- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Ισοτιμία: Οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη

Η κατάθεση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού έχει ιδιαίτερη πολιτική, οικονομική και κοινωνική σημασία και αποτελεί το εφαλτήριο συζητήσεων για την ασκούμενη οικονομική πολιτική, ιδιαίτερα στις μέρες μας που η χρηματοπιστωτική κρίση έχει αρχίσει να «μολύνει» την πραγματική οικονομία.
Σε αυτό το περιβάλλον διεθνούς αναταραχής και αβεβαιότητας, η σύνταξη του Προϋπολογισμού είναι αναμφίβολα δύσκολη υπόθεση, όταν μάλιστα τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα. Με αυτά τα δεδομένα, η Κυβέρνηση, με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2009, επιδιώκει:
Βασικοί άξονες δράσης για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι:
Οι παραπάνω άξονες δράσης επιβεβαιώνουν την αταλάντευτη προσήλωση της Κυβέρνησης στους στόχους της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Απαιτείται η υλοποίηση αυτών ώστε η χώρα μας να μην χάσει το βηματισμό της βιώσιμης ανάπτυξης, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Share