Κοινή δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το 1ο εξάμηνο του 2011 (οριστικά στοιχεία)

Οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας και Βουλευτής Κυκλάδων κ. Ιωάννης Βρούτσης, έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού:

«Όταν η ίδια η Κυβέρνηση ομολογεί πλέον ότι οι αποκλίσεις από τους στόχους του Προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών, είναι μεγάλες, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού.

Δημοσιονομικός εκτροχιασμός με δυσμενείς επιπτώσεις για την Κοινωνία και την Οικονομία.

Κοινωνία στην οποία επιβάλλουν νέα μέτρα, άδικα και αναποτελεσματικά.

Και Οικονομία η οποία αδυνατεί να «βγει» στις αγορές.

Στοιχεία που καταδεικνύουν, όχι απλώς την αστοχία ή την αποτυχία, αλλά την πλήρη κατάρρευση της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα:

1ον. Τα έσοδα καταρρέουν:

Τα καθαρά έσοδα μειώνονται κατά 8,3% το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%!

Διαμορφώθηκαν στα 21,8 δισ. ευρώ, και αποκλίνουν από τον προβλεπόμενο στον Προϋπολογισμό στόχο (25,1 δισ. ευρώ) κατά 3,3 δισ. ευρώ!

Μάλιστα, τον μήνα Ιούνιο, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 14,3% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα!!!

Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους μειώθηκαν κατά 5,6% (τα έσοδα από φόρο εισοδήματος μειώθηκαν κατά 10,3%).

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους μειώθηκαν κατά 8,2% (τα έσοδα από τον ΦΠΑ είναι αυξημένα, παρά τους υψηλότερους από πέρυσι συντελεστές, μόλις κατά 1,7%, ενώ τα έσοδα από τον ΕΦΚ για τα καύσιμα μειώθηκαν κατά 18,2%).

Ο εκτροχιασμός των εσόδων δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Εκτροχιασμός που επέβαλε πρόσθετες, οριζόντιες, έκτακτες και μη, φανερές και κρυφές, φορολογικές επιδρομές σε βάρος εκείνων που ήδη πληρώνουν προκειμένου η Κυβέρνηση να καλύψει την αδυναμία αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι η «υπερχείλιση» των φόρων τροφοδοτεί περισσότερο την ύφεση, η οποία με τη σειρά της «στερεύει» τις πηγές των εσόδων.

Εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διευρύνεται η φοροαποφυγή, διογκώνεται η φοροδιαφυγή.

2ον. Οι δαπάνες διογκώνονται:

Οι δαπάνες είναι εφέτος αυξημένες κατά 8,8% έναντι του περυσινού εξαμήνου (ή κατά 2,7 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω των υψηλότερων τόκων, της αδυναμίας αντιμετώπισης της σπατάλης και των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και στον ΟΑΕΔ λόγω της καταβολής επιδομάτων ανεργίας.

Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2011, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 1,9%.

Μάλιστα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 1,7 δισ. ευρώ και έναντι των στόχων του Προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο του έτους!!!

Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ έχουν ήδη απορροφήσει, από το πρώτο εξάμηνο του έτους, το 91% και το 79% αντίστοιχα των πόρων του 2011) και, αν δεν υπάρξει νέα χρηματοδότηση, θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα μέσα στο έτος.

Η επιχορήγηση άλλωστε στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των επιδομάτων ανεργίας έχει ήδη καλύψει το 96% της ετήσιας χρηματοδότησης!!!

Καθίσταται, συνεπώς, σαφές ότι η διόγκωση της ανεργίας ως αποτέλεσμα της ακολουθούμενης πολιτικής, έχει όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις.

3ον. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) βουλιάζει:

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι μειωμένες κατά 42,3% το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για οριακή αύξηση κατά 0,6%!!!

Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να στερεί πόρους από την Οικονομία, για να καλύψει μέρος από τη μεγάλη και διευρυνόμενη υστέρηση των εσόδων και την υπέρβαση των δαπανών, στερώντας έτσι κάθε ίχνος αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους, το Μάιο, ανήλθαν στα 6,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,2 δισ. ευρώ από το τέλος του έτους, αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος και επιτείνοντας την ήδη επιβαρυμένη εσωτερική αγορά.

4ον. Το έλλειμμα διευρύνεται δραματικά:

Το έλλειμμα είναι αυξημένο κατά 27,5% το πρώτο εξάμηνο του 2011, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 3,9%!!!

Διαμορφώνεται, παρά τα μέτρα που επιβλήθηκαν και τις θυσίες που υφίσταται ο ελληνικός λαός, στα 12,7 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 10,4 δισ. ευρώ και ελλείμματος 10 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Μάλιστα, το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού (εκτός δηλαδή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) είναι αυξημένο κατά 69,5%!!! το πρώτο εξάμηνο του έτους (ή κατά 63% εάν δεν συμπεριλάβουμε την επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους)!!!

Τι άλλο θέλει κανείς για να καταλάβει, ότι όλη αυτή η “συνταγή” πρέπει να αλλάξει, να αλλάξει αμέσως και να αλλάξει δραστικά;

Τι άλλο θέλει κανείς για να αντιληφθεί ότι η Κυβέρνηση αδυνατεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα συντελέσουν σε μια αληθινή Επανεκκίνηση της Οικονομίας;

Σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνεται σήμερα, τόσο για την ορθότητα της κριτικής της, όσο και για το ρεαλισμό των θέσεών της».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube