Κρατική Αρωγή: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας | 19.8.2022

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

 

Δελτίο Τύπου

Έναρξη υποβολής αιτήσεων πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Περιφέρεια Αττικής

 

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, προχωράει με την έκδοση σχετικής απόφασης, στην ενεργοποίηση του μέτρου χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για τη στήριξη των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

 

Ειδικότερα, το Οικονομικό Επιτελείο, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανακοινώνει, σήμερα, 19 Αυγούστου 2022, την έναρξη λειτουργίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://arogi.gov.gr/ της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο ως άνω μέτρο στήριξης.

 

Μέσω της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες ακινήτου, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, που επλήγη από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής.

 

Πιο αναλυτικά, οι πληγέντες συμπολίτες μας, μπορούν, μέσω της υποβολής αίτησης, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, να ζητήσουν ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής, για κτίρια για τα οποία πρόκειται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 254809/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/09.08.2022 (Β΄4332) κοινή υπουργική απόφαση, στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση και φάκελος για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

 

Ειδικότερα, το κτίριο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να έχει κριθεί:

  • επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή επικινδύνως ετοιμόρροπο σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένο σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς Κατεστραμμένου Κτιρίου ή
  • προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την έκθεση αυτοψίας.

 

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε έως 14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή, σε ιδιοκτήτες κτιρίου που επλήγη από την ως άνω πυρκαγιά, ανάλογα με τη σοβαρότητα των βλαβών.

 

Κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακίνητα που ευρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 (ενδεικτικά ΑΤΑΚ, περιγραφικά στοιχεία ακινήτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο δικαίωμα) από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ. Παράλληλα, κατά την υποβολή της αίτησης, επισυνάπτεται το αντίστοιχο δελτίο ή Έκθεση ή Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 9η Σεπτεμβρίου 2022.

 

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό τους (IBAN) στο myAADE (myaade.gov.gr).

 

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια φορά, ότι αξιολογούν τις ανάγκες και ανταποκρίνονται με τη λήψη μέτρων όπου απαιτείται. Με γνώμονα την ταχύτερη και μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων, προωθείται η απαραίτητη στήριξη στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.

 

2022-08-19 ΔΤ πρόσφατη πυρκαγιά στην Περιφέρεια Αττικής

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube