αδύναμο κρίκο την Ελλάδα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λόγω και της αβελτηρίας της Κυβέρνησης, το σημερινό κόστος δανεισμού του Δημοσίου να ξεπερνά κατά πολύ τις υποθέσεις που ενσωματώνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθιστώντας την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί δυσχερέστερη.

Ας μην λησμονούμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με την Ελλάδα, καθορίζει τα σκληρά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ενεργοποιεί ένα σύστημα αυστηρής επιτήρησης για την εφαρμογή τους και θα παρεμβαίνει άμεσα για τη λήψη πρόσθετων μέτρων όποτε διαπιστώνει παρεκκλίσεις.

Ας ευχηθούμε να μην υπάρξουν άλλα.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube