Εισήγηση στην Επιτροπή επί των άρθρων του Φορολογικού Νομοσχεδίου (τριτολογία)

Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ στο κεφάλαιο ζ΄. Υπάρχουν 4 σελίδες αναπτυξιακά κίνητρα σε ένα νομοσχέδιο 167 σελίδων και σε αυτό έχουν αναφερθεί όλοι οι φορείς. Επίσης, εξακολουθείτε στην εισηγητική έκθεση να μιλάτε για πράσινη ανάπτυξη και για πράσινο ταμείο που δεν υπάρχει σε κανένα άρθρο του νομοσχεδίου. Αυτό το επιβεβαίωσαν όλοι οι φορείς κατά την ακρόασή τους στην Επιτροπή και σύμφωνα με χθεσινό δελτίο τύπου της ΕΣΕΕ, το κεφάλαιο ανάπτυξη στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι σύντομο, υποτυπώδες και χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο για τους εμπόρους της αγοράς.  Η φορολογική απαλλαγή στην νεανική επιχειρηματικότητα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική, οι υπόλοιπες φορολογικές ελαφρύνσεις δεν είναι ουσιαστικές και τα φορολογικά κίνητρα που δίνονται στα άρθρα 70 και 71 για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και ευρεσιτεχνίας αφορούν επί του παρόντος πολύ περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων. Θα μπορούσατε να αξιολογήσετε τουλάχιστον κάποια στοχευμένα επενδυτικά κίνητρα για τη δημιουργία και αξιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού στις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για φορολογικά κίνητρα συγχώνευσης μικρών επιχειρήσεων, αλλά και μεταβίβαση οικογενειακών επιχειρήσεων από τη μια γενιά στην άλλη.

Στο άρθρο 87 θα ήθελα να αναφερθώ για τα αναπηρικά αυτοκίνητα. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αξιολογήσετε την επιστολή που έχετε λάβει  από τον πανελλαδικό σύνδεσμο παραπληγικών και κινητικά αναπήρων όσον αφορά στο ποσοστό αναπηρίας από 67% μέχρι 80%, έτσι ώστε η εξαίρεση φόρου πολυτελείας να περιλαμβάνει όλα τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνουν οι κινητικά ανάπηροι. Επίσης, οι βαριά κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% θα πρέπει να εξαιρεθούν τόσο από τον προσδιορισμό του εισοδήματος στα τεκμήρια διαβίωσης όσο και από το πόθεν έσχες για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube