Εισήγηση στην Επιτροπή για την Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η τακτική ενημέρωση της Επιτροπής Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο της λογοδοσίας της Κυβέρνησης.

Συνιστά μια διαδικασία που σκοπό έχει τον εντοπισμό:

  • του βαθμού προσήλωσης του Οικονομικού Επιτελείου στις κυβερνητικές δεσμεύσεις,
  • των ενδεχόμενων αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί,
  • των πολιτικών και οικονομικών παραγόντων που ευθύνονται για τις όποιες αποκλίσεις των αρχικών εκτιμήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε το Δεκέμβριο τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη να υπογραμμίζει τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να ακολουθήσει «πιστά τον Κανονισμό της Βουλής», τονίζοντας την υποχρέωσή του να ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής «τακτικά για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού».

Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή υπήρξε αναντιστοιχία λόγων και έργων της Κυβέρνησης.

Υπήρξε ανακολουθία και αδυναμία υλοποίησης των δεσμεύσεων του Οικονομικού Επιτελείου, οδηγώντας σε υποβάθμιση της Επιτροπής που ισοδυναμεί, σύμφωνα και με τα λεχθέντα του κ. Υφυπουργού, «με ελλιπή εποπτεία και μειωμένη λογοδοσία».

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αξία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το γεγονός ότι σπεύσατε να αποστείλλετε στα Μέλη της Επιτροπής όλα μαζί τα Ενημερωτικά Δελτία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού μετά την Ερώτηση που σας κατέθεσα στις 20 Απριλίου για το εν λόγω ζήτημα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ανάμεσα σε αυτά τα Ενημερωτικά Δελτία είναι και αυτό του Δεκεμβρίου του 2009.

Σε αυτό επιβεβαιώνεται ότι η υστέρηση των καθαρών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού το τρίμηνο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2009 έφτασε το 13,3%, και είναι υπερτετραπλάσια της αντίστοιχης υστέρησης του εννεαμήνου της διακυβέρνησης της Ν.Δ.

Ειδικότερα, τους πρώτους 9 μήνες του 2009 η υστέρηση ανήλθε στο 1,1 δισ. ευρώ, ενώ το τρίμηνο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπερέβη τα 2 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να ευθύνεται για τα 2/3 της υστέρησης των εσόδων του 2009.

[Κατάθεση Πίνακα 1]

Σε ότι αφορά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το 2010, λαμβάνοντας υπόψη και τη χθεσινή δημοσιοποίηση των προσωρινών στοιχείων για το 1ο Τετράμηνο του έτους, αυτή δεν ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει θέσει η Κυβέρνηση στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Άλλωστε αν η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογσιμού ήταν ικανοποιητική, προς τι τα επιπλέον μέτρα 4,8 δισ. ευρώ του Μαρτίου και τα επιπλεόν μέτρα 5,8 δισ. ευρώ του Μαϊου;

Προφανώς όμως οι αγορές, τα Ευρωπαϊκά όργανα και οι διεθνείς φορείς γνωρίζουν την αλήθεια.

Και η οποία συνίσταται στα εξής στοιχεία:

1ον. Τα καθαρά έσοδα το 1ο τετράμηνο του 2010 αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2009, έναντι στόχου για αύξηση κατά 11,7%, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνεται η έκτακτη εισφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις (περίπου 750 εκατ. ευρώ) και παρατηρείται μειωμένη επιστροφή φόρων στις εξαγωγικές κυρίως επιχειρήσεις (περίπου 500 εκατ. ευρώ).

2ον. Χωρίς αυτά (δηλαδή την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις και την επιστροφή φόρων) τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση μόλις κατά 1,5% το 1ο τετράμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, έναντι στόχου για αύξηση κατά 10,9%.

Τα καθαρά έσοδα χωρίς την έκτακτη εισφορά παρουσίασαν αύξηση κατά 4,9% έναντι στόχου για αύξηση κατά 11,7%.

[Κατάθεση Πίνακα 2]

3ον. Οι δαπάνες είναι μειωμένες κατά 8,1%, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών εξαιτίας και της χορήγησης χαμηλότερου Δώρου Πάσχα εφέτος το Μάρτιο (σε σχέση με τον Απρίλιο πέρυσι) και της συρρίκνωσης των τόκων εξυπηρέτησης του χρέους (κατά 150 εκατ. ευρώ).

4ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) είναι μειωμένες κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (δηλαδή κατά 39%), και το «αναθεωρημένο» Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την παταγώδη απουσία αναπτυξιακού προσανατολισμού της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Αντί μάλιστα η Κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα τόνωσης της αγοράς, μειώνει αισθητά σε σχέση με πέρυσι τις δαπάνες στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Μάρτιο το Πρόγραμμα μειώθηκε κατά 600 εκατ. ευρώ.

Το Μάϊο επιλέον κατά 500 εκατ. ευρώ.

Ενώ ισόποση μείωση προβλέπεται και για το 2011, και για το 2012.

Έτσι αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εντός χρονοδιαγράμματος αποπληρωμή των χρεών του Δημοσίου (δηλαδή μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου), θα οδηγούσε στη διοχέτευση «ζεστού χρήματος» στην αγορά που θα ξεπέρναγε πιθανότατα τα 7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα μάλιστα με επιστολή που απέστειλε πρόσφατα το ΕΒΕΑ στον κ. Πρωθυπουργό «το κράτος φέρεται να χρωστάει περισσότερα από 12 δισ. ευρώ προς τις κατασκευαστικές, τις φαρμακευτικές, τις εταιρείες διαφήμισης και πληροφορικής, καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις και ιδιώτες».

5ον. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο περιορισμός του ελλείμματος κατά 42% το 1ο τετράμηνο του 2010 είναι εικονικός.

Εάν αφαιρέσουμε την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων και θέσουμε τους στόχους του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την επιστροφή φόρων στις επιχειρήσεις και τις δαπάνες του Π.Δ.Ε. το έλλειμμα μειώνεται κατά 16% έναντι 35% που είναι ο στόχος.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού που μας παρουσίασε σήμερα ο κ. Υφυπουργός καταδεικνύουν για ακόμα μια φορά πως η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είχε και δεν έχει σχέδιο.

Αφού επί 7 μήνες διαχειρίστηκε, με επικοινωνιακή λογική, το πρόβλημα ελλείμματος της Ελληνικής Οικονομίας, πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είδαν τα ελλείμματά τους, κατά μέσο όρο, να εκτοξεύονται από το 0,8% του Α.Ε.Π. το 2007 στο 6,8% του Α.Ε.Π. το 2009, οδήγησε τη χώρα σε οξύτατη κρίση δανεισμού.

Αυτούς τους μήνες, η Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων:

  • Επέδειξε αβουλία, αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα.
  • Παρουσίασε έλλειψη σοβαρού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης.
  • Καθυστέρησε να πάρει μέτρα, και όταν πήρε κάποια, το μίγμα τους απεδείχθη κατάλληλη θεραπεία για το προηγούμενο στάδιο της ασθένειας.
  • Προχώρησε στην κατάθεση Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που ήταν κατώτερο των περιστάσεων.
  • Αναφέρονταν απαξιωτικά για τη χώρα, το κύρος και την αξιοπιστία της, υπονομεύοντας τη δανειοληπτική της ικανότητα.
  • Έστελνε λανθασμένα μηνύματα στις αγορές με τις παλινωδίες, τις αντιφατικές δηλώσεις, τις ανεύθυνες διαρροές.
  • Δεν «έμαθε» να τις «διαβάζει». Μιλούσε για «Τιτανικό», για απώλεια εθνικής κυριαρχίας και για προσφυγή στο ΔΝΤ, και μετά έβγαινε στις αγορές για να δανειστεί με πολύ υψηλά επιτόκια.

Το «γεμάτο όπλο στο τραπέζι» απεδείχθη αρχικά άσφαιρο και όταν γέμισε στράφηκε, δυστυχώς, προς τη χώρα μας…

Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών επιλογών ήταν να κλείσουν οι αγορές για τη χώρα μας.

Ο επίλογος της Κυβερνητικής αποτυχίας γράφτηκε με την αναπόφευκτη προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης και την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη από αυτόν.

Η ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης γι αυτή την εξέλιξη είναι αντικειμενική και ξεκάθαρη.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στις συνθήκες της κρίσης δεν επιτρέπεται να κρυβόμαστε.

Για την αποκόλληση από το τέλμα τα πολιτικά κόμματα, οι «παράγοντες» της οικονομικής, πνευματικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και κάθε πολίτης, οφείλει να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης του.

Για το χθες, για το σήμερα, για το αύριο.

Χωρίς να αποφεύγουμε ή να μετακυλύουμε την ευθύνη.

Άλλωστε όλοι μας γνωρίζουμε ποιοί δημιούργησαν τα «υποκείμενα νοσήματα» της Οικονομίας.

Την ιστορία της Ελληνικής Οικονομίας θα την γράψουμε όλοι μαζί.

Το ζητούμενο σήμερα είναι τι μπορεί να γίνει ώστε να μετριασθούν, κατά το δυνατόν, οι επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνία, να εξέλθουμε από το μηχανισμό στήριξης και τους όρους του όσο γίνεται ταχύτερα, και να σπάσουμε το «φαύλο κύκλο» της ύφεσης όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Με την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού σχεδίου για την Οικονομία.

Με συγκεκριμένες, συνεκτικές και ποσοτικοποιημένες δράσεις.

Η ανάταξη της Ελληνικής Οικονομίας απαιτεί στρατηγικό σχέδιο, επιμέρους στοχευμένες πολιτικές επιλογές, ισχυρή πολιτική βούληση και αποτελεσματική πολιτική καθοδήγηση.

Μέχρι σήμερα, η παρούσα Κυβέρνηση φαίνεται ελλειμματική σε σχέση με αυτές τις προϋποθέσεις.

Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί.

Εμείς θα είμαστε εδώ να συμβάλλουμε με εποικοδομητικό και ουσιαστικό τρόπο.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube