Κοινή δήλωση για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το 1ο τρίμηνο του 2011

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ιωάννης Βρούτσης, έκαναν την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2011:

«Η Κυβέρνηση έχει αποτύχει στην οικονομική της πολιτική.

Η ύφεση είναι βαθιά και παρατεταμένη, το έλλειμμα δεν μειώνεται με βιώσιμο τρόπο, το χρέος αυξάνει και διατηρεί τη δυναμική του, η παραγωγική βάση συρρικνώνεται, τα «λουκέτα» πολλαπλασιάζονται, η ανεργία καλπάζει, ο κοινωνικός ιστός αποδιοργανώνεται.

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού εμφανίζει υστερήσεις από τους στόχους του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του έτους:

1ον. Το έλλειμμα διευρύνεται δραματικά.

Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) παρουσιάζεται αυξημένο κατά 7,5% το πρώτο τρίμηνο του 2011, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 3,9%!

Μάλιστα, το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού (εκτός δηλαδή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) είναι αυξημένο κατά 48% το πρώτο τρίμηνο του έτους (ή κατά 36% εάν δεν συμπεριλάβουμε την επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους)!!!

Ειδικότερα, το μήνα Μάρτιο, το έλλειμμα είναι αυξημένο κατά 7,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

2ον. Τα έσοδα καταρρέουν.

Τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 8% το πρώτο τρίμηνο του 2011, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%!

Παρατηρείται, συνεπώς, μία υστέρηση 2 δισ. ευρώ έναντι του ετήσιου στόχου, ή κατά 1,4 δισ. ευρώ από το στόχο που είχε θέσει η Κυβέρνηση για το τρίμηνο!

Είναι μάλιστα χαμηλότερα περίπου κατά 1 δισ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου!

Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του έτους οι άμεσοι φόροι είναι μειωμένοι κατά 10% και οι έμμεσοι φόροι κατά 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

3ον. Οι δαπάνες διογκώνονται.

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,5% (ή κατά 538 εκατ. ευρώ) το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω των, αναμενόμενα, υψηλότερων τόκων και της αδυναμίας αντιμετώπισης της σπατάλης.

Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. ο ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ έχουν ήδη απορροφήσει, από τον πρώτο τρίμηνο του έτους, το 47%!!! και το 42%!!! αντίστοιχα των πόρων του 2011 και αν δεν υπάρξει νέα χρηματοδότηση θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα μέσα στο έτος).

Μάλιστα, η Κυβέρνηση, για να συγκρατήσει τη διόγκωση των δαπανών, έχει δώσει μόνο το 9% των προϋπολογισθέντων του έτους για τις επιχορηγήσεις φορέων και το 4,6% των καταναλωτικών δαπανών.

4ον. Το κράτος γίνεται οπαδός του κινήματος «Δεν πληρώνω».

Οι επιστροφές φόρων εμφανίζονται μειωμένες κατά 22%.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους ανέρχονται στα 5,35 δισ. ευρώ μόνο για το 2010, αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος, επιβαρύνοντας, ακόμα περισσότερο, την ήδη συρρικνωμένη ρευστότητα του ιδιωτικού τομέα, διογκώνοντας τα «λουκέτα» στην αγορά και «τιμωρώντας» την επιχειρηματικότητα.

5ον. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βουλιάζει.

Οι δαπάνες του Προγράμματος εμφανίζονται μειωμένες κατά 55% το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για οριακή αύξηση κατά 0,6%!!!

Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να το χρησιμοποιεί για να καλύψει μέρος από την μεγάλη και διευρυνόμενη υστέρηση των εσόδων, στερώντας έτσι κάθε ίχνος αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα.

Αυτές οι αποκλίσεις έναντι των στόχων και οι υστερήσεις του Προϋπολογισμού οδηγούν στη λήψη νέων μέτρων για εφέτος.

Πρόσθετων μέτρων ύψους 3 δισ. ευρώ για το 2011, που έρχονται στα προστεθούν στα 14,3 δισ. ευρώ μέτρα του Προϋπολογισμού, ανεβάζοντας το συνολικό λογαριασμό στα 17,3 δισ. ευρώ (από 9,1 δισ. ευρώ στο «Μνημόνιο»).

Και όλα αυτά χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη το ύψος των επιπλέον μέτρων που θα απαιτηθούν εξαιτίας της νέας υστέρησης των δημοσιονομικών μεγεθών του 2010.

Είναι προφανές ότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης είναι αδιέξοδη.

Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλονται σε μεγάλες και διευρυνόμενες θυσίες χωρίς αντίκρισμα.

Απαιτείται αλλαγή πολιτικής, που είναι εφικτή, όπως φάνηκε από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ιρλανδία, η Κυβέρνηση της οποίας διαπραγματεύτηκε και πέτυχε αλλαγή των όρων του Μνημονίου.

Άρα, χρειάζεται διαπραγματευτική πυγμή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο, αλλά και συγκεκριμένη στρατηγική. Στοιχεία, τα οποία δεν διαθέτει η σημερινή Κυβέρνηση».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube