Εισήγηση στην Επιτροπή για τις υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά

Κύριε Πρόεδρε, στο βασικό κορμό του νομοσχεδίου είναι προφανές ότι συμφωνούμε. Άλλωστε όλα συγκλίνουν στην διευκόλυνση της άσκησης ελεύθερης εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Από τη στιγμή που καθορίζονται οι απαιτήσεις που δικαιούται να προβάλει η ελληνική διοίκηση νομίζω ότι οι αρχές της μη διάκρισης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας διασφαλίζονται, ακόμη και εάν αυτό εφαρμόζεται σε υπηρεσίες που συμβάλλει στο 60% της προστιθέμενης αξίας. Αυτό είναι μια αφορμή έτσι ώστε κάποια στιγμή να αρχίσουμε να συζητάμε αυτό που λέμε σταδιακή απελευθέρωση, μερική απελευθέρωση κάποιων επαγγελμάτων κάτι που αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων των υπηρεσιών, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Δηλαδή, τη σταδιακή μερική απελευθέρωση μέσα από μια ευρύτερη προσπάθεια για την κατάργηση εμποδίων και στρεβλώσεων στη λειτουργία του ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 39 νομίζω και μόνο το γεγονός ότι επιβεβαιώνετε την ορθότητα της επιλογής της προηγούμενης κυβέρνησης να καθορίσει αυτό το πακέτο ρευστότητας, έστω και στον πυλώνα που εσείς κάνετε την τροποποίηση τη χρονική επέκταση του σχεδίου, επιβεβαιώνει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση με αυτό το πακέτο ρευστότητας ανέπτυξε στοχευμένες δράσεις για τη διασφάλιση της οικονομίας από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Επομένως, ορθώς τώρα πράττετε κάτω από τις παρούσες συνθήκες υψηλού κόστους δανεισμού και στενότητας ρευστότητας να δοθεί αυτή η διευκόλυνση. Όμως, σας καλώ  αναλογιζόμενοι τις πιέσεις που δέχεται η οικονομία μας να δείτε και να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση και αδιάθετου ποσού από άλλους πυλώνες ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και τονωθεί η οικονομία.

Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση για τους μετακλητούς υπαλλήλους, θέλω να καταθέσω και τη δική μου φωνή στην απορία που εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος θα επιμείνω και εγώ ιδιαίτερα, όπως και ο εισηγητής μας στην παράγραφο 2 του άρθρου 40, σύμφωνα με την οποία παρέχει τη δυνατότητα στον ειδικό εκκαθαριστή να μην ακολουθεί τη διαδικασία της εκποίησης του δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Επειδή επικαλείστε το νόμο 2005 κατά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το άρθρο 14 του νόμου 3429/2005 προβλέφθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση η δυνατότητα ταχείας εκκαθάρισης των δημοσίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και επιβαρύνουν σημαντικά τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτή η διάταξη εισήγαγε τη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης και την αξιοποίηση της περιουσίας της δημόσιας επιχείρησης προς όφελος των πιστωτών, των μετόχων και του κοινωνικού συνόλου και παράλληλα επέτρεπε στους αρμόδιους Υπουργούς να λάβουν κοινωνικά μέτρα προστασίας υπέρ των εργαζομένων υπέρ των επιχειρήσεων αυτών. Η διάταξη επέτρεπε συνολικά στον καθαριστή σε επείγουσες περιπτώσεις και μόνο εφόσον αυτό υπαγορεύεται από το συμφέρον και τις ανάγκες της υπό εκκαθάριση επιχείρησης να εκμισθώνει χωρίς δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης για χρονικό διάστημα όχι πέρα των έξι μηνών με τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μόνο μια φορά. Η προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρεί την εισαγωγή εξαίρεσης παρέχοντας την εξουσία στον εκκαθαριστή να προβαίνει σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση δημόσιας επιχείρησης, χωρίς δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και με ελεύθερη διαπραγμάτευση με τον οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την τήρηση της οποιασδήποτε διαδικασίας.

Κύριε Υπουργέ, έχω έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής με ημερομηνία  19.1.2010 με το οποίο καλείτε 8 εκκαθαριστές να σας γνωρίσουν σε ποια φάση είναι η εκκαθάριση των εταιρειών τους και ποιο είναι το το ύψος των χρηματικών ποσών που αναμένεται να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο. Θα ήθελα να μου πείτε εάν έχετε κάποια εκτίμηση για το πώς πάει η συγκεκριμένη διαδικασία.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube