Κατάθεση αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» από την Alpha Bank | 5.8.2020

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Κατάθεση αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» από την Alpha Bank

  

Στο Υπουργείο Οικονομικών κατατέθηκαν σήμερα από την Alpha Bank δύο αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».

 

Οι αιτήσεις αφορούν σε δύο τιτλοποιήσεις με την κωδική ονομασία Galaxy II και Orion, συνολικού ύψους 7,67 δισ. ευρώ (5,75 δισ. και 1,92 δισ. ευρώ αντιστοίχως), προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

 

Η Alpha Bank είναι το δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube