Ισοτιμία: Οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη

Η κατάθεση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού έχει ιδιαίτερη πολιτική, οικονομική και κοινωνική σημασία και αποτελεί το εφαλτήριο συζητήσεων για την ασκούμενη οικονομική πολιτική, ιδιαίτερα στις μέρες μας που η χρηματοπιστωτική κρίση έχει αρχίσει να «μολύνει» την πραγματική οικονομία.
Σε αυτό το περιβάλλον διεθνούς αναταραχής και αβεβαιότητας, η σύνταξη του Προϋπολογισμού είναι αναμφίβολα δύσκολη υπόθεση, όταν μάλιστα τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα. Με αυτά τα δεδομένα, η Κυβέρνηση, με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2009, επιδιώκει:
  • Τη διασφάλιση ικανοποιητικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.
  • διατήρηση του κλίματος δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας. 
  • Την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
  • Την ασφαλέστερη έξοδο από την πίεση της διεθνούς κρίσης.
Βασικοί άξονες δράσης για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι:
  • Η ενίσχυση των εσόδων με τη συνέχιση και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης. 
  • Η βελτίωση της διάρθρωσης των πρωτογενών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, με την περικοπή των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες, αφαιρουμένων των δαπανών των καταργούμενων ειδικών λογαριασμών, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 3,4% του ΑΕΠ το 2009 (από 3,5% το 2008 και 3,9% το 2007).
  • Η ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας και η βελτίωση του ελέγχου των δημοσίων δαπανών μέσω της ενσωμάτωσης των ειδικών λογαριασμών στον Κρατικό Προϋπολογισμό και της εξυγίανσης των οικονομικών φορέων της γενικής κυβέρνησης.
  • Η διανομή σημαντικού κοινωνικού μερίσματος. Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία εκτιμώνται στο 6,9% των πρωτογενών δαπανών το 2009 (από 5,5% το 2008 και 5,3% το 2007). Ενσωματώνεται η χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών και ενεργοποιείται η λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής (η αρχή θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης σε άνεργους και χαμηλοσυνταξιούχους). 
  • Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Η Κυβέρνηση, κατέθεσε πρόσφατα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προστασία της πραγματικής οικονομίας μέσω της ενδυνάμωσης της πιστωτικής επέκτασης, της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της εγγύησης των καταθέσεων των αποταμιευτών και της προστασίας των δανειοληπτών.
  • Η συνέχιση και επιτάχυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας με έμφαση στις νέες πηγές ανάπτυξης (επένδυση στη γνώση, ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών, τόνωση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της λειτουργίας του κράτους).
Οι παραπάνω άξονες δράσης επιβεβαιώνουν την αταλάντευτη προσήλωση της Κυβέρνησης στους στόχους της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Απαιτείται η υλοποίηση αυτών ώστε η χώρα μας να μην χάσει το βηματισμό της βιώσιμης ανάπτυξης, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube