”Κόκκινα Σπίτια” Μαλεσίνας: Λύση στο πρόβλημα δεκαετιών με ασφάλεια και ορθολογισμό | 15.2.2021

Λαμία, 15 Φεβρουαρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Κατατέθηκε σήμερα Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία, μέσα από διάταξή της, δίδεται διέξοδος σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Μαλεσίνας, για δεκαετίες.

Η περιοχή οριοθετείται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29.7.1894 (Β΄83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας. Το ζήτημα, αν και προϋπήρχε, ήρθε στην επιφάνεια με την εκκίνηση της κτηματογράφησης, καθώς το Δημόσιο προέβαλε στο κτηματολόγιο ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε ακίνητα που είχαν αποδοθεί για αποκαταστατικούς σκοπούς στους τότε δικαιούχους, λόγω του σεισμού του 1894 στην Αταλάντη.

Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι της περιοχής κινδύνευαν είτε να αναγκαστούν να διεκδικήσουν την περιουσία τους έναντι του Δημοσίου στα δικαστήρια, όντας παρόλα αυτά δικαιωμένοι από το Κτηματολόγιο, είτε να την απολέσουν τελεσίδικα για τις περιπτώσεις των κατοίκων που δε δικαιώθηκαν από το Κτηματολόγιο.

Με τη εν λόγω διάταξη δίδεται ένα οριστικό τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για τους κατοίκους που δικαιώθηκαν από το Κτηματολόγιο. Παράλληλα, ορίζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία, βάσει της οποίας όσοι δεν δικαιώθηκαν από το Κτηματολόγιο, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα προς αξιολόγηση, σε ειδικώς συστηνόμενη, προς το σκοπό αυτό, Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με πενταμελή σύνθεση και θα συνεδριάζει στην έδρα του Δήμου Λοκρών, προκειμένου να εξετάσει και να αποφανθεί για το σύνολο των εκκρεμών περιπτώσεων εντός του 2021.

 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και θα αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, και μέλη,

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λοκρών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού, και

ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Περιφερειάρχη.

Σημειώνεται ότι η έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων τίτλων θα γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, βάσει των οποίων η επιτροπή θα εξετάζει τα αιτήματα, τους όρους της παραχώρησης, κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Λύνεται εντός του 2021, με ασφάλεια και ορθολογισμό, ένα διαχρονικό πρόβλημα της περιοχής.

ΔΤ Μαλεσίνα – 15.2.2021

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube