Εισήγηση στην Ολομέλεια για τις επιπτώσεις από την ανάκληση λειτουργίας των εταιρειών COMMERCIAL VALUE, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Επερώτηση την οποία καταθέσαμε, αλλά και οι μέχρι τώρα τοποθετήσεις των αξιότιμων Συναδέλφων μου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναδεικνύουν την οικονομική και κοινωνική διάσταση της μη αντιμετώπισης του προβλήματος του Ομίλου ΑΣΠΙΣ.

Θα ήθελα από τη δική μου πλευρά να καταδείξω και μια άλλη διάσταση της υπόθεσης, την πολιτική.

Την πολιτική διάσταση της παρέμβασης, της διαχείρισης, της ρύθμισης των δυνάμεων της αγοράς και της οικονομίας.

Πρόκειται ακριβώς για εκείνη τη διάσταση στην οποία η παρούσα Κυβέρνηση έχει να επιδείξει χαμηλές επιδόσεις.

Είτε κανείς τις εξετάσσει σε μακροοικονομικό επίπεδο (διαχείριση προβλήματος ελλείμματος και κρίση δανεισμού), είτε σε μικροοικονομικό επίπεδο (διαχείριση της αφερεγγυότητας ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος).

Η «συνταγή» της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η ίδια:

1ον. Προσπάθεια η ευθύνη να μετακυλιθεί στην προηγούμενη Κυβέρνηση της Ν.Δ., πάντοτε επί δικαίων και αδίκων.

Προσπάθεια που δεν λαμβάνει υπόψη της ορθές πρωτοβουλίες της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Πρωτοβουλίες όπως:

  • Η θέσπιση αυστηρών ορίων φερεγγυότητας σε όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Η κατάρτιση νόμου για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εταιρειών, με προτεραιότητα στην αποζημίωση των εργαζομένων σε αυτές.
  • Η καθιέρωση νέου συστήματος καθολικών και αυστηρών ελέγχων σε όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Η πραγματοποίηση τακτικών και επαναλαμβανόμενων ελέγχων, με την ανάκληση άδειας 14 ασφαλιστικών εταιρειών.
  • Η νομοθετική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των χρημάτων των ασφαλισμένων καθώς και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

2ον. Πρόχειρη και επιφανειακή ανάλυση του ζητήματος και των συνεπειών του.

3ον. Ανυπαρξία ουσιαστικής διαβούλευσης και διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, διαπίστωση στην οποία συγκλίνουν και οι εργαζόμενοι με τους ασφαλισμένους.

4ον. Αβελτηρία, αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα στην επίλυση του ζητήματος, επιζήμιες προσεγγίσεις για χιλιάδες συμπολίτες μας.  

Χαρακτηριστικά, σε Επίκαιρη Ερώτηση του Συναδέλφου κου. Βορίδη που συζητήθηκε πριν από 5 μήνες, στις 14.12.2009, ο Υφυπουργός κ. Σαχινίδης αναγνώρισε ότι «…πρόκειται για ένα μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα…» και δήλωσε «…ότι έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις τις οποίες θα μετουσιώσουμε σε πολιτική πράξη αφού συζητήσουμε με τους παράγοντες τις αγοράς».

Δύο (2) μήνες αργότερα, πριν από 3 μήνες, στις 3.2.2010, ο κ. Υπουργός Οικονομικών σε απάντηση σχετικής Ερώτησης του Ομιλούντος που κατατέθηκε 13.1.2010 αναφέρει ότι το Υπουργείο «…επεξεργάζεται λύσεις που θα τηρούν το πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων». 

Η επεξεργασία όπως φαίνεται ακόμη συνεχίζεται από την Κυβέρνηση…

Ακόμη περιμένουμε, οι ασφαλισμένοι και οι εργαζόμενοι αναμένουν, τις ουσιαστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πιο συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντί να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην επίλυση του ζητήματος που παρέλαβε, κατηγόρησε, επίσημα και ανεπίσημα, την προηγούμενη Κυβέρνηση ότι είχε ψηφίσει μια, δήθεν, αντικοινοτική ρύθμιση.

Μίλησε για νομοθετικό κενό, το οποίο όμως μέχρι σήμερα, δηλαδή μετά από 7 μήνες, δεν έχει κατορθώσει να καλύψει.

Στη συνέχεια άλλαξε τον Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής, για να διορίσει πρόσωπο εμπιστοσύνης της.

Εξέδωσε Υπουργική Απόφαση, επί τη βάσει της δήθεν αντικοινοτικής ρύθμισης, σχετικά με τις ενέργειες που όφειλε να κάνει ο επόπτης, αφενός για τον υπολογισμό του χρηματοοικονομικού ανοίγματος, και αφετέρου για την λειτουργία των χαρτοφυλακίων.

Ποτέ δεν ξεκαθάρισε τι θα χρηματοδοτούσε από το άνοιγμα αυτό και με ποιές διαδικασίες, αφού η ίδια είχε δήθεν διαπιστώσει νομοθετικό κενό για την χρηματοδότηση.

Ποτέ δεν προχώρησε σε έλεγχο, ως όφειλε, σύμφωνα και με τη δική της Υπουργική Απόφαση,  του Επόπτη που διόρισε, και ο οποίος πράγματι διενεργεί πράξεις εκκαθάρισης με κόστος για την περιουσία των ασφαλισμένων.

Ποτέ δεν διαβουλεύτηκε με την αγορά, παρά μόνο πολύ πρόσφατα, και μετά την αλλαγή του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Ποτέ δεν ζήτησε επίσημη τεχνική βοήθεια από την Εποπτική Αρχή.

Δεν θεώρησε καν υποχρέωσή της να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς και το πότε θα αντιμετώπιζε το ζήτημα.

Και εν τέλει, επεξεργάζεται ένα Σχέδιο Νόμου, χωρίς διαβούλευση και χωρίς ενημέρωση της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, όπως επιβεβαίωσαν πρόσφατα όλοι οι Συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αυτής της Επιτροπής.

Καθυστερεί δε σε τέτοιο βαθμό την κατάθεση και ψήφισή του, με αποτέλεσμα να έχει παραλύσει εντελώς η ασφαλιστική αγορά, τόσο λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος όσο και λόγω έλλειψης ουσιαστικής εποπτείας εξαιτίας της διάλυσης του επόπτη.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι πράξεις και οι παραλείψεις της Κυβέρνησης ζημιώνουν τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Επιτείνουν την αβεβαιότητα και την ανησυχία  εργαζομένων και ασφαλισμένων.

Όμως η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί στρατηγικό σχέδιο, επιμέρους στοχευμένες πολιτικές επιλογές, ισχυρή πολιτική βούληση και αποτελεσματική πολιτική καθοδήγηση.

Μέχρι σήμερα, η παρούσα Κυβέρνηση φαίνεται ελλειμματική σε σχέση με αυτές τις προϋποθέσεις.

Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί.

Εμείς θα είμαστε εδώ να συμβάλλουμε με εποικοδομητικό και ουσιαστικό τρόπο.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube