Εισήγηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά την επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την Ανάπτυξη και τη Δημοσιονομική Εξυγίανση»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, στην οποία περιλαμβάνεται και η ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων, έρχεται να καταργήσει προηγούμενο Νόμο Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ (Ν.3037/2002) περί απαγόρευσης της λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση τάσσεται θετικά στο ορθολογικό άνοιγμα της αγοράς παιγνίων, αρκεί αυτό να συνοδεύεται από αυστηρές ρυθμίσεις, από ένα αποτελεσματικό και κοινοτικά αποδεκτό πλαίσιο αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των παρόχων, και από επαρκείς κανόνες προστασίας των καταναλωτών.

Εξασφαλίζονται όμως αυτές οι προϋποθέσεις με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία;

Υιοθετούνται και ακολουθούνται οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές;

Ενσωματώνονται οι επισημάνσεις και οι ευρωπαϊκές προβλέψεις για θέματα κρατικών ενισχύσεων;

Πολύ φοβάμαι πως οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι αρνητικές.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το τμήμα του Νομοσχεδίου που αφορά τη ρύθμιση των τυχερών παιγνίων είχε κατατεθεί ως αυτοτελές νομοσχέδιο τον περασμένο Μάρτιο.

Κοινοποιήθηκε στις 5 Απριλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Διαδικασία 98/34/ΕΚ).

Υπεβλήθη μάλιστα επισήμως αίτημα για έλεγχο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δηλαδή η ολοκλήρωση να γίνει σε 1 μήνα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το αίτημα και όρισε τη συνήθη 3μηνη διαδικασία ελέγχου (standstill period).

Στις 6 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Μάλτα εξέδωσαν λεπτομερή Γνωμοδότηση και Εμπεριστατωμένη Γνώμη σε σχέση με το Σχέδιο Νόμου, με αποτέλεσμα η καταληκτική ημερομηνία να παραταθεί έως τις 8 Αυγούστου.

Σχέδιο Νόμου το οποίο παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, αμετάβλητο σε σχέση με αυτό που κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 3 μήνες.

Παρά τις παρατηρήσεις της.

Σημειώνουμε ότι αυτές αφορούν ασυμβατότητες σειράς διατάξεων του Σχεδίου Νόμου με το κοινοτικό δίκαιο και αδικαιολόγητους και δυσανάλογους περιορισμούς στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών όσον αφορά στη χορήγηση των αδειών και στις προϋποθέσεις συμμετοχής στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Καταλογίζει στο Υπουργείο Οικονομικών αποτυχία να προβάλει σαφή αιτιολόγηση των περιορισμών και να παράσχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τους επιδιωκώμενους στόχους.

Καλεί τη χώρα μας να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις και διευκρινίσεις για τις πρακτικές  συνέπειες και την έκταση εφαρμογής μιας σειράς από διατάξεις.

Υπενθυμίζει τη νομική υποχρέωση της χώρας να κοινοποιήσει προς έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε σκοπούμενο μέτρο δυνάμενο να συνιστά κρατική ενίσχυση.

Και καθιστά σαφές ότι θα προχωρήσει σε διαδικασία παραπομπής της χώρας μας στο Δικαστήριο της Ευρωπαïκής Ένωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της με τις αντιρρήσεις και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ιδιαίτερη μάλιστα όταν η Κυβέρνηση έχει λάβει προειδοποιήσεις σχετικά με τη μη συμβατότητα του Νομοσχεδίου με το κοινοτικό δίκαιο.

Είναι μάλιστα πολύ πιθανό η απευθείας ανάθεση μηχανημάτων τυχερών παιγνίων στον ΟΠΑΠ και τον ΟΔΙΕ να φέρει τη χώρα μας αντιμέτωπη με προσφυγές και καταγγελίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παραβίαση των ελευθεριών παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης και για χορήγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

Σε περιπτώσεις όπως είναι:

  • Η διαφοροποίηση στο όριο ηλικίας (Άρθρο 32): Όριο ηλικίας τα 21 έτη το οποίο ισχύει για όλη την αγορά εκτός από ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕ.
  • Η υποχρέωση έκδοσης ατομικής κάρτας παίκτη (Άρθρο 33): Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ και καζίνο.
  • Το διπλό μοντέλο φορολόγησης (Άρθρο 50): Η υποχρέωση των παρόχων που ρυθμίζονται με το παρόν, σε 30% φόρο επί των μικτών τους κερδών, με ταυτόχρονη απαλλαγή του ΟΠΑΠ και του ΟΔΙΕ από την υποχρέωση αυτή! Ή η φορολόγηση των κερδών των παικτών από τα παιγνίδια του παρόντος νομοσχεδίου με 10% από το πρώτο κιόλας ευρώ, ενώ τα πρώτα 100 ευρώ είναι αφορολόγητα για ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, κρατικά λαχεία κτλ.

Η ανάθεση μάλιστα γίνεται με βάση το Ν. 2843/2000, ο οποίος ήδη αμφισβητείται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προδικαστικό ερώτημα του ΣτΕ και αναμένεται απόφαση εντός του επόμενου έτους.

Ανεξάρτητα από τη νομιμότητα ή μη της εν λόγω ανάθεσης, πρέπει να τονιστεί οτι ο Ν. 2843/2000 αναφέρεται μόνο σε «νέα παιχνίδια», πράγμα που ουδόλως μπορεί να ισχύει για τα παιγνιομηχανήματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα εδω και δεκαετίες στα καζίνο.

Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να υπάρχει μια μεταβατική διάταξη η οποία και θα αναγνωρίζει το υπάρχον καθεστώς, θα υποχρεώνει όμως όλες τις εταιρίες του κλάδου να λειτουργούν κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις (πιστοποίηση παιχνιδιών, καταστημάτων, ίδια όρια ηλικίας, ίδιοι περιορισμοί στη διαφήμιση και κανονισμός δεοντολογίας, ίδιοι φόροι, ίση πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες κ.τ.λ.).

Τέλος, θα μπορούσε ακόμα, και η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων να λειτουργεί καλύτερα, ακόμα πιο αποτελεσματικά. Υπάρχει το προηγούμενο της Δανίας, η οποία πρόσφατα νομοθέτησε με τις ευλογίες και της ευρωπαϊκής επιτροπής και των εταίρων του κλάδου, όπου προβλέπεται συνεργασία της Δανέζικης επιτροπής με ξένες επιτροπές παιγνίων για αμοιβαία αναγνώριση αδειών αλλά και για να δίνει τη δυνατότητα στην Δανέζικη επιτροπή να έχει πρόσβαση σε στοιχεία και συναλλαγές των συστημάτων των ξένων επιτροπών παιγνίων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αυτές τις σκέψεις, καλούμε την Κυβέρνηση να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μας, να ενσωματώσει πολλές από αυτές, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και σε κάθε περίπτωση να επιτύχουμε, νομίζω, τον κοινό στόχο, που τον επαναλαμβάνω: ορθολογικό άνοιγμα της αγοράς παιγνίων, αρκεί αυτό να συνοδεύεται από αυστηρές ρυθμίσεις, αποτελεσματικό και κοινοτικά αποδεκτό πλαίσιο αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των παρόχων και επαρκείς κανόνες προστασίας των καταναλωτών.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube